Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Технологія : Технології сільськогосподарського виробництва : Дипломний проект - Удосконалення технологічного процесу міжрядного обробітку при вирощуванні цукрових буряків в СВК "Шильпахівка" с. Шильпахівка Христинівського району Черкаської області

Дипломний проект - Удосконалення технологічного процесу міжрядного обробітку при вирощуванні цукрових буряків в СВК "Шильпахівка" с. Шильпахівка Христинівського району Черкаської області

| Рб:
4
| Платформа: Компас | Поместил: tuta888 | Дата: 10.5.17 19:59 | Год выпуска: 2007 | Размер: 1.31 MB | Скачали: 1
Коротко о файле: ВНАУ / В проекті приведена коротка характеристика базового господарства, виконано огляд науково - технічної літератури по темі проекту. Представлено результати теоретичних досліджень організації використання техніки при вирощуванні цукрових буряків по інтенсивній технології. Запропонована конструктивна розробка секції фрезерно-лапового культиватора для обробітку міжрядь цукрових буряків з мінімальними захисними зонами. Розрахована і розроблена операційно-технологічна карта. Розроблено заходи по охороні праці та техніки безпеки при вирощування та покращенню екологічного стану господарства. Зроблено техніко-економічні розрахунки проекту. На основі досліджень зроблено висновки та пропозиції виробництву, складено список використаної літератури. Оформлено додатки до проекту. / Склад: 11 аркушів креслення + специфікації + ПЗ.
Дипломний проект - Удосконалення технологічного процесу міжрядного  обробітку при вирощуванні цукрових буряків  в СВК "Шильпахівка" с. Шильпахівка Христинівського району Черкаської області

Креслення проекту:
1. Аналіз господарської діяльності
2. Технологічна карта
3.Операційно-технологічна карта
4.Сітьовий графік
5. Гафік завантаження та технічного обслуговування тракторів і сільськогосподарських машин
6. Технологічна схема просапного культиватора
7. Секція фрезерна Креслення загального вигляду
8. Економічна ефективність проекту
9. Деталювання: Втулка, Палець, Гряділь Складальне креслення, Пластина, Кронштейн Складальне креслення
10. Деталювання: Вал, Фланець, Поводок, Фреза Складальне креслення, Каретка Складальне креслення
11. Деталювання: Ніж, Поводок, Кронштейн, Щока, Вісь, Втулка

ЗМІСТ
Анотація
ВСТУП
1 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТОВ “ХАЖИНСЬКЕ ” БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1.1 Коротка характеристика природно – виробничих умов господарства
1.2 Аналіз галузі рослинництва і технології вирощування цукрових буряків в СТОВ “Хажинське”
1.3 Собівартість вирощування сільськогосподарських культур
1.4 Аналіз використання машинно-тракторного парку в СТОВ “Хажинське”
1.5 Показники рівня технічної оснащеності та механізації
1.5.1 Показники рівня використання МТП
1.5.2 Показники рівня МТП при вирощуванні цукрових буряків
2. ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
2.1 Значення цукрових буряків, як харчової та кормової культури
2.2 Відомі технології вирощування цукрових буряків та показники їх ефективності
2.3 Передовий досвід організації та використання техніки при вирощуванні цукрових буряків
2.4 Висновки та постановка мети дипломного проекту
3. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
3.1 Програмування врожаю
3.2 Розрахунок норм добрив на програмовану урожайність
3.3 Складання технологічної карти на вирощування цукрових буряків
3.4 Розробка операційно - технологічної карти на міжрядний обробіток цукрових буряків
3.4.1 Умови роботи агрегату
3.4.2 Агротехнічні вимоги до операції
3.4.3 Підготовка поля до роботи
3.4.4 Контроль якості технологічного процесу
3.5 Розрахунок продуктивності машинно-тракторного агрегату та витрати палива
3.6 Сітьове планування і організація роботи техніки під час вирощування цукрових буряків
3.7 Побудова графіка завантаження і проведення технічного обслуговування
4 КОНСТРУКТИВНА РОЗРОБКА СЕКЦІЇ ПРОСАПНОГО ФРЕЗЕРНО-ЛАПОВОГО КУЛЬТИВАТОРА
4.1 Обґрунтування актуальності проектованої конструкції
4.2 Опис конструкції та принципу роботи машини
4.3 Технологічний розрахунок копіюючого механізму секції
4.4 Вибір діаметра фрези і кінематичного режиму
4.5 Визначення сили і потужності при роботі фрез
4.5.1 Визначення сили діючої на ніж
4.5.2 Визначення потужності під час роботи фрези
4.6 Розрахунок ланцюгової передачі
5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
5.1 Аналіз стану техніки безпеки господарства
5.2 Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів при вирощуванні цукрових буряків
5.3 Стан цивільної оборони на об’єкті господарювання
5.4 Основи захисту машинно-тракторного парку і паливо-енергетичного комплексу у надзвичайних умовах
5.5 Характеристика негативного екологічного навантаження на ґрунт під час вирощування цукрових буряків
6 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ
6.1 Вартість конструкції
6.2 Економічне обґрунтування запровадження нової конструктивної розробки
6.3 Економічне обґрунтування запровадження нової технології вирощування цукрових буряків
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Додатки

Технічна характеристика Секція фрезерна:
1. Швидкість руху                            6 км/год
2. Величина регулювання захисної зони        80...120 мм
3. Частота обертання ротора                160...240 об/хв
4. Глибина рихлення                        30...50 мм
5. Габаритні розміри                        1050 400 500

ВИСНОВКИ
1. Підводячи аналіз господарської діяльності СВК “Шильпаківка” можна сказати, що організація виробництва продукції рослинництва і зокрема вирощування цукрових буряків знаходиться на належному рівні, але є і певні недоліки. І це торкається в першу чергу в використання МТП та порушення агротехнічних вимог.
2. Для більш ефективного в використання машинно-тракторного парку при вирощуванні цукрових буряків, необхідно враховувати організацію механізованих робіт, своєчасно та якісно проводити технічне обслуговування техніки, підвищувати рівень класності механізаторів.
3. Для покращення організації роботи по вирощуванню цукрових буряків, розроблено індустріальну технологію вирощування цієї цінної і продовольчої культури.
4. Вивчаючи передовий досвід, досягнення науки та практики в нашій країні та за кордоном, бачимо, що індустріальна технологія вирощування цукрових буряків - це перспектива розвитку буряківництва.
5. При вирощуванні цукрових буряків по індустріальній технології з використанням секцій фрезерно – лапового культиватора для обробітку міжрядь цукрових буряків з мінімальними захисними зонами, зменшує затрати праці, собівартість 1 т продукції і в кінцевому розрахунку, це додатковий прибуток господарства.
6. Розроблена конструкція секції просапного культиватора дозволяє зменшити захисну зону при обробці ґрунту в міжряддях цукрових буряків в 2,2-2,5 рази, що веде до зменшення затрат праці на знищення бур`янів.
7. В представленому проекті показано аналіз охорони праці в господарстві та заходи безпеки при вирощуванні цукрових буряків по інтенсивній технології.
Техніко – економічні показники даного проекту свідчать про доцільність та реальність рішень заходів направлених на підвищення урожайності цукрових буряків, на зменшення витрат ручної праці при їх вирощуванні.
8. Розроблена організація використання техніки при вирощуванні цукрових буряків по інтенсивній технології з використанням розробленого культиватора здійснюється за один сезон.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.