Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Будівництво : Технологія будівельних матеріалів : Курсовий проект - Виготовлення перлітового щебеню і піску марки М300. Продуктивність 90тис. м3/рік

Курсовий проект - Виготовлення перлітового щебеню і піску марки М300. Продуктивність 90тис. м3/рік

| Рб:
1
| Платформа: AutoCad | Поместил: Elena94 | Дата: 30.10.15 15:31 | Размер: 1.36 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: 1 аркуш креслення + ПЗ. ХНУБА. Кафедра фізико-хімічної механіки і технології будівельних матеріалів і виробів.
Курсовий проект - Виготовлення перлітового щебеню і піску марки М300. Продуктивність 90тис. м3/рік

Зміст Вступ
1.Загальна частина
1.1 Номенклатура й основні властивості продукції, яка виробляється
1.2 Характеристика сировини
2. Технологічна частина
2.1 Обгрунтування і вибір способу виробництва
2.2 Технологічна схема виробництва, опис технологічних процесів
2.3 Розрахунок матеріального балансу
2.4 Режим роботи підприємства
2.5 Вибір і розрахунок кількості технологічного обладнання
2.6 Розрахунок складів бункерів
Висновки
Література

Висновки
Спучений пісок використовують при приготуванні легких бетонів, тепло- і звукоізоляційних матеріалів, виробів, штукатурних розчинів, сухих будівельних сумішей, а також в якості теплоізоляційних засипок за температури експлуатації поверхонь, що ізолюються, від мінус 200 °С до 875 °С. Спучений щебінь використовують як заповнювач при приготуванні легких бетонів.
До загальних для всіх виробництв питань технологічного проектування відноситься також організація технологічного контролю виробництва. Технологічний контроль включає:- вхідний контроль якості сировинних матеріалів, їх відповідність державним стандартам, технічним умовам або іншим критеріям у відповідності з технологічним регламентом даного виробництва;
-операційний контроль технологічного процесу на всіх його переділах, що має на меті дотримання встановлених режимів і параметрів, своєчасне виявлення відхилень від них для оперативного регулювання технологічного процесу;
-приймальний контроль готової продукції на предмет її відповідності державним стандартам за встановленими показниками якості.
Охорона праці на стадії проектування полягає в розробці заходів, які забезпечують створення належних санітарно-гігієнічних та безпечних умов праці виробничого персоналу.
У коло цих заходів входять рішення, що стосуються аспірації та знепилювання, шумопониження, нормалізації температурно-вологісного режиму, запобігання небезпечних і шкідливих впливів виробничих факторів Охорона навколишнього середовища передбачає заходи, спрямовані на недопущення погіршення навколишнього середовища від роботи проектованого підприємства. Сюди входять очищення газів, що відходять з печей та інших агрегатів від пилу та інших шкідливих речовин, очищення шламовмісного стоку, освітлювання вод та організації оборотного водозабезпечення, рекультивація земель по завершенні розробки кар'єрів та інші рішення, які випливають із специфіки даного виробництва.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.