Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Будівництво : Технологія будівельних матеріалів : Курсовий проект - Теплова обробка бетонних та залізобетонних виробів

Курсовий проект - Теплова обробка бетонних та залізобетонних виробів

| Рб:
1
| Платформа: АutoCad | Поместил: bobross | Дата: 15.12.16 18:57 | Год выпуска: 2013 | Размер: 362.26 KB | Скачали: 0
Коротко о файле: НУВГП / Кафедра технології будівельних виробів та матеріалознавства / В даній курсовій роботі було проведено розрахунок необхідної кількості касетних установок для заданої продуктивності підприємства, вибрано режим теплової обробки виробів, проведено розрахунок тепловиділення бетону, матеріальний баланс, тепловий баланс, гідродинамічний розрахунок, вибрано необхідний котлоагрегат і проведено його розрахунок.
В якості парооснащення установки вибрано ежекторний спосіб. Витрати тепла за повний цикл ТО становить 0,745 МДж/м3бет, витрати пари - 115 кг/м3бет. / 1 аркуш креслення + ПЗ.
Курсовий проект - Теплова обробка бетонних та залізобетонних виробів

Зміст
1. Вступ
2. Опис технології виробництва
3. Опис роботи теплової установки
4. Конструктивно-технологічний розрахунок
4.1 Вибір режиму ТО
4.2 Технологічні параметри та конструктивні характеристик теплової установки
4.3 Розрахунок розмірів камери
5. Розрахунок тепловиділення бетону.
6. Матеріальний баланс.
7. Тепловий баланс.
8. Гідродинамічний розрахунок.
9. Розрахунок котлоагрегату
9.1 Горіння палива.
9.2 Тепловий баланс котлоагрегату.
10. Техніко-економічні показники.
11. Висновки
12. Використана література

Для виготовлення плит на касетно-стендових лініях треба використовувати рухливі бетонні суміші з підвищеним вмістом в'яжучого, що призводить до неоднорідності показників міцності виробів по висоті. Касетно-стендову технологічну лінію обладнують касетами з 6, 8, 10 формувальних відсіків, консольними або портальними бетоноукладачами, конвейєром для опоряджування панелей, стелажами для витримування виробів. Після підготовки форм встановлюють анкерні та монтажні петлі, інші деталі. Після перевірки правильності армування відсік повертають у вихідне положення і з'єднують з підготовленим до розпалублення наступним відсіком касети. У такому порядку послідовно розпалублюють і підготовляють усі відсіки касети до бетонування.
Склад бетонної суміші класу В10:
Визначаємо витрату цементу, кг/м3: Ц=235
Осадка конуса: ОК=15см
Розрахунковий номінальний склад бетону, кг/м3:
Ц = 235;
П=855;
Щ = 1080;
В = 140;
В/Ц = 0,6.
При ТО в касетах бетон знаходиться в замкненому об'ємі, що дозволяє піднімати температуру за жорстким режимом. Швидкість піднімання знаходиться в межах 60 — 70 С/год. Приймаємо 70 ˚С/год.
Початкова температура бетону tб=20 С. Період підвищення температури до температури ізотермічної витримки tіз=90 ˚С визначається як тн = 90 - 20 /70 = 1год. Час ізотермічної витримки приймаємо – 5,5 год із таб.режими ТВО із важкого бетону при виготовлені в касетах і формах. Різниця температури виробу на виході і температури навколишнього середовища не повинно перевищувати + 40 С.
Температуру навколишнього середовища приймаємо 20 ˚С, температуру виробів на виході з камери - " + 30 " ˚С.
Тривалість охолодження тох =4 год. Тоді швидкість охолодження:
t/т = 90 - 30/4 = 15 - що задовольняє вимогам.
В касетних установках попередня витримка не застосовується.
Отже, загальний режим ТО:
1+5.5+4=10.5 год.

Техніко-економічні показники
1. Тип виробів: плити перекриття повнотілі: 3580x2900x140 мм;
2. Річна продуктивність установки: 22000 м3/рік;
3. Загальна тривалість ТО: 1 + 5.5+ 4,0 = 10,5год
4. Питома витрата на 1 м3 бетону:
- теплової енергії - 0.745 МДж/м3
- насиченої пари - 115 кг/м3
- умовного палива - 10,61 кг/м3
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.