Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Технологія : Технологія харчової та хімічної промисловості : Дипломний проект - Цех з виробництва макаронних виробів

Дипломний проект - Цех з виробництва макаронних виробів

| Рб:
4
| Платформа: Kомпас | Поместил: Vitaska | Дата: 29.3.18 14:33 | Год выпуска: 2016 | Размер: 1.62 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: ДДАЕУ / Склад: 7 аркушів креслення (технологічна схема виробництва макаронних виробів, генеральний план підприємства, розробка заходів з підвищення стану охоронри праці на підприємстві, ТЕП, план цеху) + ПЗ.
Дипломний проект - Цех з виробництва макаронних виробів

В результаті виконання проекту проведено аналіз господарського розвитку ТОВ АФ «Олімпекс-Агро», який розташований в Магдалинівсь-кому районі Дніпропетровської області. Визначено потужність, технічні та економічні показники, напрям господарської діяльності підприємства, технологічні аспекти виробництва продукції.
В технологічній частині приведені аспекти технології виробництва макаронних виробів за прогресивною технологією.
При розробці проектної частини було розраховано площу примі-щень цеху, скомпоновано технологічне обладнання у виробничому при-міщенні, підібрано та розраховано інженерне забезпечення цеху, розроб-лено генеральний план підприємства.
Досліджено стан охорони праці на підприємстві, та розраховано систему вентиляції виробничого приміщення.
В економічній частині розраховано техніко-економічні показники впроваджуваного проекту.

ЗМІСТ
ВСТУП
1. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Загальні відомості про підприємство
1.2. Аналіз сировинної бази, технології отримання макаронних ви-робів та необхідного технологічного устаткування
Висновки до розділу
2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА
2.1. Опис технології виробництва макаронних виробів
2.2. Технологічні розрахунки процесу виробництва макаронних виробів
2.3. Розрахунки макаронного цеху
Висновки до розділу
3. ПРОЕКТНА ЧАСТИНА
3.1. Компонування обладнання, проектування допоміжних об’єктів та служб та визначення розмірів виробничих приміщень
3.2. Проектування транспортних систем та комунікацій
3.3. Проектування генерального плану
Висновки до розділу
4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗАХИСТ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
4.1. Аналіз стану охорони праці на підприємстві
4.2. Аналіз виробничого травматизму на підприємстві
4.3. Вимоги безпеки праці під час роботи на обладнанні з вироб-ництва макаронних виробів
4.4. Рекомендації щодо забезпечення безпеки та поліпшення умов праці в підприємстві
4.4.1. Розрахунок вентиляційної системи
4.4.2. Рекомендації щодо покращення охорони праці
4.4.3. Безпека в надзвичайних ситуаціях у разі вибуху
Висновки до розділу
5. ЕКОНОМІЧНЕ ЧАСТИНА
Висновки до розділу
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ТЕП:

Показники

Базовий варіант

Проектний варіант

Вид готової продукції

Макаронні вироби

Макаронні вироби

Обсяг борошна, що поступає на переробку,  т

1463,8

1463,8

Вартість борошна, тис. грн.

16101,8

16101,8

Кількість основних робітників, осіб

4

4

Обсяг додаткових капіталовкладень, грн.

400000

Експлуатаційні витрати всього, грн.:

заробітна плата з нарахуваннями, грн.

амортизаційні відрахування, грн.

вартість електроенергії, грн.

витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування, грн.

інші витрати, грн.

523727,5

168000

195000

86973,3

58500

15254,2

579068,2

168000

235000

88702,1

70500

16866,1

Повна собівартість продукції, грн.

16958038,1

17014485,6

Загальний прибуток, грн.

8045761,9

8412314,4

Рівень рентабельності, %

47,4

49,4

Термін окупності додаткових вкладень, років

 

1,1

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Проаналізовано стан господарської діяльності ТОВ АФ «Олімпекс-Агро» та встановлено що переробній галузі у господарстві відводиться ве-лика роль, проаналізувавши існуючу технологію виробництва макаронних виробів було вирішено розробити проект цеху з виробництва макаронних виробів.
Розглянуто запропоновану технологію виробництва макаронних виробів, проведено продуктовий та технологічний розрахунки, згідно яких добова продуктивність лінії складає 5,832 т/добу, згідно проведених технологічних розрахунків підібрано необхідне технологічне обладнання фірми Fimar, встановлено, що для забезпечення бездоганного протікання технологічного процесу необхідно встановити один комплект обладнання, продуктивність якого складає 6,5 т/добу.
Скомпоновано обладнання у виробничому приміщенні цеху, розра-ховано його площу, яка складає 162 м2, розраховано та підібрано необ-хідні допоміжні комунікації та споруди, розраховано техніко-економічні показники генерального плану. Всі отримані показники знаходяться в ме-жах нормативних даних, які становлять для коефіцієнту забудови – 0,2 – 0,4, коефіцієнту використання – 0,25 – 0,45, коефіцієнту озеленення – 0,2 – 0,5, і тому генеральний план відповідає загальноприйнятим вимогам.
Розглянуто стан охорони праці та обов’язки відповідальних осіб з охорони праці на підприємстві ТОВ АФ «Олімпекс-Агро». У частині для покращення умов праці та підвищення безпечності виробництва було роз-раховано систему вентиляції. Також був розроблений план дій виробницт-ва при вибуху, як найбільш ймовірній надзвичайній ситуації та приведено план заходів для покращення стану охорони праці на підприємстві.
Розраховано техніко-економічні показники цеху з виробництва ма-каронних виробів, згідно яких прибуток підприємства зросте на грн, при цьому термін окупності додаткових капітальних вкла-день складе 1,1 роки.
Отже, всі отримані показники знаходяться в науково-обґрунтованих межах, а деякі елементи дипломної роботи можуть бути рекомендовані до впровадження у виробництві.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.