Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Технологія : Технології сільськогосподарського виробництва : Дипломний проект - Обґрунтування процесу оранки з оборотом пласта з удосконаленням приставки для подрібнення ґрунту в умовах ВАТ «Дружба» Валківського району, Харківської області

Дипломний проект - Обґрунтування процесу оранки з оборотом пласта з удосконаленням приставки для подрібнення ґрунту в умовах ВАТ «Дружба» Валківського району, Харківської області

| Рб:
3
| Платформа: Компас | Поместил: dshshk | Дата: 25.10.17 17:30 | Год выпуска: 2012 | Размер: 2.66 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: ХНТУСГ / Кафедра ОТС / На полі площею 89 га та довжиною гону 900 м, при операції оранка з оборотом пласта та підживлення мінеральними добривами було підібрано склад машини за допомогою якого ми виконували дану технологічну операцію: навантажувачем ПЕ-0,8Б, транспортуючим агрегатом МТЗ-80+1-РМГ-4Т, та агрегатом для заробки добрив у грунт ХТЗ-172+ПЛН-6-35 який ми вибрали за методом кращого агрегату. Для забезпечення виконання необхідного об'єму робіт необхідно мати в наявності запасні частини такі як: шланги, транспортери, леміші, а також одну резервну машину на кожну ланку технологічного процесу. / Склад: 6 аркушів креслення + специфікація + розрахунки + доповідь + ПЗ.
Дипломний проект - Обґрунтування процесу оранки з оборотом пласта з удосконаленням приставки для подрібнення ґрунту в умовах ВАТ «Дружба» Валківського району, Харківської області

Креслення проекту: Карта полів господарства, Операційно технологічна карта на заданий технологічний процес, Загальний вид орного агрегату, Загальний вид борони, Деталювання: втулка, уголок, петля, балка консоли, консоль, стремя, рама, поперечна балка, продольна балка, розкос, петля борони.

ЗМIСТ
ВСТУП
1 Виробнича характеристика підприємства .
1.1 Географічне розміщення і напрямки діяльності
1.2 Природно – кліматичні умови господарства
1.3 Структура земельних угідь і посівних площ господарств
1.4 Сівозміни
1.5 Тваринництво та інші галузі розвитку у господарстві
1.6 Технічна база господарства
1.7 Показники виробничої діяльності господарства в рослинництві
1.8 Показники використання МТП
Висновки і задачі дипломного проектування
2. Обґрунтування машиновикористання процесу оранки
2.1 Технологічні вимоги та комплекси машин для традиційної системи обробітку ґрунту
2.2 Вибір кращого агрегату
2.3 Технологія та організація виконання оранки
2.3.1 Обґрунтування робочої швидкості агрегату у відповідності із агротехнічними вимогами, які пред’являються до операції
2.3.2 Підготовка плугів до роботи
2.3.3. Підготовка агрегату до роботи
2.3.4 Робота агрегату на загінці
2.3.5 Контроль і оцінка якості роботи орного агрегату
2.3.6 Розрахунки, пов'язані із підготовкою поля
2.3.7 Визначення часу зміни роботи агрегату
2.3.8 Визначення експлуатаційних показників роботи агрегату
2.4 Аналіз технологічних систем
2.4.1 Побудова структурної схеми технічного комплексу для оцінки його безвідмовності і надійності
2.4.2 Визначення показників безвідмовності технічного комплексу
2.4.3 Визначення показників надійності технічного комплексу
2.4.4 Визначення необхідної кількості запасних елементів с.г. машин (вузлів чи деталей) для безвідмовної роботи технічного комплексу
3 Охорона праці при виконанні основного обробітку ґрунту
3.1 Отруєння вихлопними газами, пестицидами, агрохімікатами
3.2 Перекидання агрегату
3.3 Травмування внаслідок наїздів
3.4 Травмування при усуненні несправностей
3.5 Зіткнення
3.6 Падіння
3.7 Загоряння агрегату
Загальні висновки
Список використаних джерел
Додатки

Відкрите акціонерне товариство «Дружба» розташовано в населених пунктах Ландишеве, Крута балка, Новоселівка, Благодатне Валківського району Харківської області. Центральною садибою господарства являється селище Благодатне.
Господарство знаходиться в зоні лісостепу. Природно – кліматичні умови характеризуються явно вираженим континентальним кліматом. Ця зона характеризується холодною зимою і жарким літом, з досить різними коливаннями температури.
Напрямок господарської діяльності в рослинництві - вирощування зернової та технічних культур, у тваринництві виробництво молока та м’яса великої рогатої худоби. Площа земельних угідь господарства складає 2480 га, з них ріллі-2387 га. Склад тракторного парку представлено 8 гусеничними та 41 колісними тракторами. Господарство має центральну майстерню з усіма необхідними ділянками і обладнанням для виконання капітального ремонту тракт2387орів, комбайнів і с.г. - техніки.
Метод вибору кращого агрегату, наведений в пояснювальній записці, це метод найменшого відстані до цілі. Вибір агрегату для безпосереднього їх внесення проводили виходячи з 3-х варіантів: 1 - Т- 150+РУН 15Б, 2- ДТ- 75М+ РУН 15Б, 3-.Т-150 К+ РУН 15Б
У результаті розрахунків кращим агрегатом по продуктивності, витраті палива, енергії, собівартості став агрегат у складі: ДТ- 75М+ РУН 15Б
При визначенні продуктивності агрегату враховувалися показники надійності роботи всіх ланок, задіяних у процесі внесення органічних добрив.
У результаті розрахунків розрахункова продуктивність агрегату склала 6,52 га/год, з урахуванням надійності роботи агрегату фактична продуктивність склала 5,6 га/год, витрати палива 2,9 кг/га, витрати праці на одиницю виконаної роботи – 0,15 люд•год/га, У другому розділі також розглянуті питання агротехнічних вимог, підготовки поля та агрегату до роботи, а також контроль і оцінка якості виконання технологічного процесу.
Внесення органічних добрив одна з найбільш енергоємних операцій в сільському господарстві через великий обсяг транспортних і польових робіт.
Відомі кілька технологій їх внесення: прямоточна (ферма-поле), перевалочна (ферма-бурт-поле). Застосування різних технологій залежить від відстані транспортування між місцем зберігання добрива і полем, на якому вносяться добрива.
У нашому конкретному випадку відстань транспортування добрив становить 6 км, прийнята технологія їх внесення - перевалочна. У розділі удосконалення конструкції валкувача запропоновано удосконалення формуючого щита. Валкувач складається з рами на якої розташовано формуючий та утримуючий щити, дозуючий пристрій, опорні колеса.
При русі агрегату валкоутворювач ділить купу, захоплює і штовхає частину добрив вперед.
Добрива, відрізані дільником 1 (мал. 3.2.) поступають на формуючий щит 3. Переміщаючись по формуючому щиту 3, нижні шари добрив відразу поступають на активний дозуючий пристрій, а верхні шари добрив гальмуються утримуючим щитом 4 і у міру витрати добрив верхні шари опускаються вниз і потім поступають на активний дозуючий пристрій.
Частина добрив утримується запобіжним щитом 5. Активне дозуюче пристрій, що приводиться в рух від опорного колеса лопостями 6, які розташовані на диску 7, захоплюють добрива і забезпечують стійкий їх схід з формуючого щита 3.
Дозуючий пристрій регулюється на різні норми внесення добрив шляхом зміни ширини дозуючого вікна. Додатковий щит 8 переміщає добрива до подовжньої осі трактора. Після закінчення робіт дільник 1, за допомогою поворотного пристрою 2 переміщається до формуючого щита 3, що дозволяє зменшити габарити агрегату в транспортному положенні і безпека руху.
На листах 4 та 5 показано загальний вигляд викідного порогу та його деталювання.
У проекті запропоновано заходи з охорони праці. Також запропоновано методи контролю при внесенні органічних добрив на поверхні поля
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.