Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Технологія : Технології виробництва (промисловість) : Курсовий проект (коледж) - Відходи від виробництва кукурудзяної олії

Курсовий проект (коледж) - Відходи від виробництва кукурудзяної олії

| Рб:
1
| Платформа: Компас | Поместил: alnmd | Дата: 20.2.17 21:09 | Год выпуска: 2016 | Размер: 305.93 KB | Скачали: 2
Коротко о файле: БТЕК / Мета даної роботи: вивчити асортимент кукурудзяної олії, показники безпеки і якості сировини, вивчити технологію виробництва кукурудзяної олії, опис апаратурно-технологічної схеми виробництва кукурудзяної олії; дослідити джерела утворення екологічної проблеми з виробництва кукурудзяної олії, охарактеризувати, підібрати способи їх вирішення; коротко охарактеризувати інші екологічні проблеми. / 1 аркуш креслення + ПЗ.
Курсовий проект (коледж) - Відходи від виробництва кукурудзяної олії

ЗМIСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИРОВИНИ ТА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
1.1. Асортимент кукурудзяної олії
1.2. Показники безпеки і якості кукуруди
1.3. Показники якості і безпеки кукурудзяної олії
РОЗДІЛ 2. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА
КУКУРУДЗЯНОЇ ОЛІЇ
2.1. Технологія виробництва кукурудзяної олії
2.2. Технологія рафінування кукурудзяної олії
2.3. Опис апаратурно-технологічної схеми виробництва кукурудзяної олії
РОЗДІЛ 3. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЦТВА КУКУРУДЗЯНОЇ ОЛІЇ
3.1. Джерела утворення відходів олієжирового виробництва
3.2. Основні відходи при виробництві кукурудзяної олії та їх утилізація
3.3. Використання та переробка вторинних відходів
3.4. Викиди олієжирових підприємств
3.5. Стічні води олієжирових підприємств
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Висновки
1. Дано аналіз властивостей кукурудзяної олії та приведено її хімічний склад. Всі компоненти, що входять до олії охарактеризовано з точки зору біологічної ролі для людини. Наголошено на основних областях застосування кукурудзяної олії.
2. Описана технологічна лінія виробництва та рафінації кукурудзяної олії. Ця технологічна лінія є типовою для всіх заводів по виробництву та рафінації з гідратацією олії, виморожуванням восків, нейтралізацією, відбілюванням олії.
3. Описано основні відходи та способи їх утилізація при виробництві кукурудзяної олії. Наголошено на альтернативних способах утилізація таких відходів із використанням енергозберігаючих технологій та вказана їх перспектива.
4. Наведений склад стічних вод олієжирового підприємства, вміст жиру, проходження олії через каналізаційні мережі, очищення висококонцентрованих жировмісних стічних вод.
5. Описані основні газопилові викиди, визначено комплекс заходів щодо зменшення викидів при виробництві кукурудзяної олії в атмосферу: вдосконалення технологій очищення газопилових потоків, встановлення обов’язкових санітарно-захисних зон, поліпшення конструкцій очисних споруд.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.