Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Иностранные чертежи » Молдавия : ЭОН Наружное освещение в селе Лэпушна

ЭОН Наружное освещение в селе Лэпушна

| Рб:
1
| Платформа: AutoCad | Поместил: marincic09 | Дата: 27.4.15 11:35 | Размер: 6.42 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: Проект состоит: 1.Пояснительная записка 2.Рабочий чертежи. Проект сделан на Молдавском языке.
ЭОН Наружное освещение в селе Лэпушна

În baza raionării climaterice după chiciură şi presiunea normativă a vântului cu repetarea o dată la 10 ani pentru liniile electrice proiectate pe sectorul centru al Republicii Moldova s-au adoptat următoarele condiţii climaterice:
a. Raionul după grosimea stratului de chiciură - IV;
b. Grosimea normativă a stratului de chiciură 25mm;
c. Raionul după presiunea vântului - II;
d. Viteza normată a vitezei vântului - 29 m/s;
e. Numărul de ore cu precipaţii în an 40-60ore.
Relieful locului de amplasare este într-o măsură mai mare su mai mică nivelat.
În legătură cu trecerea traseului LEA prin zone locuite şi pentru ridicarea fiabilităţii în funcţionare a LEA într-o zonă cu intensitatea depunerii stratului de chiciură mare, precum şi pentru excluderea posibilităţilor apariţiei scurtcircuitelor la conexiunea conductoarelor în cazul ruperii copacilor şi căderea acestora pe firele LEA, posibilităţii apariţiei scurtcircuitelor la pământ, a fost adoptată suspendarea izolată a conductoarelor.
Iluminarea stradala este necesar de realizat utilizând corpuri de iluminat ЖКУ12-70-001 cu puterea electrică de 70W. Nivelul de protecţie a corpului trebuie să fie nu mai mic de IP54. Corpurile de iluminat de instalat pe pilon utilizând Suporturi KC-2 (proiectul tip 3.407.7-136.5-15, 26.008-44) cu un unghi de înclinare a corpurilor de iluminat faţă de orizontală de 15°.
Amplasarea, pasul de instalare a corpurilor de iluminat este realizată în conformitate cu СНиП 23-05-95, СН541-82. Pasul de instalare a corpurilor de iluminat corespunde deschiderilor critice, în cazul utilizării conductoarelor de tip torsadat, prezentate în proiectul tip 24.0067 "Расчетные пролеты для одно цепных и много цепных железобетонных опор ВЛ 0,38кВ с самонесущими изолированными проводами по пуэ 7 (Дополнение к проектам опор ВЛ)".
Construcţia LEA 220 V este realizată pe piloni tipici din beton armat vibrati cu utilizarea stâlpilor de marcă CB95-2 după proiectul tip 26.0086 "Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38кВ с СИП-2А с линейной арматурой компании "Тайко Электроникс Симель"". LEA destinată iluminării stradale din s. Onițcani sunt realizate pe pilonii existenţi a liniilor de plecare cu tensiunea nominală 0,4kV a PT- 552E,fid.3, PT 20E, fid. 5, PT-120E fid. 1, pilon. nr. 11, PT 248E fid. 3.
Lângă post de transformare, pe o construcţie specială (prezentată în desenele de execuţie) se va instala Panoul de evidenţă care este comasat cu panoul de dirijare a sistemului de iluminat BZUM-TF-100/25 220V, elaborat de întreprinderea Vaptos SRL. Panoul de evidenţă trebuie instalat în aşa mod ca partea superioară a acestuia să nu fie la o înălţime mai mare de 1,8m.


Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.