Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Технологія : Технології сільськогосподарського виробництва : Дипломний проект - Технологічне вирощування і збирання гороху з удосконаленням оприскувача ОПВ - 2000

Дипломний проект - Технологічне вирощування і збирання гороху з удосконаленням оприскувача ОПВ - 2000

| Рб:
3
| Платформа: Компас | Поместил: tuta888 | Дата: 10.5.17 19:45 | Год выпуска: 2009 | Размер: 1.85 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: ЖНАЕУ / Метою дипломного проекту є розробка інтенсивної технології вирощування гороху в господарстві. Перший розділ містить коротку виробничу характеристику господарства з описанням природно кліматичних умов. В другому розділі описана пропонована технологія вирощування та збирання гороху. В третьому розділі приведена конструкторська доробка і розрахунок деталей і вузлів обприскувача ОПВ-2000. В четвертому розділі описані вимоги охорони праці при вирощуванні гороху. В п’ятому розділі ми дали оцінку стійкості МТП і ПЕК до впливу високих температур. В шостому розділі приведено економічний розрахунок ефективності впровадження технології. / Склад: 7 аркушів креслення + специфікації + ПЗ.
Дипломний проект - Технологічне вирощування і збирання гороху з удосконаленням оприскувача ОПВ - 2000

Креслення проекту:
1.Технологічна карта на вирощування і збирання гороху
2.Схема класифікації обприскувачів
3.Техніко-економічні показники
4.Обприскувач. Загальний вигляд
5.Обприскувач. Загальний вигляд
6.Розпилюючий пристрій
7.Деталі: Палець, Вал, Диск, Кожух, Скоба, Втулка, Наконечник, Втулка кулькова, Пластина

Зміст
Відомість дипломного проекту
Реферат
Вступ
1. Аналіз господарської діяльності і коротка характеристика господарства
1.1.Загальні відомості про господарство
1.2.Виробнича діяльність у рослинництві
1.3.Технічна оснащеність господарства
1.4.Наявність спеціальних машин для виробництва заданої сільськогосподарської культури
1.5.Існуючий технологічний процес в господарстві
1.6.Задачі дипломного проекту
2.Технологічне вирощування і збирання гороху
2.1.Місце в сівозміні
2.2.Внесення добрив
2.3.Основний обробіток ґрунту
2.4.Передпосівний обробіток ґрунту
2.5.Підготовка насіннєвого матеріалу
2.6.Сівба гороху
2.7.Догляд за посівами
2.8.Збирання врожаю
2.9.Обгрунтування складу комплексу машин для технологічного процесу вирощування та збирання гороху
3.Конструтивне вдосконалення обприскувача для хімічного захисту рослин ОПВ-2000
3.1.Огляд існуючих технологічних засобів та обґрунтування необхідності їх вдосконалення
3.2.Будова та робота агрегату
3.3.Розрахунок на міцність вузлів та деталей конструктивної розробки
3.3.1.Розрахунок зварного з’єднання поворотного важеля
3.3.2.Визначення діаметра тяги кріплення поворотного пристрою
4.Охорона праці при вирощуванні та збиранні гороху
4.1.Вимоги безпеки при вирощуванні та збиранні гороху по інтенсивній технології
4.2.Виробничі небезпеки, які виникають при вирощуванні та збиранні гороху
4.3.Пропоновані заходи по профілактиці травм
4.4.Розробка технічних і санітарно-гігієнічних засобів охорони праці
4.5.Протипожежна профілактика
4.6.Опис графічної частини по охороні праці
5.Цивільна оборона
5.1.Оцінка стійкості МТП і ПЕК до впливу високих температур
6.Економічне обґрунтування вирощування та збирання гороху
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Додатки

Технічна характеристика Оприскувач ОПВ-2000:
1.Продуктивність 19,6га/год;
2.Робоча швидкість руху 6...8 км/год;
3.Ширина захвату 30...40м;
4.Місткість баку 2м;
5.Витрата робочої рідини 10...50л/га;
6.Максимальний робочий тиск 1,5МПа;
7.Продуктивність насоса 120л/хв;
8.Маса з повним комплектом робочих органів 3100кг.

Технічна характеристика Розпилюючий пристрій:
1.Витрата робочої рідини 10...50л/га;
2.Ширина захвату 30...40м;
3.Максимальний робочий тиск 1,5 МПа;
4.Продуктивність насоса 120 л/хв.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.