Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Машинобудування і механника : Проектування верстатів : Дипломна робота - Розроблення малогабаритної установки з об’ємом готового замісу 0,2 м3 для приготування та трубопровідного транспортування будівельних розчинів

Дипломна робота - Розроблення малогабаритної установки з об’ємом готового замісу 0,2 м3 для приготування та трубопровідного транспортування будівельних розчинів

| Рб:
3
| Платформа: Компас | Поместил: cruelman | Дата: 13.8.13 17:19 | Год выпуска: 2007 | Размер: 6.06 MB | Скачали: 14
Коротко о файле: ПолтНТУ / Кафедра будівельних машин та обладнання / Магістерська дипломна робота присвячена питанням створення розчинозмішувальної установки з приводом робочих органів від одного електродвигуна. Така установка забезпечує: високий ресурс роботи, приготування будівельних розчинів різного складу, транспортування розчинів по трубопроводам до місця проведення робіт, зменшення енерговитрат. На основі експериментальних досліджень роботи лопатевого змішувача, аналізу залежностей споживаної потужності змішувача від кутової швидкості обертання вала, кута атаки лопатки, рухомості розчину, досліджень потужності, яка необхідна розчинонасосу, вивчено повний процес роботи лопатевого змішувача, намічено шляхи зменшення енерговитрат, наведена методика проектування. / Склад: 16 аркушів креслення (Графік потужності; Економічна ефективність; Залежність потужності; Змішувач; Кінематична схема установки; Розчинонасос; Схема лабораторного змішувача; Схема сил; Тех. процес виготовлення вала; Установка; Вал; Кришка; Опора; Прижимна втулка; Стакан; Шків) + специфікації + ПЗ.
Дипломна робота - Розроблення малогабаритної установки з об’ємом готового замісу 0,2 м3 для приготування та трубопровідного транспортування будівельних розчинів

Зміст
Вступ
1 Аналіз сучасного стану питання
1.1 Вітчизняні штукатурно-змішувальні агрегати
1.2 Штукатурні агрегати закордонних виробників
1.3 Класифікація змішувачів
1.4 Вимоги до розчинонасосів
1.5 Штукатурні розчини
1.6 Постановка мети і задач проектування
2 Проектний розділ
2.1 Загальне компонування установки
2.2 Проектування змішувача
2.3 Проектування розчинонасоса
3 Наукова частина
3.1 Фактори процесу перемішування в лопатевому змішувачі
3.2 Сили опору в процесі змішування
3.3 Визначення сил тяжіння мас розчину
3.4 Визначення потужності лопатевого змішувача
3.5 Визначення швидкості обертання лопатевого вала
3.6 Визначення ефективного кута атаки кронштейна і лопатки лопаті змішувача
3.7 Дослідження споживаної потужності лабораторного змішувача
4 Конструкторські розрахунки
4.1 Розрахунок розчинонасоса
4.1.1 Визначення геометричних характеристик
4.1.2 Потужність розчинонасоса
4.2 Розрахунок основних технічних показників змішувача
4.2.1 Геометричні параметри бункера та лопаті
4.2.2 Швидкість обертання лопатевого вала
4.2.3 Технічна продуктивність змішувача
4.2.4 Потужність змішувача
4.3 Підбір електродвигуна
4.4 Енергокінематичний розрахунок приводу робочих органів
4.5 Розрахунок вала змішувача на міцність
4.6 Підбір підшипника
4.7 Розрахунок механічних передач
4.8 Розрахунок шпонкових з’єднань
5 Технологічна частина
5.1 Призначення деталі та вибір виду заготовки
5.2 Визначення припусків на механічну обробку
5.3 Розробка маршрутів виготовлення валу та схем базування
5.4 Вибір верстатів і пристосувань, вимірювального та різального інструменту, необхідного для виготовлення вала
5.5 Визначення режимів різання
5.6 Нормування часу на виготовлення валу
6 Техніко-економічне обґрунтування ефективності використання розчинозмішувальної установки
6.1 Визначення розрахунково-балансової вартості установки
6.2 Розрахунок річного фонду роботи установки
6.3 Визначення річної експлуатаційної продуктивності
6.4 Розрахунок річних поточних витрат у процесі експлуатації установки
6.4.1 Витрати на заробітну плату з нарахуваннями
6.4.2 Розрахунок амортизаційних відрахувань на реновацію установки
6.4.3 Витрати на капітальний ремонт
6.4.4 Витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти
6.4.5 Розрахунок витрат на електроенергію
6.4.6 Витрати на мастильні матеріали
6.5 Розрахунок питомих показників, які характеризують роботу розчинозмішувальної установки
6.5.1 Вартість машино-години роботи установки
6.5.2 Вартість переробки одиниці продукції
6.5.3 Питома трудомісткість одиниці продукції
6.5.4 Питома матеріалоємність одиниці продукції
6.5.5 Питома енергоємність одиниці продукції
6.5.6 Визначення питомих приведених витрат
6.6 Визначення економічної ефективності створення розчинозмішувальної установки
6.6.1 Розрахунок річного економічного ефекту
6.6.2 Річна економія по затратах праці
6.6.3 Річна економія по витратах матеріалів
6.6.4 Річна економія витрат на електроенергію
6.7 Термін окупності
7 Охорона праці
7.1 Аналіз потенційних небезпек і шкідливих факторів при експлуатації установки
7.2 Запобіжні пристрої, які передбачені при проектуванні з метою безпечної експлуатації
7.3 Інженерні розрахунки
7.4 Техніка безпеки при експлуатації установки
8 Цивільна оборона
8.1 Характеристика та причини появи виробничих аварій і катастроф
8.2 Організація робіт по ліквідації наслідків великих виробничих аварій і катастроф
9 Екологічна частина
9.1 Негативні експлуатаційні впливи
9.2 Забруднення атмосфери
9.3 Шумове і вібраційне забруднення
9.4 Забруднення ґрунтів
Висновки
Список літератури

Штукатурно-змішувальні агрегати призначені для приготування штукатурних розчинів або переробки готового товарного розчину, транспортування до робочого місця штукатура і нанесення на поверхню.

Показник

СО-57Б

СО-85А

СО-149

СО-180

СО-187

Продуктивність, м3/год.

 

2

 

2-4

 

0,7

 

2,5

 

1,5

Максимальна рухливість розчину, см

7

7

Дальність подачі розчину, м:

-по горизонталі

-по вертикалі

 

 

100

20

 

 

250

60

 

 

45

27

 

 

100

30

 

 

45

З0

Встановлена потужність, кВт

5,25

9,1

3

4,75

Робочий тиск розчину, МПа

2

1,47

2

Габаритні розміри, мм

2710×1350×1400

(без дишла)

3160×1460×1510

(без дишла)

 

1600×700×1000

 

 

1405×1360×1160( без комплектів)

 

1150×730×1470

 

 

Маса, т

0,75

1,025

0,157

0,680

0,190

Висновки
1 Виконавши аналіз процесу роботи існуючих штукатурних і розчинозмішувальних агрегатів та установок, визначивши їхні переваги та недоліки, було намічено шляхи вдосконалення техніки даного виду.
2 На основі проведених експериментальних досліджень роботи змішувача, встановили залежність споживаної потужності в процесі приготування будівельного розчину. Також отримали залежності потужності від конкретних параметрів: кута атаки лопаті змішувача та кутової швидкості обертання лопатевого вала.
3 Врахувавши фізичний процес, який протікає в змішувачі та ефективні значення кута атаки і кутової швидкості, спроектували установку для приготування і трубопровідного транспортування будівельних розчинів з приводом робочих органів від одного електродвигуна.
4 Виконали розрахунки технічних параметрів спроектованої установки та перевірили на міцність її вузли та деталі.
5 Розробили технологічний процес виготовлення вала лопатевого змішувача, який є складальною одиницею, бо виконується зварним.
6 Передбачили засоби та заходи захисту від впливу небезпечних факторів на обслуговуючий персонал (вібрації , шуму, електричного струму), виникаючих в процесі експлуатації установки та від негативного експлуатаційного впливу на навколишнє середовище (забруднення атмосфери та ґрунтів).
7 Визначивши техніко-економічні показники спроектованої установки, з’ясували, що впровадження установки даної конструкції в порівнянні з аналогічним агрегатом має річний економічний ефект рівний 7176,6 грн.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.