Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:

Информация


vitoplex 100

Найдено совпадений - 3 за 1.00 сек.


РП 1. ТМ ГСВ Газовая котельная с 2 котлами «Vitoplex 100 PV1» фирмы «Viessmann» тепловой мощностью 250 Квт каждый | AutoCad

Регулирование температуры прямой воды систем отопления и вентиляции осуществляется автоматически по заданному температурному графику 90-70°С в зависимости от температуры наружного воздуха.
Общая производительность котельной составляет 500 кВт.
в том числе: - отопление Храма - 140000 Вт (120378 ккал/ч)
- вентиляция - 242410 Вт ( 208435 ккал/ч)
- отопление хозблока - 11770 Вт (10120 ккал/ч)
- отопление котельной - 2700 Вт (2320 ккал/ч)

Котельная оснащена современным котельно-вспомогательным оборудованием:
- насосами сетевой и подпиточной воды, ( производства Германии фирма «WILO»);
- для компенсации температурных расширений воды в котлах и применены закрытые расширительные баки мембранного типа.
- баком запаса подпиточной воды , ёмкостью 1500 литров;
- средствами химической обработки воды для подпитки системы теплоснабжения;
- средствами пожарной и охранной сигнализации;
- средствами КиП и А;

Общие данные
Компановка оборудования. План на отм. 0,000. Экспликация оборудования
Разрезы 1-1, 2-2
Трубопроводы. План на отм. 0,000
Разрезы 3-3, 4-4
Разрез 5-5. Узел "А"
Принципиальная схема трубопроводов
Принципиальная схема трубопроводов с размещением приборов КИП
Дата добавления: 13.02.2016

2. Котельная 0,8 МВт, ТМ | AutoCad

.
Дата добавления: 24.03.2013
ДП 3. Дипломний проект - Газопостачання природнім газом села та розробки системи газопостачання опалювального пункту селищної ради у Вінницької області | Компас
Котельная 0,8 МВт тепломеханическая часть, два котла по 0,4МВт Viessmann Vitoplex 100
Склад проекту
Ліцензії, дозвіл, відповідність чинним нормам
Глава 1. Загальні положення.
Підстава для розроблення проекту
Вихідні дані для проектування
Основні проектні рішення по газопостачанню та радіаційний контроль
Відомість про потреби в енергоресурсах
Відомість про черговість будівництва та пускові комплекси
Відомість про відновлення земельної ділянки, використання родючого шару грунту
Відомість про наявність погоджень проектних рішень та дотримання вимог нормативних документів
Основні техніко-економічні показники проекту
Заходи по технічній експлуатації газового господарства
Охорона праці.
Охорона навколишнього середовища. Оцінка впливу об’єкта проектування на навколишнє середовище.
Глава 2. Газопостачання, мережі газопроводу та їх захист
Характеристика населеного пункту
Проектні рішення по газопроводу та будівлях і спорудах на ньому
Розрахункові показники
Схема газопостачання та гідравлічний розрахунок газопроводів
Рішення по корозійному захисту газопроводу та споруд.
Заходи по охороні навколишнього середовища.
Рішення по інженерному забезпеченню газового господарства
Глава 3. Будівельні рішення будівель
Глава 4. Організація будівництва.
Глава 5. Додатки.
Вихідні дані для проектування
Завдання на проектування
Архітектурно-планувальне завдання (АПЗ)
Рішення
Акт вибору
Технічні умови на газопостачання ТУ «Укравтодор»
Довідка виконкому сільської Ради. ТУ держпожнагляду
Викопіювання ТУ Рай СЕС

Висновки
У дипломному проекті виконані розрахунки для проектування систем газопостачання природнім газом села Мазурівка та розробки системи газопостачання опалювального пункту селищної ради.
У першому розділі подана характеристика району та опис об’єктів, які підлягають газифікації.
Проведено розрахунок та підбір основного обладнання ШРП. У даному розділі виконано розрахунок вуличних газопроводів середнього.
У другому розділі виконано газопостачання опалювального пункту селищної ради, гідравлічний розрахунок внутрішнього газопроводу. Виконано підбір обладнання і встановлення вузла обліку, з дотриманням державних будівельних норм (ДБН), розроблена специфікація необхідних матеріалів для будівництва системи газопостачання.
У третьому розділі розглядається способи захисту газопроводів від корозії. Особливу увагу звернуто на підбір захисних установок для підземних газопроводів в різних умовах експлуатації.
У четвертому розділі розглянуто методи експлуатації зовнішніх газопроводів, споруд на них та внутрішнього газопроводу та обладнання котельні. Особливу увагу приділялось основним вимогам при експлуатації поліетиленових газопроводів.
У п’ятому розділі організаційно-будівельних заходах вказані основні заходи по будівництву підземних стальних та поліетиленових газопроводів, та підбір і розрахунок машин та механізмів, для монтажу підземних газопроводів, з дотриманням державних будівельних норм (ДБН).
У шостому розділі приведені основні відомості про автоматику безпеки опалювального пункту селищної ради.
У сьомому розділі подано локальний кошторис на будівництво підземних газопроводів середнього тиску с.Мазурівка.
У восьмому розділі вказані загальні вимоги та положення з охорони праці, електробезпеки, техніки безпеки і пожежної безпеки.
Дата добавления: 07.11.2016


© Rundex 1.2
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.