Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Інженерні системи : Курсовий проект - Проектування технічних засобів охорони повітряного басейну від забруднення підприємства ТОВ «Автосвіт»

Курсовий проект - Проектування технічних засобів охорони повітряного басейну від забруднення підприємства ТОВ «Автосвіт»

| Рб:
1
| Платформа: AutoCad | Поместил: Inverse | Дата: 2.3.15 19:33 | Год выпуска: 2012 | Размер: 3.88 MB | Скачали: 4
Коротко о файле: ВНТУ / Кафедра Теплогазоподстачання / В даному курсовому проекті виконується розрахунок викиду шкідливих речовин підприємством ТОВ «Автосвіт», яке знаходиться смт. Сутиски. Визначається приземна концентрація шкідливих речовин, та параметри їх розсіювання. Проводиться вибір оптимальної схеми очисного обладнання, виконується розрахунок найбільш оптимальної схеми. Визначаються уточнені межі санітарно захисної зони. / 1 аркуш креслення + ПЗ.
Курсовий проект - Проектування технічних засобів охорони повітряного басейну від забруднення підприємства ТОВ «Автосвіт»

ЗМІСТ
ВСТУП
1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ
2.1 Коротка характеристика підприємства і основного технологічного обладнання.
2.2 Перелік забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу
2.3 Розрахунок параметрів. Обґрунтування повноти й достовірності вхідних даних, прийнятих для розрахунку ГДВ
3 РОЗРАХУНОК КОНЦЕНТРАЦІЙ У АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН
3.1 Метеорологічні характеристики та коефіцієнти, які визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері міста
3.2 Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу
3.3 Визначення параметрів розсіювання шкідливих речовин
4 ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СХЕМИ ОЧИСНОГО ОБЛАДНАННЯ
5 РОЗРАХУНОК ПИЛООЧИСНОГО ОБЛАДНАННЯ
6 ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ САНІТАРНО-ЗАХИСНОЇ ЗОНИ ПІДПРИЄМСТВА
Джерело №2
Джерело №3
Джерело №4
Джерело №5
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Додаток А УТОЧНЕНІ РОЗМІРИ САНІТАРНО ЗАХИСНОЇ ЗОНИ
Додаток Б ГДК ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН

Основними викидами забруднюючих речовин є :
- дільниця по виробництву металевих виробів;
- дільниця по виробництву виробів з термопластів;
- механічна майстерня;
- зварювальне виробництво;
- гальванічна дільниця;
- опалювальний пункт.
Актуальність даного курсового проекту полягає у необхідності застосування ефективних методів очищення шкідливих викидів підприємства.
Метою виконання курсового проекту є визначення оптимальних схем очищення, визначення найбільш ефективного методу очищення, встановлення максимального викиду шкідливих речовин в атмосферу, порівнянні отриманих показників із нормованими, встановлення меж санітарно захисної зони.
Задачею виконання курсового проекту є узагальнити характеристики підприємства як джерела забруднення, дати коротку характеристику, розрахувати концентрації у атмосферному повітрі забруднюючих речовин, вибрати оптимальну схему очисного обладнання, встановити уточнені межі санітарно захисної зони.
 
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.