Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Машинобудування і механника : Сільськогосподарські машини та обладнання : Дипломний проект - Проект механізованої технології вирощування цукрових буряків з розробкою конструкції щілювача ґрунту

Дипломний проект - Проект механізованої технології вирощування цукрових буряків з розробкою конструкції щілювача ґрунту

| Рб:
4
| Платформа: Компас | Поместил: dvvkp | Дата: 12.10.17 18:34 | Год выпуска: 2017 | Размер: 687.54 KB | Скачали: 0
Коротко о файле: ПДАТУ / Кафедра "Сільськогосподарських машин" / В проекті написано вступ, приведена коротка характеристика базового господарства, виконано огляд науково-технічної літератури по темі проекту. Проведений аналіз існуючих засобів для щілювання ґрунту і обґрунтована актуальність теми проекту. На основі проведеного аналізу запропонована конструкція щілювача ґрунту з абсолютно новими параметрами з метою покращення повітрообміну в ґрунті, зменшення енергоємності процесу щілювання, захисту ґрунту від водної і вітрової ерозії. Проведені розрахунки основних параметрів розробленої машини, яка дозволяє покращити процес щілювання. Розрахована і розроблена операційно-технологічна карта на щілювання. Запропоновані заходи з покращання охорони праці та техніки безпеки під час проведення робіт і покращенню екологічного стану господарства. Розраховані техніко-економічні показники проекту. Зроблені загальні висновки та складено список використаної літератури. / Склад: 7 листів креслення формату А1 + специфікації + ПЗ.
Дипломний проект - Проект механізованої технології вирощування цукрових буряків з розробкою конструкції щілювача ґрунту

ЗМІСТ
Вступ
1. ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА
1.1 Загальні відомості про приватне підприємство
1.2 Динаміка ефективності роботи господарства
1.3 Динаміка розвитку МТП господарства
1.4 Характеристика ремонтно-обслуговуючої бази господарства
1.5 Аналіз використання МТП
1.6 Висновки і обґрунтування теми дипломного проекту
2. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЦУКРОВОГО БУРЯКУ
2.1 Біологічні особливості
2.1.1 Вимоги до температури
2.1.2 Вимоги до вологи
2.1.3 Вимоги до світла
2.1.4 Вимоги до ґрунту
2.2 Місце в сівозміні
2.3 Обробіток ґрунту
2.3.1 Основний обробіток ґрунту
2.3.2 Весняний обробіток ґрунту
2.3.3 Передпосівний обробіток ґрунту
2.4 Підготовка насіння до сівби. Сівба
2.4.1 Підготовка насіння
2.4.2 Сівба
2.4.3 Норма висіву
2.4.4 Строки сівби
2.5 Догляд за посівами
2.5.1Вибір способу догляду за посівами
2.5.2 Формування густоти
2.5.3 Догляд за посівами після формування густоти
2.5.4 Захист від хвороб і шкідників
2.6 Збирання врожаю
3. РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ЩІЛЮВАЧА ГРУНТУ
3.1 Аналіз існуючих конструкцій сільськогосподарських машин
3.2 Обґрунтування нової розробки
3.3 Опис розробленої сільськогосподарської машини
3.4 Розрахунок параметрів роботи розробленого агрегату
4. РОЗРАХУНОК ОПЕРАЦІЙНОЇ КАРТИ
5. ОБҐРУНТУВАННЯ КІЛЬКІСНОГО І СТРУКТУРНОГО СКЛАДУ МЕХАНІЗОВАНОЇ ЛАНКИ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ЦУКРОВОГО БУРЯКУ
5.1 Складання технологічної карти вирощування цукрового буряка
5.2 Побудова графіка використання тракторів
5.3 Побудова графіка використання сільськогосподарських машин
6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ДОВКІЛЛЯ
7. РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ

ПЕРЕЛІК АРКУШІВ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ:
1. Технологічна карта.
2. Графік завантаження с.-г. техніки.
3. Операційно-технологічна карта .
4. Щілювач (Загальний вигляд).
5. Резервуар водоналивний.
6. Графік використання тракторiв та автомобiлiв
7. Техніко-економічні показники.

ВИСНОВКИ
1. Найбільш перспективною технологією вирощування цукрових буряків в наш час є інтенсивна, яка передбачає використання високоякісного насіння, сучасних засобів механізації вирощування при обмеженому використанні засобів хімічного захисту рослин.
2. Одним з важливих напрямків вдосконалення технологій вирощування цукрових буряків є створення оптимальних умов за рахунок покращення водного і повітряного режиму в ґрунті при проведенні щілювання.
3. Аналіз конструкцій існуючих щілювачів ґрунту свідчить про те, що одним з найбільш перспективних напрямків розвитку є розробка і впровадження конструкцій з абсолютно новими параметрами з метою покращення повітрообміну в ґрунті, зменшення енергоємності процесу щілювання, захисту ґрунту від водної і вітрової ерозії.
4. Запропонована конструкція щілювача забезпечує зменшення енергозатрат, за рахунок заміни рублячого різання, різанням із ковзанням, та зменшення ерозіє небезпечності і збільшення накопичення вологи в ґрунті, за рахунок виконання щілин переривистими
5. В результаті розрахунків обґрунтовано геометричні та кінематичні параметри робочих органів щілювача (кількість робочих елементів, їх геометричні параметри, кутову швидкість).
6. Розроблена операційно-технологічна карта та проведені розрахунки дають можливість проведення щілювання ґрунту у відповідності до існуючих вимог та з високою ефективністю використання машинно-тракторного агрегату.
Технологічні показники використання агрегату свідчать про те, що потенційні можливості можуть бути реалізовані завдяки збільшенню робочої швидкості руху, що можливо при проведенні вдосконалення робочих органів щілювача.
Ефективність прийнятих в дипломному проекті рішень підтверджується економічними розрахунками.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.