Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Технологія : Технології сільськогосподарського виробництва : Дипломний проект - Цех з переробки зерна на базі ТОВ „Оріховець" Сквирського р-ну Київської обл. з удосконаленням зволожувача зерна

Дипломний проект - Цех з переробки зерна на базі ТОВ „Оріховець" Сквирського р-ну Київської обл. з удосконаленням зволожувача зерна

| Рб:
3
| Платформа: Компас | Поместил: Staruj_250 | Дата: 29.9.17 11:32 | Год выпуска: 2008 | Размер: 514.90 KB | Скачали: 0
Коротко о файле: НАУ / МТФ / Мета представленого до захисту проекту - визначити ефективність переробки зерна безпосередньо у ТОВ „Оріховець” / 7 аркушів креслення(Технологічна схема, Графік роботи машин, Зволожувач, Вал гвинтовий, Виток, Палець поворотного механізму, Стакан, Штуцер, Опорний палець, Охорона праці, Економічні показники) + специфікації + ПЗ.
Дипломний проект - Цех з переробки зерна на базі ТОВ „Оріховець" Сквирського р-ну Київської обл. з удосконаленням зволожувача зерна

Об’єкт розробки – цех з переробки зерна на базі Сквирського район, Київської області.
Обґрунтовано напрямок переробки зерна пшениці на сортове борошно.
Розроблена енергозберігаюча технологія переробки, яка
передбачає застосування обладнання малої продуктивності вітчизняного виробництва.
Виконано продуктові, енергетичні та інші розрахунки, підібрано обладнання технологічних ліній. Удосконалена конструкція зволожувача зерна, який відрізняється від існуючих машин наявністю системи автоматичного контролю процесу зволоження зерна.
Відображені стан справ та заходи з охорони праці в цеху. Економічно обґрунтована доцільність впровадження цеху в регіоні.
В першому та другому розділах пояснювальної записки викладені вихідні дані проекту, аналіз виробничо-економічної діяльності господарства та сировинної бази регіону, проведено аналіз ринку збуту продукції, ґрунтовно описана технологія переробки зерна, зволожувач зерна, підібрано обладнання для технологічних ліній.
В третьому розділі сформульовані вихідні вимоги до зволожувача зерна, приведені розрахунки і описана його конструкція, у четвертому розділі ‒ заходи з охорони праці. У п’ятому розділі приведені економічні розрахунки проекту.
Розрахунки виконані грамотно, що свідчить про добру теоретичну підготовку дипломника.
Графічна частина виконана ретельно у відповідності із стандартами і на сучасному рівні.

Зміст
Завдання на дипломне проектування
Відомість дипломного проекту
Реферат
Вступ
Реферат
Вступ
1.Виробничо-економічна характеристика господарства і регіону
1.1.Переробні підприємства і цехи
1.2.Забезпечення споживачів борошном
1.3.Обгрунтування теми дипломного проекту
2.Проектування млина
2.1.Визначення річної програми виробництва
2.2.Огляд технологій переробки зерна та розробка технологічної ссхеми технологічноі схеми млина схеми млина
2.3.Продуктовий розрахунок потреби
2.4.Вибір та розрахунок технологічного обладнання млина
2.5.Розробка конструктивно - технологічної схеми лінії
2.6.Розрахунок персоналу для забезпечення роботи цеху
2.7.Компонування виробничого приміщення та визначення його площі площі
2.8.Розрахунок технологічного водопостачання
2.9.Розрахунок витрати електроенергії, пари, холоду
2.10.Технічне обслуговування технологічного обладнання цеху
3.Удосконалення обладнання для холодного кондиціювання зерна
3.1.Вихідні вимоги до обладнання для холодного кондиціювання зерна кондиціювання зерна, (ГТО (ГТО)
3.2.Аналіз існуючих конструкцій обладнання для холодного кондиціюванн кондиціювання зерна кондиціювання зерна
3.3.Функціональна схема обладнання для ГТО
3.4.Технологічний, кінематичний, енергетичний та інші розрахунки інші розрахунки машини машини
4.Охорона праці та навколишнього середовища
5.Техніко-економічна оцінка проекту
Висновки до проекту
Перелік графічної частини
Використана література
Додатки

Висновки
Згідно із завданням на в дипломний проект обґрунтовані технологічна і з переробки зерна на на базі ТОВ «Оріховець» Сквирського. р-ну Київської ї обл., яке буде переробляти сировину власного виробництва та сусідніх сільськогосподарських підприємств регіону.
В проекті використані новітні досягнення з технології переробки зерна на сортове борошно та нове обладнання вітчизняного виробництва:
- обґрунтована технологія переробки, яка передбачає застосування обладнання вітчизняного виробництва;
- виконані продуктові енергетичні та інші технологічні розрахунки на основі яких було підібрано обладнання технологічних ліній, розроблено компоновочні вирішення;
- розроблена конструкція гвинтового зволожувача зерна;
- на основі виконаного аналізу розроблені заходи з охорони праці та довкілля; - розроблено економічне обґрунтування .
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.