Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Машинобудування і механника : Сільськогосподарські машини та обладнання : Дипломний проект - Розробка механізованого технологічного процесу садіння картоплі в ТОВ «Укр Агро РТ» Андрушівського району Житомирської області з модернізацією картоплесаджалки

Дипломний проект - Розробка механізованого технологічного процесу садіння картоплі в ТОВ «Укр Агро РТ» Андрушівського району Житомирської області з модернізацією картоплесаджалки

| Рб:
3
| Платформа: Компас | Поместил: koss1983 | Дата: 12.3.16 14:59 | Год выпуска: 2010 | Размер: 3.14 MB | Скачали: 1
Коротко о файле: В дипломні роботі проведено аналіз господарської діяльності ТОВ «Укр Агро РТ» за останні три роки. Обґрунтовано механізовану технологію вирощування та збирання товарної картоплі в умовах підприємства. Проведено розрахунок техніко – експлуатаційних та економічних показників технологічного процесу садіння з одночасною обробкою насіння. Розроблено операційну технологію садіння картоплі саджалкою СМК-4М в агрегаті з трактором МТЗ-82.2.У . Проведено розрахунок конструкційних елементів гідросистеми обробки насіння при посадці. Виконано розрахунки зварних з’єднань. Пояснювальна записка 73 с., в тому числі 3 іл., 8 табл., 29 літературних джерел, 4 додатків, 7 листів кресленyz формату А1 (деталювання, Схема розміщення обладнання для внесення хімікатів, Кріплення насоса, Картоплесаджалка СКМ-4М, Схема розміщення гідроагрегатів картоплесаджалки, ТК, економіка).
Дипломний проект - Розробка механізованого технологічного процесу садіння картоплі в ТОВ «Укр Агро РТ» Андрушівського району Житомирської області з модернізацією картоплесаджалки

ЗМІСТ
Вступ
1. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Загальна характеристика ТОВ «Укр Агро РТ»
1.2 Склад і структура земельних угідь підприємства
1.3 Характеристика тваринництва ТОВ «Укр Агро РТ»
1.4 Склад машино-тракторного парку
1.5 Аналіз економічних показників господарської діяльності
2. НАРОДНОГОСОПДАСРЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ТА АГРОБІОЛОГІЧНА ХАРАРАКТЕРИСТИКА КАРТОПЛІ
2.1 Народногосподарське значення картоплі
2.2 Морфобіологічні та екологічні особливості картоплі
2.3 Традиційна технологія вирощування
2.4 Біоенергетична ефективність вирощування картоплі
3. КОНСТРУЮВАННЯ РОБОЧОГО ОРГАНУ КАРТОПЛЕСАДЖАЛКИ ДЛЯ ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ
3.1 Критичний аналіз існуючих конструкцій машин для протруювання бульб насіннєвої картоплі
3.2 Опис запропонованої конструкції
3.3 Обґрунтування та вибір розпилювачів
3.4 Розміщення розпилювача та кут розпилу
3.5 Розрахунок гідроліній
3.6 Вибір гідронасоса
3.7 Розрахунок зварних з’єднань
4. РОЗРАХУНОК ОПЕРАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КАРТИ САДІННЯ КАРТОПЛІ
4.1 Тяговий розрахунок МТА
4.2 Перевірка зчеплення рушіїв трактора з ґрунтом
4.3 Розрахунок експлуатаційних показників МТА
5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
5.1 Аналіз стану охорони праці на підприємстві
5.2 Розробка заходів з охорони праці при садінні картоплі
5.3 Заходи з охорони навколишнього середовища при експлуатації МТП
6. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ
6.1 Техніко-економічне обґрунтування конструктивної розробки
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.