Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Технологія : Технологія харчової та хімічної промисловості : Дипломний проект - Технічне переоснащення м’ясопереробного цеху ТОВ „Верест” Хмельницької області з удосконаленням автомату для кліпсування КД

Дипломний проект - Технічне переоснащення м’ясопереробного цеху ТОВ „Верест” Хмельницької області з удосконаленням автомату для кліпсування КД

| Рб:
4
| Платформа: АutoCad | Поместил: Staruj_250 | Дата: 29.9.17 12:54 | Год выпуска: 2013 | Размер: 1.33 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: НУБіП / Кафедра процесів і обладнання переробки продукції АПК / Склад: 7 аркушів креслення формату А1 (Апаратно - технологічна схема виробництва, План цеху, Загальний вигляд машини «КД», Деталювання, Охорона праці, Таблиця економічних показників) + специфікації + ПЗ.
Дипломний проект - Технічне переоснащення м’ясопереробного цеху ТОВ „Верест” Хмельницької області з удосконаленням автомату для кліпсування КД

Дипломний проект на тему “Технічне переоснащення м’ясопереробного цеху тов „Верест” Хмельницької області з удосконаленням автомату для кліпсування КД ”.
У першому розділі проаналізовано виробничо-економічну діяльність регіону та господарства, обґрунтовано тему дипломного проекту.
У другій частині виконано продуктовий розрахунок, вибір і розрахунок технологічного обладнання, розрахунок персоналу по категоріях, розрахунок водопостачання, каналізації та витрати електроенергії і пари, компонування виробничого приміщення та визначення площі цеху, наведено положення з технічного обслуговування обладнання
У конструкторській частині пояснювальної записки виконано аналіз існуючих конструкцій кліпсаторів, технологічний, кінематичний та енергетичний розрахунки кліпсатора “КД”. В проекті також приділено значну увагу питанням охороні праці при роботі в цеху.
У заключній частині наведені економічні розрахунки, які доводять ефективність і доцільність проведення технічного переоснащення м’ясопереробного цеху та удосконалення кліпсатора.

ЗМІСТ
Завдання на дипломне проектування.
Відомість дипломного проекту.
Реферат.
Вступ.
1. Виробничо-економічна характеристика господарства.
1.1. Характеристика і аналіз географічного і демографічного середовища.
1.2. Характеристика сировинної бази.
1.3. Обґрунтування теми дипломного проекту.
2. Технічне переоснащення м’ясопереробного цеху тов “Верест”
2.1. Обсяг та перелік продукції , яка випускається.
2.2. Продуктовий розрахунок.
2.3. Вибір і розрахунок технологічного обладнання лінії виготовлення варених ковбасних виробів.
2.3.1. Розрахунок продуктивності обладнання лінії.
2.3.2. Вибір типів і визначення потрібної кількості технологічного обладнання лінії виготовлення ковбасних виробів.
2.4. Розробка конструктивно-технологічної схеми лінії виготовлення ковбас.
2.5. Розрахунок персоналу для забезпечення роботи цеху виготовлення ковбасних виробів по категоріях.
2.6. Компонування виробничого приміщення та визначення площі.
2.7. Розрахунок водопостачання, каналізації.
2.8. Розрахунок витрати електроенергії та пари.
2.9. Технічне обслуговування технологічного обладнання цеху.
3. Удосконалення кліпсатора «КД».
3.1. Вихідні вимоги до удосконалення кліпсатора «КД».
3.2. Аналіз існуючих конструкцій кліпсаторів.
3.3. Функціональна схема кліпсатора «КД», способи регулювання технологічних параметрів.
3.4. Кінематичний розрахунок кліпсатора «КД».
3.5. Конструювання і розрахунок робочого органу кліпсатора «кд».
3.6. Конструктивний розрахунок ланцюгової передачі.
3.7. Технічна характеристика модернізованої машини.
4. Охорона праці та навколишнього середовища.
4.1. Моделювання процесів формування та виникнення травмонебезпечних і аварійних ситуацій на виробництві.
5. Техніко-економічна оцінка проекту.
Висновки.
Перелік графічної частини.
Використана література.
Додатки

ТЕХНIЧНI ХАРАКТЕРИСТКИ
1. Продуктивнiсть, кг/год - 1500
2. Дiапазон калiбру, мм - 35...115
3. Клас захисту - IP 65
4. Витрата повiтря, м3/хв - 0,23
5. Встановлена потужнiсть - 0,3 кВт
6. Габаритнi розмiри:
ширина - 1670
довжина - 1080
висота - 1850
7. Маса, кг - 500

ВИСНОВКИ
В дипломному проекті запропоновано технічне переоснащення м’ясопереробного цеху ТОВ “Верест” з удосконаленням кліпсатора “КД”, яка вирішує поставлену мету і задачі в дипломному проекті. Суть переоснащення м’ясопереробного цеху полягає у заміні застарілих фаршмішалок і кутерів на нові з функцією вакуумування, що покращує структуру готових ковбасних виробів, а також у збільшенні надійності роботи лінії виготовлення ковбасних виробів внаслідок удосконалення кліпсатора “КД”, яка призводить до зменшення простоїв обладнання в ремонті у наслідок непередбачуваних поломок.
Запропоноване переоснащення полягає у заміні швидкозношуваних робочих органів з вуглецевої сталі (пуансона, відрізаючого ножа та матриці) на деталі виготовлені з більш міцної легованої інструментальної сталі, що забезпечить більш довговічну без перебоїв роботу обладнання.
Проведені додаткові перевірні та міцнісні розрахунки приводу показують, що встановлених запасів міцності та надійності достатньо для довговічної роботи машини. Також у дипломному проекті наведено заходи з технічного обслуговування кліпсатора “КД”. У розділі 4 дипломного проекту наведено заходи з охорони праці та техніки безпеки у ковбасному цеху.
В результаті проведення переоснащення покращились техніко економічні показники ковбасного цеху, а саме рентабельність виробництва зросла на 0,9% і становить 19,5 %, собівартість 1 кг продукції зменшилась на 5 коп., зменшилась кількість обслуговуючого персоналу лінії варених ковбас з 10 до 9 чол. Фондовіддача зросла з 14,2 грн/грн до 15 грн/грн. Річний економічний ефект від переоснащення м’ясопереробного цеху становить 81072 грн. Період окупності капітальних вкладень у переоснащення м’ясопереробного цеху з удосконаленням кліпсатора становить 2,5 роки.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.