Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Робочі проекти : Будівництво : Будівельні креслення : Елементи конструкцій будівель : Курсовий проект - Проектування конструкцій дахової системи котеджного будинку з мансардою

Курсовий проект - Проектування конструкцій дахової системи котеджного будинку з мансардою

| Рб:
1
| Платформа: ArchiCad | Поместил: Kostie4ka | Дата: 23.5.17 17:27 | Год выпуска: 2017 | Размер: 3.04 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: ВНТУ / В курсовій роботі з дисципліни “Конструкції з дерева та пластмас” проведені роботи по проектуванню 2-х скатної поверхні. Виконані креслення планів, розрізів крокв'яної системи, вузлів будівлі. Також виконані розрахунки основних несучих елементів покрівлі таких як: приставні крокви, лати, затяжка. Розрахунки ведуться для індивідуального житлового будинку. / Склад: 1 аркуш креслення + ПЗ.
Курсовий проект - Проектування конструкцій дахової системи котеджного будинку з мансардою

Змiст
Вступ
1. Характеристика району будівництва та об’єкта проектування
2 Характеристика конструктивного рішення дахової покрівлі
3 Розрахунок елементів дахової покрівлі
3.1 Визначення величин навантажень
3.2 Розрахунок кроквяної ноги на міцність і жорсткість
3.2.1 Розрахунок за першою групою граничних станів
3.2.2 Розрахунок за другою групою граничних станів
3.3 Розрахунок лат
3.3.1 Перше сполучення навантажень
3.3.2 Друге сполучення навантажень
3.4 Перевірка жорсткості швелера
3.5 Розрахунок затяжки на міцність
4 Рішення питань стійкості, жорсткості та просторової незмінності
5 Розробка заходів по захисту дерев яних конструкцій від пожеж та згинання
Висновки
Список літератури

В даній курсовій роботі виконанітакі завдання :
- Викреслені плани поверхів та даху ;
- Розробленийплан кроквяної системи для дрібноштучного покрівельного матеріалу ;
- Розроблений повздовжній та поперечний розрізи кроквяної системи, виконати перевірочні розрахунки елементів несучої системи , лат та конструювання вузлів кріплень до несучої системи ;
- Розроблені рішення питань стійкості, жорсткості та просторової незмінності, як дахової системи в цілому так і окремих елементів. Розробка заходів по надійному захисту дерев’яних конструкцій від пожеж, та загнивання.

Висновки
Під час виконання курсового проекту було виконано проектування кроквяної системи з використанням дрібно-штучного покриття. Розроблено конструктивне рішення дахової системи відповідної будівлі та креслення вузлів. Прийнято конструктивні рішення щодо влаштування та проведено розрахунки основних несучих елементів конструкції, основних вузлів. Підібрано переріз кроквяної ноги b×h = 50×150 мм із кроком 1 м, виконано розрахунок крокви на міцність та жорсткість, підібрано переріз лат b×h = 50×50 мм із кроком 0,35 м, виконано розрахунок лат на міцність та жорсткість, підібрано переріз затяжки b×h = 100×40 мм, виконано розрахунок затяжки на міцність.
Зроблено огляд обов’язкових заходів, що є необхідними для захисту дерев’яних конструкцій від пожеж та загнивання.
Всі розрахунки проведено відповідно до діючих будівельних норм України.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.