Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Технологія : Обладнання для харчової промисловості : Курсовий проект - Проектний розрахунок конвективної тунельної сушильної установки

Курсовий проект - Проектний розрахунок конвективної тунельної сушильної установки

| Рб:
2
| Платформа: Компас | Поместил: yarik377 | Дата: 19.1.17 17:26 | Год выпуска: 2016 | Размер: 1.05 MB | Скачали: 1
Коротко о файле: НУВГП / ННІВГП / Кафедра гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин / Дисципліна "Теплотехнологічні процеси та установки" / Вариант №10 / Об’єктом та предметом проектування слугують теплотехнологічні установки різних галузей промисловості та процеси, що в них протікають. Даний курсовий проект є комплексним завданням, в якому представлений тепловий та конструктивний розрахунок тунельної сушильної установки. / 1 аркуш креслення (Установка сушильна тунельна, креслення загального вигляду) + ПЗ.
Курсовий проект - Проектний розрахунок конвективної тунельної сушильної установки

ЗМІСТ
Завдання
Вступ
Проектний розрахунок тунельної сушильної установки
1. Загальні відомості
2. Розрахунок горіння палива і параметрів сушильного агента
3. Графоаналітичний розрахунок статики теоретичного процесу сушіння в сушильному тунелі
4. Графоаналітичний розрахунок статики дійсного процесу сушіння в сушильному тунелі
5. Розрахунок тривалості процесу сушіння
6. Розрахунок розмірів сушильного тунелю
7. Розрахунок і вибір допоміжного устаткування
Висновок
Література

Завдання:
1. Параметри зовнішнього повітря:
=-6,1 °С, φо=89%, B=761мм.рт.ст.
2. Відомості про склад природного газу
2.1. Склад за об’ємом, %
СН4=68,9, С2Н6=14,5, С3Н8=7,6, С4Н10=3,5, С5Н12=1, N2=3,5, CO2=1.
2.2. Нижча теплота згорання на суху масу Qсн=10950ккал/нм3.
3. Вихідні дані до розрахунку
3.1. Температура сушильного агенту на вході в тунель =350°С.
3.2. Продуктивність установки по готовому продукту G2=1299,6 кг/год.
3.3. Початковий вологовміст матеріалу Uо=21,9кг/кг.
3.4. Кінцевий вологовміст готового продукту ωк=1,9%.
3.5. Питома масова теплоємність висушеного матеріалу см=1,4 кДж/(кг•К).
3.6. Рівноважна вологість готового продукту ωр=1%.
3.7. Питома площа поверхні об’єкту сушіння Fпит=0,055 м2/кг.
3.8. Швидкість руху сушильного агента wo=2,5 м/с.
3.9. Питомі втрати теплоти в навколишнє середовище а=13%.

ВИСНОВОК
В результаті виконання курсової роботи ми здійснили тепловий ро-зрахунок конвективной тунельної сушильної установки для зимового пері-оду, визначили тривалість сушіння, розміри сушильного тунелю, підібрали допоміжного устаткування для сушильної установки.
Видно, що навіть у теоретичній сушильній установці ККД не дорів-нює одиниці. Причиною цього є те, що температура сушильного агента на виході із сушильної камери значно перевищує температуру навколишньо-го повітря, що надходить в установку. При розрахунку ж дійсної установки додатковий вплив на зниження ККД здійснюють втрати теплоти на нагрі-вання висушеного матеріалу, транспортних засобів, а так само втрати теплоти в навколишнє середовище через огородження сушильного тунелю. Утилізуючи теплоту сушильного агента, що виходить, (наприклад, підігріваючи повітря, що йде на горіння) можна трохи збільшити ККД установки, але в цьому випадку як головний критерій оптимізації вже будуть служити техніко-економічні показники.
Для коректування величини зазорів потрібно змінювати кількість піддонів і розмір візків для досягнення потрібного результату, тобто застосовувати нове технічне рішення, але в даному навчальному розрахунку ми цього не робимо.
Підбор допоміжного устаткування здійснюється з наступних міркувань.
Кількість спалювальних пристроїв ми прийняли рівною чотирьом, що дозволяє в широкому діапазоні регулювати параметри сушильного агента, а також робити ремонт пальників без зупинки сушильної установ-ки.
Вибір типу циклона ЦН-15 був обумовлений тим, що він забезпечує гарний ступінь уловлювання при відносно невеликому гідравлічному опо-рі. Розрахункова швидкість руху сушильного агента, що викидається, у циклоні була прийнята V=2,5 м/с з припущенням наявності абразивних часточок у матеріалі, що висушується, а так само зменшення аеродинамі-чного опору циклона.
Тягодутьєві пристрої підбиралися з розрахунку того, що вони зможуть вільно переборювати аеродинамічний опір газоповітряного тракту сушильної установки, і будуть мати максимально можливі значення ККД.
Електродвигуни для привода вентиляторів вибиралися з розрахунку забезпечення ними нормальної роботи тягодутьєвих пристроїв з вра-хуванням того, що їх ККД буде максимальним.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.