Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Інженерні системи : Теплопостачання : Дипломний проект - Проект модернізації котельної в м.Запоріжжя у зв'язку з встановленням тепло утилізатора на котел ТВГМ-30

Дипломний проект - Проект модернізації котельної в м.Запоріжжя у зв'язку з встановленням тепло утилізатора на котел ТВГМ-30

| Рб:
3
| Платформа: АutoCad | Поместил: helenalis | Дата: 15.11.17 17:29 | Год выпуска: 2013 | Размер: 2.25 MB | Скачали: 2
Коротко о файле: ЗДІА / Об’єкт дослідження – використання вторинних теплових ресурсів на котлоагрегаті ТВГМ-30 з метою зменшення температури відхідних газів перед димовою трубою і підвищення ефективності спалювання палива. Мета роботи – проектування теплообмінника, в якому утилізується теплота відхідних газів водогрійного котла. Метод дослідження – розрахунково-графічний із використанням стандартних методик, викладених в нормативній літературі. Дипломний проект виконано на підставі креслень водогрійного котла ТВГМ-30, теплообмінника ООО «Укренергочермет» і завдання з вихідними даними. / Склад: 8 аркушів креслення (Фрагмент котельного залу. План.; Фрагмент котельного залу. Розріз 1-1; Фрагмент котельного залу. Розріз 2-2; Фрагмент котельного залу. Розріз 3-3; Конструкція теплоутилізатора. Розрізи А-А, Б-Б, В-В.; Розрізи "Г-Г", "Д-Д", "Е-Е".; Аксонометрична схема трубопроводів; Принципова схема трубопроводiв) + ПЗ.
Дипломний проект - Проект модернізації котельної в м.Запоріжжя у зв'язку з встановленням тепло утилізатора на котел ТВГМ-30

У загальній частині проекту дана характеристика об'єкту проектування, виконано тепловий розрахунок всіх поверхонь нагріву.
У спеціальній частині виконано тепловий перевірочний розрахунок теплоутилізатора.
У розділі автоматизації i контролю розроблена функціональна схема автоматичного регулювання i контролю за технологічними параметрами котла.
У розділі охорони праці виконаний розрахунок теплової ізоляції котла та розроблені заходи щодо охорони праці і техніки безпеки на котельній.
У розділі техніко-економічне обґрунтування проектних рішень виконаний розрахунок фонду оплати праці працівників, що виконують модернізацію котлів та виконаний розрахунок капітальних вкладень.

ЗМІСТ
ВСТУП
1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ
1.1 Характеристика об’єкту модернізації
1.2 Теплова схема та котельно-допоміжне обладнання
1.3 Технічний опис котла ТВГМ-30
1.4 Розрахунок палива, визначення об’ємів повітря та продуктів згоряння
1.5 Тепловий баланс котельної установки і визначення витрат палива
1.6 Перевірочний тепловий розрахунок топкової камери
1.6.1 Розрахунок параметрів топкової камери
1.6.2 Розрахунок теплообміну в топковій камері
1.7 Перевірочний тепловий розрахунок фестона
1.7.1 Конструктивні характеристики фестону
1.7.2 Розрахунок теплообміну в фестоні
1.8 Розрахунок теплообміну в поворотній камері
1.9 Розрахунок теплообміну в конвективної поверхні нагріву
1.10 Розрахунок нев’язки теплового балансу водогрійного котла
2 ТЕПЛОВИЙ КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗРАХУНОК ТЕПЛОУТИЛІЗАТОРА
2.1 Технічні характеристики тепло утилізатора
2.2 Конструкція і принцип дії теплоутилізатора
2.3 Тепловий перевірочний розрахунок теплоутилізатора
2.4 Проектні решення по встановленню теплоутилізатора
2.5 Розрахунок економії теплоенергоресурсів на котлі ТВГМ-30 привстановленні теплоутилізатора
3 АВТОМАТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
3.1 Загальна характеристика автоматизації теплових процесів
3.2 Контрольно-вимірювальні прилади
3.3 Автоматика регулювання
3.4 Автоматика безпеки
3.5 Сигналізація
4 ОХОРОНА ПРАЦІ
4.1 Характеристика потенційних небезпечних та шкідливих виробничих факторів
4.2 Заходи з поліпшення умов праці
4.3 Виробнича санітарія
4.3.1 Мікроклімат
4.3.2 Вентиляція і опалювання
4.3.3 Виробниче освітлення
4.4 Електробезпека
4.5 Пожежна безпека
4.6 Розрахунок дефлектора
5 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ
5.1 Організація роботи котельні
5.1.1 Організаційна структура управління котельнею
5.2 Розрахунок чисельності працюючих
5.3 Розрахунок фонду оплати праці працівників котельні
5.2 Техніко-економічна ефективність
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

В рамках реалізації інвестиційного проекту з метою підвищення ефективності використання природного газу в комунальній теплоенергетиці запропоновано впровадження системи утилізації теплоти димових газів на котлах типу ТВГМ-30 (типу ПТВМ-30М).
Проект модернізації котельні передбачає встановлення водяних теплообмінників-теплоутилізаторів газів, що відходять, у конвективній частині газоходів котлів ТВГМ-30 для рекуперації тепла продуктів згоряння.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.