Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Інженерні системи : Теплопостачання : Дипломний проект - Проектування системи теплопостачання 9 - ти поверхового житлового будинку

Дипломний проект - Проектування системи теплопостачання 9 - ти поверхового житлового будинку

| Рб:
5
| Платформа: АutoCad | Поместил: bankovski123456 | Дата: 18.3.18 12:19 | Год выпуска: 2017 | Размер: 1.95 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: ВНТУ / Бакалаврська робота / За виконаним аналізом та порівнянням існуючих технічних рішень у системах опалення та гарячого водопостачання обрано енергоефективні проектні рішення. Встановлено варіант проекту систем опалення та гарячого водопостачання 9-ти поверхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями, доцільність та економічність влаштування модульної дахової котельні та установок приготування гарячої води. / Склад: 6 аркушів креслення + ПЗ.
Дипломний проект -  Проектування системи теплопостачання 9 - ти поверхового житлового будинку

ЗМІСТ
ВСТУП
1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ ДАХОВОЇ КОТЕЛЬНІ ДЛЯ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА ГВП
1.1 Загальна характеристика системи опалення та ГВП
1.2 Використання дахової котельні в системах теплопостачання
1.3 Вихідні положення. Характеристика об’єкту, технологічні можливості та економічна доцільність
1.4 Обґрунтування проектної потужності об'єкту та доцільності впровадження автономної системи опалення та гарячого водопостачання
1.5 Обґрунтування чисельності додаткових робочих місць
1.6 Основні технологічні та будівельні рішення
1.7 Основні положення по організації будівництва і влаштування санітарно-технічних систем
1.8 Основні рішення по вибуховій безпеці
1.9 Оцінка впливу на навколишнє середовище
1.10 Розрахункова вартість будівництва
1.10.1 Величина капітальних вкладень на встановлення дахової котельні
1.11 Економічний ефект від влаштування дахової котельні
1.11.1 Показники економічної ефективності
1.12 Техніко-економічні показники
1.13 Висновок до розділу
2 ТЕРЕОТИЧНЕЧНЕ ТА ПРОЕКТНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 9-ТИ ПОВЕРХОВОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ
2.1 Загальна характеристика системи
2.2 Визначення розрахункових температур зовнішнього повітря
2.3 Математичне моделювання теплових режимів огороджувальних конструкцій
2.3.1 Розрахунок зовнішніх стін
2.3.2 Теплотехнічний розрахунок зовнішніх вікон
2.3.3 Розрахунок перекриття технічного поверху
2.3.4 Розрахунок підлоги
2.4 Моделювання теплових режимів системи опалення
2.5 Моделювання гідравлічних режимів системи опалення
2.6 Підбір генератора тепла та відповідного обладнання
2.7 Підбір балансувальних клапанів
2.8 Визначення витрат гарячого водопостачання будинку
2.9 Моделювання гідравлічних режимів системи ГВП
2.10 Розрахунок водо лічильників
2.11 Визначення потрібного напору насоса
2.12 Висновок до розділу
3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЙ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
3.1 Аналіз конструктивних особливостей об’єкту
3.2 Отримання об’єкту під монтажні роботи
3.3 Визначення потреб у матеріально – технічних ресурсах
3.4 Визначення складу і об’ємів робіт
3.4.1 Склад робіт
3.4.2 Визначення об’ємів робіт
3.5 Вибір і обґрунтування методів виконання робіт
3.5.1 Монтаж водорозбірної арматури
3.5.2 Монтаж магістральних трубопроводів
3.5.3 Монтаж стояків
3.5.4 Виконання ізоляційних робіт
3.5.5 Підбір машин, механізмів, пристосувань
3.5.6 Підбір інструментів та допоміжного обладнання
3.6 Визначення трудомісткості робіт
3.7 Витрати на паливні та енергетичні ресурси
3.8 Визначення складу бригад
3.9 Техніко-економічні показники
3.10 Техніка безпеки при виконанні монтажних робіт
3.11 Охорона праці
3.11.1 Інструкції про заходи пожежної безпеки для газової котельні
3.11.2 Вимоги безпеки під час складування буд. матеріалів і конструкцій
3.11.3 Робота з електроінструментом, трансформаторами, перетворювачеми, переносними світильниками
3.12 Аналіз умов праці
3.12.1 Мікроклімат робочої зони
3.12.2 Освітлення
3.12.3 Шум та вібрація
3.13 Електробезпека
3.14 Карта умов праці
3.15 Пожежна безпека
3.16 Розрахунок освітлення
3.17 Розрахунок блискавкозахисту на даховій котельні
3.18 Висновок до розділу
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Графічна частина (6 листів).
- Система опалення на планах поверхів;
- Аксонометрична схема системи теплопостачання;
- Схеми системи ГВП на плані типового поверху, аксонометрична схема системи ГВП, прив'язка вузлових агрегатів підключення систем Т.П.;
- Календарні плани виконання монтажних рбіт систем теплопостачання;
- Cхема трубопроводів котельні на технічному поверсі, розрізи, увязка прикріплення трубопровода;
- Монтаж радіаторного вузла, схема влаштування розподілювача, прокладання трубопроводів у підлозі, схема влаштування систем опалення та ГВП.

Метою даної бакалаврської дипломної роботи є розробка варіанта проектного рішення системи опалення та гарячого водопостачання житлового будинку.
Об’єктом роботи є гідравлічні та тепломасообмінні процеси в системі опалення розглядуваного житлового будинку. Предметом є енергоефективна система опалення та гарячого водопостачання дев’ятиповерхового житлового будинку в м. Кропивницький.
В даному проекті конструктивним рішенням було використано систему опалення з індивідуальною котельнею дахового типу в 9-ти поверховому житловому будинку в Кропивницький. Впровадження такої системи обумовлюється зниженням якості теплопостачання від централізованих систем. Тобто застосування децентралізованої системи викликано бажанням споживачів забезпечити себе максимальною віддачею теплової енергії, економічності та обліку за використане тепло та споживання.
Джерелом теплової енергії приймаються автоматизовані теплогенератори повної заводської готовності, які розташовані на технічному приміщені останнього поверху будинку. В якості теплогенераторів використані чотири котлових агрегати типу Viessmann Vitocrossal 300 кожний з яких продуктивністю 70% від загального теплового навантаження будівлі та з забезпеченням постачання гарячої води. Підтримка температурного режиму в цих котлах забезпечується зміною температури води, що надходить у систему опалення, залежно від поточної температури зовнішнього повітря і температури внутрішнього повітря у визначальних опалюваних приміщеннях будинку.
Теплоносій з температурою 90 0С подається за допомогою циркуляційних насосів по подавальній магістралі до стояків виготовлених сталевих безшовних труб, які розташовані на східцевих клітках. Розподілення теплоносія по квартирах виконується в горизонтальному положенні. Для експлуатації прийнято два циркуляційних насоса марки Wilo з електронним регулюванням діапазону роботи, що працюють поперемінно для забезпечення необхідної циркуляції води в системі. Підключення насосів паралельне, приєднання роз’ємне фланцеве діаметром 50 мм. Вузол обв’язки насосів містить два запірних вентиля з обох сторін насоса, а також сітчастий фільтр перед насосом за ходом руху води. Підживлення водою системи опалення здійснюється через зворотну магістраль. На цій магістралі розміщено підживлювальний насос марки Wilo і відповідна запірна арматура.
На кожному поверсі східцевої клітки розташована розподільча гребінка з приладом обліку тепла типу Pollucom E-15 на кожну квартиру. У класичних системах теплопостачання, в будинку, як правило, передбачається один вузол комерційного обліку теплової енергії. В нашому випадку облік теплової енергії виконується поквартирно, що є більш доцільно з точки зору енергоефективності так як кожний споживач зможе регулювати подачу тепла у своєму приміщенні та оплачувати тільки за використане тепло в даному приміщені.
Відгалуження від розподільчої гребінки до радіаторів виконані ізольованих поліпропіленових трубопроводах які прокладається в підлозі.
Радіатори розміщені під світловими прорізами в будівлі. Їх потужність повністю покриває втрати тепла. Підключення до радіаторів нижнє, діаметр підключення 15 мм. Радіатори прийнято сталеві панельні типу VK 22, марки Корадо “RADIK” . Радіаторна арматура складається з термостатичного вентиля з термостатичною головкою Данфосс на подавальному трубопроводі і запірного клапана Данфосс з попереднім налаштуванням на зворотному.
На кожному стояку розміщено регулятори перепаду тиску і балансувальні вентилі для вирівнювання гідравлічних режимів. Для відключення окремих гілок на технічному поверсі розміщені запірні вентилі.
Перед насосною групою по ходу руху води встановлений розширювальний бак Flamko об’ємом 80 л. <15>. Приєднання баку до трубопроводу різьбове, діаметр підключення 32 мм. Для заміни баку, або проведення гідравлічних випробувань на підвідному трубопроводі розширювального баку встановлено запірний кран, рукоятка якого знята.
Система опалення представляє собою замкнений контур, по якому рухається теплоносій (вода). Перед потраплянням в опалювальний прилад теплоносій проходить через терморегулюючий вентиль, в якому відбувається місцеве регулювання теплоносія (кількісне). Вентиль має термостатичну головку, яка реагує на температуру повітря в кімнаті і регулює подачу теплоносія в кімнату, зменшуючи чи збільшуючи цим тепловіддачу радіатора.
Потім теплоносій через систему трубопроводів повертається в котловий агрегат, проходячи очищення фільтруванням перед насосами.
Конструктивною частиною системи гарячого водопостачання є розподільна магістраль на технічному поверсі, та стояка які проходять через приміщення ванних кімнат через всі поверхи будинку, виконані зі сталевих оцинкованих труб. На кожному відгалуженні по квартирах встановлені вузли обліку витрати води. Для уникнення охолодження води в системі прокладаємо паралельно подавальному циркуляційний трубопровід. Трубопровід ізолюємо утеплювачем K-FLEX для уникнення конденсату.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.