Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Будівництво : Будівельні конструкції : Металоконструкції будівель і споруд : Курсовий проект - Сталеві конструкції одноповерхової виробничої будівлі

Курсовий проект - Сталеві конструкції одноповерхової виробничої будівлі

| Рб:
2
| Платформа: АutoCad | Поместил: azymer276 | Дата: 13.2.18 12:32 | Год выпуска: 2016 | Размер: 1.06 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: ВНТУ / В даному курсовому проекті розглянуто проектування одноповерхової промислової будівлі з металевого каркасу. В роботі виконано: компонування каркасу будівлі; статичний розрахунок поперечної рами будівлі з визначенням внутрішніх силових зусиль; підбір перерізів основних конструкції каркасу – підкранова балка, колона, ферма покриття; Розробка креслень підібраних конструкцій. Визначення внутрішніх зусиль та переріз елементів виконувалося також в ПК Ліра. / Склад: 2 аркуша креслення (Колона К-1, підкранова балка ПБ-1,вузли, перерізи; Ферма покриття Ф-1) + ПЗ.
Курсовий проект - Сталеві конструкції одноповерхової виробничої будівлі

Зміст
Вступ
1 Сталевий каркас одноповерхової виробничої будівлі
1.1 Компонування каркасу
2 Статичний розрахунок поперечної рами
2.1 Розрахункова схема
2.2 Збір навантажень
2.3 Розрахункові зусилля M, N, Q в елементах рами
3 Розрахунок і конструювання підкранової балки
3.1 Навантаження на підкранові балки
3.2 Статичний розрахунок балки
3.3 Підбір перерізу підкранової балки
3.4 Перевірка міцності перерізу балки на опорі
2.5 Перевірка міцності стінки балки на дію максимальних місцевих на-пружень
3.6 Розрахунок поясних швів в балці
4 Розрахунок і конструювання позацентрово – стиснутої колони
4.1 Розрахункова схема колони, розрахункові зусилля
4.2 Розрахунок і конструювання верхньої частини колони
4.3 Конструювання верхньої частини колони
4.4 Підбір перерізу нижньої частини колони і перевірка стійкості її віток
4.5 Колона як єдиний стержень
4.6 Монтажний стик та вузол з’єднання верхньої і нижньої частини коло-ни
4.7 Розрахунок і конструювання бази колони
5 Розрахунок і конструювання кроквяної ферми
5.1 Розрахункова схема ферми і схема навантажень
5.2 Розрахунок перерізів стержнів ферми
5.3 Розрахунок і конструювання вузлів ферми
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Додаток А Схеми завантаження рами
Додаток Б Розрахункові комбінації зусиль в елементах рами
Додаток В Підбір перерізів колони
Додаток Г Підбір перерізів елементів ферми

Висновки
У результаті виконання курсового проекту розраховано та законструйовано сталевого каркасу одноповерхової виробничої будівлі. Розрахунок також проводився і за допомогою ПК Lira 9.6. Проектування виконане на основі завдання на проектування та з урахуванням діючих ДБН, ДСТУ та інших нормативних документів, що забезпечують технічне та економічне обґрунтування прийнятих рішень.
Отже, в результаті розрахунків ми отримали необхідні розміри та перерізи таких конструкцій: підкранова балка, позацентрово-стиснута колона, крокв’яна ферма.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.