Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Робочі проекти : Інженерні системи : Електропостачання : Адміністративно - побутові будівлі (е) : ЕТР Реконструкція нежитлової будівлі під їдальню для загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів в м. Сокирниця

ЕТР Реконструкція нежитлової будівлі під їдальню для загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів в м. Сокирниця

| Рб:
2
| Платформа: АutoCad | Поместил: Svobodnuy | Дата: 15.11.17 10:15 | Год выпуска: 2017 | Размер: 440.50 KB | Скачали: 0
Коротко о файле: РП / Загальні дані: наруга приєднання: 0,4 кВ; категорія електропостачання: ІІІ; джерело електропостачання: ВРП-380 В; загальна довжина лінії: СІП 4х70 мм² L=59м. / Склад: комплект креслень + ПЗ.
ЕТР Реконструкція нежитлової будівлі під їдальню для загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів в м. Сокирниця

Проектні рішення
- Прокласти ПЛІ-0,4кВ від ВРП-380В до проектованого ГРЩ-380В проводом марки СІП 4х70мм²;
- В ВРП-380В виконати окінцювання та підключення проектованого проводу СІП 4х70 мм².
- Змонтувати шафу ГРЩ-380В;
- Виконати улаштування внутрішньої електропроводки;
- Змонтувати заземлювальний пристрій біля проектованого ГРЩ-380В.

Система електропостачання.
Для забезпечення нормальної безперешкодної роботи електроустановки необхідно виконати монтаж головного розподільного пристрою ГРП-380В, та всієї внутрішньої електропроводки.
Система заземлення мережі живлення - TN-C. Система заземлення групових мереж – TN-S.
Розділення РEN провідника на PE- і N- провідники ви-конується у групових щитах інфекційного відділення.
Розподільні пристрої.
Головними розподільними пристроями електроустановки є ГРЩ-380В від якого отримують живлення всі електроприймачі.
Групові мережі.
Групові мережі виконати проводами три провідними з мідними жи-лами. Результати розрахунків та визначені за ними марки проводів, кабелів і ав-томатичних вимикачів приведені в розділі ІІ "Робочі креслення". При розрахун-ку перерізів проводів враховано запас механічної стійкості в освітлювальних ко-лах і збільшення навантаження в колах розеточних груп.
Лінії групових мереж виконати п’яти та трипровідними на напругу 380 та 220 В відповідно. N- і РЕ-провідники ліній групових електричних мереж по-винні мати відповідне кольорове або інше маркування. Не допускається об'єднання N- і РЕ - провідників різних ліній групо-вої мережі.
У колах РЕ - провідників забороняється мати комутаційні та безкон-тактні елементи за винятком випадків живлення електроприймачів за допомогою штепсельних розеток. Допускається з’єднання, які можуть бути розібрані за до-помогою інструменту, а також з’єднання спеціально призначені для цих цілей.
Електропроводки повинні розташовуватись горизонтально, вертикально або паралельно краю стін приміщення, тобто паралельно архітектурним лініям на відстані не більше ніж 200 мм від плит перекриття.
Електричні мережі, які прокладаються за непрохідними підвісними стеля-ми і в порожнинах перегородок із горючих будівельних матеріалів виконуються у металевих трубах або закритих металевих коробах.
Електричні мережі, які прокладаються за підвісними стелями і перего-родками із негорючих будівельних матеріалів виконуються у трубах, коробах і штучних рукавах, вироблених із негорючих або важкогорючих матеріалів або кабелями, що не поширюють полум'я, з забезпеченням можливості заміни проводів і кабелів, а також з доступом до місць відгалуження і до світильників.
Штепсельні розетки встановити на висоті 1,2 м від підлоги.
Вимикачі світильників загального освітлення встановити на стіні на висоті 1,2 м.

Відомість робочих креслень Схема мережі живлення електроустановки.
Монтажна схема кронштейна
Однолінійна схема електропроводки. Силові мережі.
Однолінійна схема електропроводки. Розеточні групи.
Однолінійна схема електропроводки. Освітлювальної мережі.
Однолінійна схема електропроводки. Евакуаційне освітлення.
Головний розподільний щит ГРЩ-380В. Схема електрична принципова
Характеристика cвітильник потолочний LED 4х18 з лампами світлодіодними 9Вт
Характеристика cвітильника потолочного LED з лампампою світлодіодною 10Вт
Схема влаштування заземлюючого пристрою ГРЩ-380В
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.