Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Машинобудування і механника : Спеціальна техніка / Навісне обладнання : Дипломний проект - Удосконалення висіваючого апарату сівалки СУПН - 8

Дипломний проект - Удосконалення висіваючого апарату сівалки СУПН - 8

| Рб:
4
| Платформа: Компас | Поместил: Staruj_250 | Дата: 29.12.16 12:26 | Год выпуска: 2015 | Размер: 1.79 MB | Скачали: 1
Коротко о файле: НУБПУ / Механіко-технологічний факультет / Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка / Метою дипломного проекту є удосконалення конструкції висівного апарата сівалки СУПН 8 з метою покращення якості сівби та зниження енергоємності процесу. У проекті обґрунтовано агротехнічні потреби удосконалення конструкції сівалки, проаналізовано технології вирощування кукурудзи та проведено огляд існуючих конструкцій висіваючих апаратів. Техніко-економічна ефективність розробленої машини подана у порівнянні з базовим агрегатом, та надано пропозиції щодо конструкції машини з точки зору охорони праці. / 8 аркушів креслення + специфікація + ПЗ.
Дипломний проект - Удосконалення висіваючого апарату сівалки СУПН - 8

Креслення проекту: Класифікація висіваючих апаратів точного висіву, Конструкції висіваючи апаратів, Сівалка СУПН – 8, Секція посівна, Апарат висівний, Вилка ролика, Диск висівний, Зірочка, Пружина, Ролик притискний, Заходи охорони праці, Економічна ефективність проекту

ЗМІСТ
Вступ
1 Аналіз діяльності господарства та технології вирощування кукурудзи.
1.1 Загальні відомості про господарство
1.2 Аналіз технології вирощування кукурудзи
1.2.1 Попередники кукурудзи
1.2.2 Обробіток ґрунту
1.2.3 Внесення добрив
1.2.4 Підготовка насіння до сівби, сівба
1.2.5 Догляд за посівами
1.2.6 Збирання врожаю
2 Визначення комплексу машин для вирощування кукурудзи, аналіз конструкцій висівних апаратів сівалок та обґрунтування удосконалення сівалки.
2.1 Складання технологічної карти
2.2 Визначення необхідної кількості машин для вирощування кукурудзи
2.3 Огляд конструкцій висівних апаратів
2.4 Обґрунтування удосконалення висівного апарату сівалки СУПН-8
3 Визначення основних параметрів висівного апарату
3.1 Технологічні розрахунки сівалки
3.2 Розрахунок на міцність конструктивних елементів сівалки
3.2.1 Розрахунок осі опорного колеса посівної секції
3.2.2Розрахунок ланцюгової передачі
3.3 Операційна технологія сівби кукурудзи
4 Заходи охорони праці
4.1 Аналіз стану охорони праці в господарстві.
4.2 Охорона праці при вирощуванні кукурудзи.
4.3 Рекомендації по поліпшенню умов праці.
5. Розрахунок економічної ефективність проекту
Висновки
Список літератури

Технічна характеристика
1.Тип машини - начіпна..
2.Годинна продуктивність - 6,7 га/год.
3.Ширина захвату - 5,6 м.
4.Робоча швидкість - до 12 км/год.
5.Маса - 1100 кг.
6.Норма висіву: насіння - 25...150 тис. шт. на га
добрив - 30...200 кг/га

Висновки
1. Найбільш перспективною технологією вирощування кукурудзи в наш час є інтенсивна, яка передбачає використання високоякісного насіння, сучасних засобів механізації вирощування при обмеженому використанні засобів хімічного захисту рослин.
2. Одним з важливих напрямків вдосконалення технологій вирощування кукурудзи є оптимізація площі живлення рослин за рахунок підвищення рівномірності розташування насіння в борозні при проведенні сівби.
3. Аналіз конструкцій існуючих висівних апаратів точного висіву свідчить про те, що одним з найбільш перспективних напрямків розвитку є розробка і впровадження універсальних пристроїв, які забезпечують підвищену рівномірність висіву.
4. Запропонований висівний апарат забезпечує висів насіння основних просапних культур. При цьому забезпечується більш рівномірний розподіл насіння по довжині рядка за рахунок усунення такого явища як відскакування насінини від дна борозни. Практичне впровадження запропонованого висівного апарату можливе на базі поширених сівалок типу СУПН без заміни базових конструктивних елементів.
5. В результаті розрахунків обґрунтовано геометричні та кінематичні параметри механічного висівного апарату (кількість робочих елементів, параметри отворів затискачів, кутову швидкість.
6. Розроблена операційно-технологічна карта та проведені розрахунки дають можливість проведення сівби кукурудзи у відповідності до існуючих вимог та з високою ефективністю використання машинно-тракторного агрегату. Технологічні показники використання посівного агрегату свідчать про те, що потенційні можливості можуть бути реалізовані завдяки збільшенню робочої швидкості руху, що можливо при проведенні вдосконалення робочих органів сівалки.
 
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.