Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Інженерні системи : Водопостачання та каналізація : Дипломний проект - Система водопостачання мікрорайону "Батуринський" з Південного водосховища

Дипломний проект - Система водопостачання мікрорайону "Батуринський" з Південного водосховища

| Рб:
3
| Платформа: AutoCad | Поместил: VladKoletzki | Дата: 21.2.17 04:56 | Год выпуска: 2010 | Размер: 4.99 MB | Скачали: 1
Коротко о файле: КТУ / Кафедра ТВВ / Головною метою даного проекту є забезпечення водою питної якості мікрорайону та промислового підприємства. Мікрорайон має в основному шістнадцятиповерхову забудову, загальною площею 106508,95 м2. Ступінь благоустрою району – ІІІ – будинки обладнані внутрішнім водопроводом і каналізацією, з ванними кімнатами і централізованим водопостачанням гарячої води. Норма водоспоживання на 1 особу – 350 л/добу. Загальна кількість населення складає 6160 чоловік. На території мікрорайону розташоване промислове підприємство – «Криворізький завод гірничого обладнання», яке спеціалізується на виробництві гірничо-металургійного устаткування і запасних частин. / 7 аркушів креслення + ПЗ.
Дипломний проект -  Система водопостачання  мікрорайону "Батуринський"  з Південного водосховища

ЗМICТ
Вступ.
І. Технологічна частина.
1.Визначення добової витрати води.
1.1.2. Витрата води на господарсько-питні потреби населення.
1.1.3. Витрата води на поливання і миття вулиць, майданів, асфальтових доріжок і зелених насаджень.
1.1.4. Витрата води на потреби гасіння пожежі.
1.1.5. Витрата води на господарсько-питні потреби промислового підприємства.
1.1.6. Витрати води на душові сітки за одну зміну.
1.2. Вибір схеми водопостачання і складання траси магістральної водогінної мережі міста.
1.3. Розрахунок магістральної водогінної мережі населеного пункту.
1.4. Визначення вільних напорів у водогінній мережі.
2. Водозабірні споруди.
3.Насосна станція I підйому.
3.1. Визначення подачі насосної станції першого підйому.
3.2. Розрахунок діаметрів всмоктуючих трубопроводів.
3.3. Розрахунок діаметрів напірних трубопроводів.
3.4. Розрахунок втрат напору у всмоктуючій лінії.
3.5. Розрахунок втрат напору у напірних трубопроводах.
3.6. Визначення потрібного напору насосної станції.
3.7. Вибір основних (робочих) насосів.
3.8. Визначення робочої точки.
3.9. Розрахунок потужності насоса.
3.10. Розрахунок геометричної висоти всмоктування та відмітки вісі насоса.
3.11. Підбір дренажних насосів.
3.12. Вибір вакуум-насоса.
4.Водопровідні очисні споруди.
4.1. Визначення повної витрати води, що надходить на очисну станцію.
4.2. Вибір методу очищення води та складу очисних споруд.
4.3. Складання попередньої висотної схеми очисних споруд.
4.4. Реагентне господарство.
4.4.1. Визначення розрахункових доз реагентів.
4.4.2. Визначення розрахункової дози флокулянта.
4.4.3. Визначення необхідності підлуговування води.
4.4.4. Фторування води.
4.5. Визначення добової потреби та площі складів для необхідних реагентів.
4.5.1. Площа складу та добова потреба у коагулянті.
4.5.2. Добова потреба флокулянту та площа складу.
4.5.3. Площа складу та добова потреба зберігання фторовміщуючого реагенту Na2.
4.6. Визначення розмірів розчинно-витратних баків.
4.6.1. Баки для приготування розчина коагулянту.
4.6.2. Розрахунок продуктивності повітродувок.
4.6.3. Баки для приготування розчину флокулянту.
4.6.4. Обладнання для приготування розчинів фтор-реагентів.
4.7. Розрахунок основних технологічних споруд станції.
Розрахунок вихрового вертикального змішувача.
4.8. Розрахунок прояснювача із шаром завислого осаду.
4.9. Розрахунок швидкого фільтру.
4.9.1. Підбір складу засипки фільтра.
4.9.2. Розрахунок розподільчої системи фільтра.
4.9.3. Розрахунок пристроїв для збору та відведення води при промивці фільтра.
4.9.4. Розрахунок збірного каналу.
4.9.5. Визначення втрат напору при промиванні фільтра.
4.9.6. Підбор насосів для промивки.
4.10. Визначення кількості та розмірів резервуарів чистої води.
4.11. Розрахунок резервуару промивних вод.
4.12. Згущувачі.
4.13. Накопичувачі.
4.14. Майданчики заморожування осаду.
ІІ. Технологія заготівельних і монтажних робіт.
1. Монтаж зовнішніх водопровідних мереж трубопроводів.
2. Визначення розмірів траншеї для укладки трубопроводів водопостачання.
3. Герметизація стиків.
4. Гідравлічне випробування трубопроводів.
5. Організація попереджувального ремонту мережі.
6. Експлуатація очисних споруджень.
7. Розробка технічних карт ремонту одного з вузлів мережі.
8. Деталювання основних вузлів водогінної мережі.
IІІ. Організація будівництва.
1. Характеристика об’єкту водопостачання.
2. Вибір методів виконання робіт та основних будівельних машин та механізмів.
3. Розрахунок обсягів робіт по напірному господарсько-питному водопроводу.
4. Розрахунок відомості матеріалів.
5. Розрахунок картки-визначника.
6. Розрахунок тимчасових складів.
7. Розрахунок потреби в тимчасових адміністративних і санітарно-побутових будівель на будівельному майданчику.
8. Розрахунок тимчасового електропостачання на будівельному майданчику.
9. Розрахунок тимчасового водопостачання.
10. Опис будгенплану.
11. Заходи з техніки безпеки та охорони праці.
IV. Економіка будівництва.
1. Пояснювальна записка.
2. Відомість обсягів робіт
3. Договірна ціна.
4. Відомість об’ємів робіт.
5. Локальний кошторис.
V. Автоматизація систем водопостачання.
1.Автоматизація процесу коагуляції природних вод.
2. Автоматизація процесу коагулювання води.
VI. Екологія.
1.Проблеми й рішення забруднення водойм.
2. Охорона навколишнього середовища при проведенні будівельних робіт.
3. Зменшення забруднення від промислових підприємств.
4. Вплив автотранспорту на навколишнє середовище.
5. Зона санітарної охорони водного об'єкту.
6. Функції зелених насаджень.
VII. Охорона праці в галузі.
1. Основні вимоги до водопостачання.
2. Земельні роботи.
3. Безпечна організація вантажно-розвантажувальних робіт.
4. Зварювальні роботи.
5. Влаштування укосів і кріплення траншей.
6. Пожежна безпека.
6.1. Система попередження пожеж.
6.2. Способи та заходи пожежогасіння.
Висновки.
Список використаної літератури.

Висновки.
1). У розділі I «Технологічна частина» було визначено добове водоспоживання мікрорайону Батуринський та промислового підприємства, яке дорівнює 4738,7 м3/год на 6160 чоловік, а також визначені діаметри водопровідних труб мережі.
2). Підібрано русловий водозабір, визначений діаметр кожної з двох самопливних труб (d = 200 мм) довжина труб 20м, підраховані витрати напору, розміри оголовку, діаметр водоприймального колодязя (d = 6 м).
3). Вибрана технологічна схема очистки води (змішувач – прояснювач із шаром завислого осаду – швидкий фільтр – РЧВ), розраховані дози реагентів, кількість та розміри очисних споруд, сумарні втрати напору.
4). Для насосної станції першого підйому були прийняті 2 робочих (основних) насоси, марка Д 200-36; у якості додаткового обладнання використовуються дренажні насоси, марка ВКС 5/24 у кількості 2 (1 робочий та 1 резервний) та 2 вакуум-насоси (1 робочий та 1 резервний) марки ВВН-1,5.
5). У розділі II «Технологія заготівельних і монтажних робіт» розглянуто: монтаж зовнішніх водопровідних мереж, гідравлічне випробування трубопроводів, організацію попереджувального ремонту, вимоги до експлуатації водогінної мережі, розробку технічних карт ремонту вузла мережі, експлуатацію очисних споруд, деталювання основних вузлів водопровідної мережі.
6). У розділі IІІ «Організація будівництва» визначено: об’єми робіт, кількість робітників та механізмів, терміни виконання робіт, потрібну кількість матеріалів та ресурсів.
7). У розділі ІV «Економіка будівництва» визначено договірну ціну та локальний кошторис на будівництво напірного водопровідного трубопровода довжиною 300 м. За договірною ціною потрібна кількість коштів на будівництво –837,362 тис.грн.
8). У розділі V «Автоматизація систем водопостачання» розглянуто: автоматизацію процесу коагуляції природних вод, де показано функціональну схему автоматизації подачі коагулянту із застосуванням регулюючого клапану та двох витратомірів.
9). У розділі VI «Екологія» показані проблеми і рішення забруднення водойм, зменшення забруднення від промислових підприємств, вплив автотранспорту на навколишнє середовище та функції, які виконують зелені насадження в населеному пункті.
10). У розділі VIІ «Охорона праці в галузі» відображені всі роботи під час яких треба дотримуватися техніки безпеки на робочому місці. Це: охорона праці при земельних роботах, безпечна організація вантажно-розвантажувальних робіт, охорона паці при зварювальних роботах, система попередження пожеж, способи та заходи пожежогасіння

 
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.