Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Машинобудування і механника : Автомобільна галузь : Дипломний проект - АТП в м. Луцьку на 40 автомобілів Iveco Daily, 100 ЗИЛ-5301BE та 40 МАЗ-437041_з розробкою стенда для ремонту коробок передач автомобіля

Дипломний проект - АТП в м. Луцьку на 40 автомобілів Iveco Daily, 100 ЗИЛ-5301BE та 40 МАЗ-437041_з розробкою стенда для ремонту коробок передач автомобіля

| Рб:
4
| Платформа: АutoCad | Поместил: Passat | Дата: 21.2.18 10:22 | Год выпуска: 2013 | Размер: 958.18 KB | Скачали: 1
Коротко о файле: ЛНТУ / Машинобудівний факультет / Кафедра Автомобілів і транспортних технологій / Вибрано вихідні дані для проектування, проведено технологічний та економічний розрахунки підприємства. Для механізації робіт в агрегатному відділенні спроектовано стенд для ремонту коробок передач. В дипломному проекті приділена увага розробці питань охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях, а також проведено дослідження економічної ефективності спроектованого підприємства. На основі аналізу та виходячи з рекомендованих значень початкових параметрів вибрано показники для проектування автомобільного підприємства на 180 автомобілів для м. Луцька. / Склад: 8 аркушів креслення + специфікації + ПЗ.
Дипломний проект - АТП в м. Луцьку на 40 автомобілів Iveco Daily, 100 ЗИЛ-5301BE та 40 МАЗ-437041_з розробкою стенда для ремонту коробок передач автомобіля

ЗМІСТ
ВСТУП
1 ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ. КОМЕРЦІЙНИЙ АНАЛІЗ
1.1 Характеристика ринку. Вибір техніко-економічних показників і рухомого складу АТП
1.2 Розрахунок виробничої програми з експлуатації рухомого складу
1.3 Технічні характеристики вибраного рухомого складу
2 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗРАХУНОК АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
2.1 Вибір і коректування вихідних нормативів технічного обслуговування і ремонту
2.2 План обслуговування і виробнича програма по технічному обслуговуванню і ремонту
2.3 Річний об'єм виробництва і штати АТП
2.4 Розрахунок кількості виробничих постів, вибір і обґрунтування методів організації виробництва на постах
2.5 Організація зберігання рухомого складу, розрахунок місць зберігання. Розрахунок і підбір технологічного обладнання виробничих зон і відділень
2.6 Склад приміщень підприємства і розрахунок їх площ
2.7 Обґрунтування методу забудови земельної ділянки, визначення основних будівель і споруд, функціональна схема організації виробничих процесів автотранспортного підприємства
2.8 Особливості організації виробничих процесів і компоновки основних виробничих корпусів, їх об’ємно планувальне рішення
2.9 Аналіз і основні характеристики генерального плану
2.10 Організація і управління АТП
2.11 Технологічні процеси технічного обслуговування і поточного ремонту в розроблюваних дільницях
3 ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ І РОЗРАХУНОК ПРИСТРОЮ ДЛЯ МЕХАНІЗАЦІЇ ТРУДОМІСТКИХ РОБІТ У АГРЕГАТНОМУ ВІДДІЛЕННІ
3.1 Аналіз конструкцій-аналогів, обґрунтування варіантів вибору конструктивних рішень
3.2 Призначення будова і принцип дії пристрою, його кінематична схема
3.3 Розрахунок розмірів основних деталей, вибір матеріалів
3.4 Розрахунок економічної ефективності від впровадження пристрою.
4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ.
4.1 Значення охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на автомобільному транспорті
4.2 Аналіз об’єкта проектування з точки зору безпеки праці та безпеки
4.3 Основні нормативні вимоги безпеки при виконанні робіт в ТО-2 і ПР та агрегатному відділенні
4.4 Запроектовані заходи та технічні рішення безпеки праці на робочому місці.
4.4.1. Організаційні заходи.
4.4.2 Технічні засоби.
4.4.3 Розрахункова частина.
4.4 Заходи безпеки у надзвичайних ситуаціях.
5 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
5.1 Розрахунок фонду оплати праці.
5.2 Нарахування на заробітну плату.
5.3 Розрахунок витрат на пально-мастильні матеріали.
5.4 Розрахунок витрат на автомобільні шини.
5.5 Витрати на ТО і ПР рухомого складу.
5.6 Оцінка вартості основних фондів і величини амортизаційних відрахувань рухомого складу.
5.7 Загальновиробничі витрати.
5.8 Адміністративні витрати.
5.9 Розрахунок економічної ефективності проекту.
ВИСНОВКИ.
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ.

Графічна частина проекту:
1. Генеральний план АТП.
2. Планування головного виробничого корпусу АТП.
3.Планування зони ТО-2 і ПР.
4. Планування агрегатного відділення.
5. Складальне креслення стенда для ремонту коробок передач.
6-7. Креслення складальних одиниць пристрою: Гайка, Фіксатор, Упор, Гвини, Вісь
8. Робочі креслення основних деталей пристрою

ВИСНОВКИ
В основі дипломного проекту проведено розрахунок автотранспортного підприємства в м. Луцьку для перевезення вантажів автомобілями Iveco Daily, ЗИЛ-5301BE та МАЗ-437041.
Підвищення об’єму перевезень і транспортної роботи АТП відбулося за рахунок покращення техніко-економічних показників, в порівнянні з діючими АТП міста Луцька, таких як коефіцієнт випуску автомобілів на лінію, коефіцієнт використання пробігу, технічна експлуатаційна швидкість.
В наслідок технологічного розрахунку спроектовано генеральний план АТП, виробничий корпус, зона ТО-2 і ПР та агрегатне відділення з розробкою технологічних процесів.
В проекті розроблені заходи з охорони праці, протипожежної безпеки, вимоги безпеки у надзвичайних ситуаціях та розглянутий розрахунок захисного заземлення ГВК.
В конструкторській частині дипломного проекту розроблено стенд для ремонту коробок передач.
В результаті економічного розрахунку знайдено собівартість перевезень, прибуток і витрати підприємства. На основі розрахунків АТП буде мати рентабельність перевезень 24,89 % і термін окупності 6,36 років.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.