Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Машинобудування і механника : Технологія машинобудування : Курсовий проект - Технологічний процес виготовлення деталі "Вушко" з використанням автоматизованого обладнання

Курсовий проект - Технологічний процес виготовлення деталі "Вушко" з використанням автоматизованого обладнання

| Рб:
2
| Платформа: Компас | Поместил: ssheff | Дата: 18.6.17 15:04 | Год выпуска: 2017 | Размер: 2.14 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: ЖДТУ / Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ім. проф. Б.Б. Самотокіна / з предмету "Обладнання, технологія та автоматизація дискретного виробництва"/ У курсовому проекті розглянуто процес виготовлення деталі "Вушко", за допомогою робота ангулярної системи координат. Розроблено маршрутний та операційний технологічний процес виготовлення деталі "Вушко", розраховано припуски, режими різання та норми часу,розроблено управляючу програму для обробки деталі на токарно-револьверному вестаті з ЧПУ. / Склад: 1 аркуш креслення (роботизовоного технологічного комплексу) + ПЗ.
Курсовий проект - Технологічний процес виготовлення деталі "Вушко" з використанням автоматизованого обладнання

ЗМIСТ
1. АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЇ ДЕТАЛІ
2. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ КОНСТРУКЦІЇ ДЕТАЛІ
2.1. Аналіз технологічності деталі для умов автоматизованого виробництва.
2.2 АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ДЕТАЛІ ДЛЯ УМОВ ОБОТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА
3. ВИБІР ФОРМИ ЗАГОТОВКИ ТА СПОСОБУ ЇЇ ОТРИМАННЯ
4. СКЛАДАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МАРШРУТУ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛІ
5. ВИЗНАЧЕННЯ ПРИПУСКІВ ТА ДОПУСКІВ НА ОБРОБКУ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛІ
6. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МАРШРУТУ ОБРОБКИ ДЕТАЛІ
7. ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ
7.1. Вибір основного технологічного обладнання
7.2. Вибір допоміжного технологічного обладнання
7.3. Вибір засобів технологічного оснащення
8. РОЗРАХУНОК РЕЖИМІВ РІЗАННЯ ТА НОРМ ЧАСУ
9. УПРАВЛЯЮЧА ПРОГРАМА ОБРОБКИ ДЕТАЛІ
10. ПРОЕКТУВАННЯ РТК
10.1. Загальна послідовність проектування РТК. ПРОЕКТУВАННЯ РТК (роботизованого комплексу)
11. АНАЛІЗ ВИКОНАНИХ РОЗРОБОК
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Технічні характеристики
1. Час циклу, хв..............................................................................................4,7357
2. Продуктивність, дет/зміну.................................................................101
3. габаритні розміри РТК, мм
    - довжина.....................................................................................................6020
    - ширина.......................................................................................................6428
    - висота.......................................................................................................2825
4. Коефіцієнт використання ОТО:
    - для ТВ мод. 1В340Ф30..............................................................0,932
    - для СФВ мод. 2204ВМФ4......................................................0,725
5. Коефіцієнт використання ДТО при його роботі за УП:
    - для ПР мод. KUKA KR 60 L30-3...................................0,2984
6. Коефіцієнт простоювання  ОТО:
    - для ТВ мод. 1В340Ф30..............................................................0,068
    - для СФВ мод. 2204ВМФ4.......................................................0,275
7. Коефіцієнт простоювання ДТО:
    - для ПР мод. KUKA KR 60 L30-3....................................0,7016

ВИСНОВКИ
В ході виконання курсового проекту було розроблений технологічний процес виготовлення заданої деталі з використанням автоматизованого обладнання згідно до вимог серійності виробництва. В курсовому проекті виконано аналіз технологічності конструкції деталі, що оброблюється, для умов автоматизованого (в тому числі роботизованого виробництва), вибрано форму заготовки та спосіб її отримання. Вибрано основне та допоміжне обладнання, а також засоби технологічного оснащення. Розроблено маршрутний та операційний технологічний процес виготовлення деталі „Вушко”, розраховано припуски, режими різання та норми часу, розроблено управляючу програму для обробки деталі на токарноревольверному вестаті з ЧПУ.
Для реалізації заданої технології спроектовано РТК на базі двох верстатів з ЧПУ, 1 тактового стола, та 1 промислового робота.
Розрахована тривалість циклу роботи РТК, його продуктивність та показники функціонування. Спроектований РТК забезпечує рівень продуктивності на рівні 12 дет/год. З точки зору виконаної роботи, на деяких етапах технологічного процесу була можливість його покращення. Але рівень впровадження автоматизації в технологічний процес виготовлення деталі був забезпечений в даному курсовому проекті цілком. Участь людини в процесі виготовлення зведена до мінімуму. Досягнуто це завдяки використанню промислових роботів та багатоцільових верстатів з числовим програмним управлінням.
При виконанні курсового проекту були отриманні необхідні вміння та навички проектування та розрахунку основних елементів РТК, а також покращення та удосконалення отриманих результатів.  
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.