Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Машинобудування і механника : Сільськогосподарські машини та обладнання : Дипломний проект - Використання техніки при вирощуванні кукурудзи на зерно в ТзОВ “Шумовське” Хмельницької області з розробкою методики вивчення теми: „Технологія сівби кукурудзи”

Дипломний проект - Використання техніки при вирощуванні кукурудзи на зерно в ТзОВ “Шумовське” Хмельницької області з розробкою методики вивчення теми: „Технологія сівби кукурудзи”

| Рб:
5
| Платформа: Компас | Поместил: dvvkp | Дата: 13.10.17 17:29 | Год выпуска: 2015 | Размер: 1.63 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: ПДАТУ / Кафедра "Сільськогосподарських машин"/ В даному дипломному проекті я провів аналіз господарської діяльності ТзОВ “Шумовське”, зробив огляд літератури по темі, розрахував технологічну карту на вирощування кукурудзи на зерно по інтенсивній технології, обґрунтувала склад агрегатів для виконання основних сільськогосподарських робіт, провів розрахунок продуктивності МТП і витрати палива, виконав конструктивну розробку висівного механізму сівалки СУПН-8. Розрахував техніко-економічні показники проекту, зробив аналіз нормативної документації навчального процесу, написав висновки та пропозицію до проекту і написав список використаної літератури. / Склад: 7 аркушів креслення формату А1 + ПЗ.
Дипломний проект - Використання техніки при вирощуванні кукурудзи на зерно в ТзОВ “Шумовське” Хмельницької області з розробкою методики вивчення теми: „Технологія сівби кукурудзи”

ЗМIСТ
ВСТУП
1.ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.1. Загальні відомості 
1.2. Структура земельних угідь господарства
1.3. Характеристика галузі рослинництва
1.4. Аналіз роботи машинно - тракторного парку
2. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ
2.1. Попередники кукурудзи
2.2. Обробіток ґрунту
2.3. Удобрення
2.4. Підготовка насіння до сівби, сівба
2.5. Догляд за посівами
2.6. Збирання врожаю
3. ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ КОМПЛЕКСУ МАШИН ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ
3.1. Складання технологічної карти
3.2. Визначення необхідної кількості машин для вирощування кукурудзи
4. АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ ВИСІВНИХ АПАРАТІВ ПУНКТИРНИХ
СІВАЛОК ТА ОБГРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СІВАЛКИ
4.1. Огляд конструкцій висівних апаратів
4.2. Обґрунтування удосконалення висівного апарату сівалки СУПН-8
5. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИСІВНОГО АПАРАТУ
5.1. Технологічні розрахунки сівалки
5.2. Розрахунок на міцність конструктивних елементів сівалки
5.2.1. Розрахунок осі опорного колеса посівної секції
5.2.2. Розрахунок ланцюгової передачі
6. ОПЕРАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СІВБИ КУКУРУДЗИ
7. ОХОРОНА ПРАЦІ
7.1. Аналіз стану охорони праці в господарстві
7.2. Охорона праці при вирощуванні кукурудзи
7.3. Рекомендації по поліпшенню умов праці
8. РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ
9. ПЕДАГОГІЧНА ЧАСТИНА
9.1. Обґрунтування місця та ролі теми: „ Технологія сівби кукурудзи" у формуванні знань, вмінь та навичок з дисципліни " Технологія механізованих робіт"
9.2. Технологія підготовки до заняття з теми : "Технологія сівби кукурудзи”
9.2.1. Структурна схема практичного заняття
9.2.3. Розробка інструктивної карти проведення практичного заняття.
9.3. Технологічні прийоми контролю знань, вмінь, навичок з теми:
«Технологія сівби кукурудзи»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ПЕРЕЛІК ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ:
1. Технологічна карта.
2. Графік завантаження с.-г. техніки
3. Сівалка СУПН -8 (Загальний вигляд)
4. Апарат висівний СК
5. Деталювання (диск висiваючий, ролик, вiсь, вилка, втулка)
6. Техніко-економічні показники.
7. Інструктивна карта уроку

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
1. Найбільш перспективною технологією вирощування кукурудзи в наш час є інтенсивна, яка передбачає використання високоякісного насіння, сучасних засобів механізації вирощування при обмеженому використанні засобів хімічного захисту рослин.
2. Одним з важливих напрямків вдосконалення технологій вирощування кукурудзи є оптимізація площі живлення рослин за рахунок підвищення рівномірності розташування насіння в борозні при проведенні сівби.
3. Аналіз конструкцій існуючих висівних апаратів точного висіву свідчить про те, що одним з найбільш перспективних напрямків розвитку є розробка і впровадження універсальних пристроїв, які забезпечують підвищену рівномірність висіву.
4. Запропонований висівний апарат забезпечує висів насіння основних просапних культур. При цьому забезпечується більш рівномірний розподіл насіння по довжині рядка за рахунок усунення такого явища як відскок насінини від дна борозни. Практичне впровадження запропонованого висівного апарату можливе на базі широко поширених сівалок типу СУПН без заміни базових конструктивних елементів.
5. В результаті розрахунків обгрунтовано геометричні та кінематичні параметри механічного висівного апарату (кількість робочих елементів, параметри отворів затискачів, кутову швидкість.
6. Розроблена операційно-технологічна карта та проведені розрахунки дають можливість проведення сівби кукурудзи у відповідності до існуючих вимог та з високою ефективністю використання машинно-тракторного агрегату.
7. Технологічні показники використання посівного агрегату свідчать про те, що потенційні можливості можуть бути реалізовані завдяки збільшенню робочої швидкості руху, що можливо при проведенні вдосконалення робочих органів сівалки.
8. Дана характеристика Балинського ВПУ, план графік навчального процесу. Розроблено методику викладання уроку на тему: „Технологія сівби кукурудзи”. Подана структурна схема практичного заняття, організаційна частина, ввідний інструктаж, самостійна робота студентів, заключний інструктаж. Розроблено критерії роботи та структура оцінювання студентів. Подано шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.