Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Інженерні системи : Вентиляція і холодопостачання : Курсовий проект - Система вентиляції та кондиціонування повітря промислової будівлі в місті Вінниця

Курсовий проект - Система вентиляції та кондиціонування повітря промислової будівлі в місті Вінниця

| Рб:
2
| Платформа: Компас | Поместил: bodkjeee | Дата: 20.11.17 10:44 | Год выпуска: 2017 | Размер: 11.00 MB | Скачали: 3
Коротко о файле: ВНТУ / Кафедра ІСБ / з дисципліни «Вентиляція та кондиціонування повітря промислових об’єктів »/ Метою даної роботи є створення ефективої системи вентиляції і кондиціонування повітря , що вирішується економічними та прогресивними шляхами: влаштуванням комбінованої системи вентиляції для промислових підприємств з використанням аерації та місцевих витяжних систем, що відповідають високим санітарно-гігієнічним та технологічним вимогам. В робочих приміщеннях цілого ряду виробництв вимагається підтримання заданих параметрів повітря на строго визначеному рівні. Це обумовлює необхідність більш ширшого використання на промислових підприємствах вентиляційних систем і систем кондиціонування повітря з автоматичним керуванням та регулюванням. / Склад: 2 аркуша креслення (План будівлі з розміщенням обладнання, аксонометричні схеми приточних і витяжних установок,схема розташування витяжного зонта над піччю в тремічному цеху,схема процесу обробки повітря в теплий та холодний період року для актової зали на I-D діаграмі) + ПЗ.
Курсовий проект - Система вентиляції та кондиціонування повітря промислової будівлі в місті Вінниця

В даній роботі розгядається створення системи вентиляції та кодиціонування повітря промислових об’єктів, та актової зали на 200 людей. Згідно з індивідуальним завданням було виконано обгрунтування обраних технічних рішень, розраховано кількість надходження шкідливостей, вологи та тепла в приміщення від штучного освітлення, людей, електродвигунів, нагрітих поверхоь, світлових отворів, через зовнішні орогроджувальні конструкції, складено таблицю теплових балансів приміщень.Відповідно до розрахунків, було виявлено, що найбільша кількість тепової енергії надходить в приміщення через світлові отвори(вікна) в теплий період року. Сумарні теплонадходження в приміщення в теплий період року для гальванічного цеху - 22089,58 Вт., для термічного цеху - 41296,7 Вт., станочного цеху - 27726 Вт., актової зали 59187,6 Вт. Виконано розрахунок та організацію повітрообміну загальнообмінних та місцевих систем. За результатами розрахунків було складено тепловий баланс, повітряний баланс прміщень, виконано аеродинамічні розрахунки для кожної з систем вентиляції та кодиціонування, підібрано необхідні вентиляційні установки. Для системи аспірації станочного цеху було підібрано пилоочисне обладнная. Для зменшення шкідливої дії шуму на працюючий персонал було виконано акустичний розрахунок, та підібрано необхідний шумоглушник. Складено специфікацію підібраного вентиляційного обладнання.

ЗМІСТ
ВСТУП
1 ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ
2 ТЕПЛОВИЙ РЕЖИМ ПРИМІЩЕНЬ
2.1 Розрахункові параметри зовнішнього і внутрішнього повітря
2.2 Надходження шкідливостей в приміщення
2.2.1 Теплонадходження від штучного освітлення
2.2.2 Теплонадходження від людей
2.2.3 Теплонадходження від електродвигунів
2.2.4 Теплонадходження від зонтів та від дзеркала рідини у ваннах
2.2.5 Вологонадходження від гальванічних ванн
2.2.6 Теплонадходження від нагрітих поверхонь
2.2.7 Теплонадходження через заповнення світлових отвторів
2.2.8 Теплонадходження через зовнішні огороджувальні конструкції
2.3 Тепловий баланс приміщень
3 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОЗРАХУНОК ПОВІТРООБМІНУ МІСЦЕВИХ ВИТЯЖНИХ СИСТЕМ
3.1 Розрахунок витяжних зонтів в термічному цеху
3.1.1 Аеродинамічний розрахунок місцевої системи термічного цеху
3.2 Розрахунок бортових відсмоктувачів в гальванічному цеху
3.2.1 Аеродинамічний розрахунок місцевої системи бортових відсмоктувачів гальванічного цеху
3.3 Розрахунок системи аспірації станочного цеху
4 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОЗРАХУНОК ПОВІТРООБМІНУ ЗАГАЛЬНООБМІНИХ СИСТЕМ
5 ПОВІТРОРОЗПОДІЛЕННЯ
5.1 Повітророзподілення в гальванічному цеху
5.2 Повітророзподілення в термічному цеху
5.3 Повітророзподілення станочного цеху
5.4 Повітророзподілення в актовій залі
6 АКУСТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК
6.1 Джерела шуму вентиляційних установок і їх шумові характеристики
6.2 Розрахунок рівнів звукового тиску в розрахункових точках
6.3 Визначення необхідного зниження шуму
6.4 Розрахунок шумоглушника
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТОК А…
ДОДАТОК Б
ДОДАТОК В
ДОДАТОК Г
ДОДАТОК Д
ДОДАТОК Е
ДОДАТОК К
ДОДАТОК Л
ДОДАТОК М
ДОДАТОК Н
СПЕЦИФІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ

ВИСНОВОК
В роботі було розроблено загальнообмінні та місцеві системи вентиляції заводу, що складається з гальванічного, термічного, та станочного цехів, та актової зали. Для досягнення поставлених задач було виконано ряд задач:
- Розраховано кількість теплонадходжень від різних джерел, за результатами розрахунку складено таблицю теплових балансів приміщень.
- Визначено необхідну кількість витяжного повітря для місцевих систем. Для термічного цеху витрата повітря 11439,28 м3/год, гальванічного цеху - 11439,28 м3/год, станочного цеху - 5040 м3/год. Для системи аспірації станочного цеху було підібрано циклон та рукавний фільтр.
- Виконано аеродинамічні розрахунки для місцевих та загальнообмінних систем вентиляції, за результатами розрахунків було підібрано повітропроводи необхідного розміру, та вентиляційне обладнання.
- Для загальнообмінної системи вентиляції в актоій залі, було розглянуто процеси обробки повітря в кондиціонері на I-d діаграмі, для холодного і теплого періодів року.
- Виконано акустичний розрахунок системи кондиціонування,та підібрано шумоглушник.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.