Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Машинобудування і механника : Технологія машинобудування : Курсовий проект - Посадки гладких циліндричних з’єднань

Курсовий проект - Посадки гладких циліндричних з’єднань

| Рб:
1
| Платформа: Компас | Поместил: vasiok97 | Дата: 1.4.18 07:56 | Год выпуска: 2016 | Размер: 11.46 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: НУ "ЛП" / з дисципліни «Взаємозаміна, стандартизація та технічні вимірювання» / Розвязок семи задач з кресленнями. / Склад: 6 аркушів креслення (Вставка 45E9 ПР, Вставка 45E9 НЕ, Ручка, Накладка, Корпус, Калібр-скоба) + ПЗ.
Курсовий проект - Посадки гладких циліндричних з’єднань

Зміст
Вступ
Задача 1. Посадки гладких циліндричних з’єднань
Задача 2. Розрахунок калібрів для контролю гладких циліндричних деталей
Задача 3. Посадки підшипників кочення
Задача 4. Посадки різьбових метричних з’єднань
Задача 5. Посадки шліцьового з’єднання
Задача 6. Спряження зубчастих коліс
Задача 7. Розрахунок розмірних ланцюгів

Задача 1:
Посадки гладких циліндричних з’єднань.
1. Для кожного з’єднання виписати числові значення граничних відхилень отворів і валів (додатки 1,2).
2. Визначити характер та систему з’єднання.
3. Визначити числові значення граничних розмірів, їхні допуски, граничні значення зазорів, натягів і допуск посадки.
4. Накреслити в довільному масштабі схеми розташування полів допусків на вали і отвори для кожної посадки. Зобразити на схемах значення всіх граничних діаметрів, відхилень, допусків, зазорів і натягів.
5. Для перехідної посадки визначити ймовірність одержання зазорів і натягів, побудувати в довільному масштабі криву нормального розподілу зазорів і натягів.
6. Для перехідного з’єднання відповідно до вимог ЄСКД виконати робоче креслення вала. Розв’язання:
Задано гладке циліндричне з’єднання Ø 75H9/e8.

Задача 2:
1. Вибрати схеми розташування полів допусків калібрів для контролю деталей з’єднання і контркалібрів для контролю робочих калібрів-скоб. Виписати необхідні для розрахунку числові значення: H; Z; Y; H 1 ; Z 1 ; Y 1 ; H p .
2. Зобразити в довільному масштабі схеми розташування полів допусків калібрів для контролю деталей з’єднання та контркалібрів.
3. Підрахувати граничні і виконавчі розміри всіх калібрів і контркалібрів, а також граничний розмір зношування прохідних робочих калібрів.
4. Виконати креслення робочих калібра-пробки і калібра-скоби відповідно до вимог ЄСКД. Якщо калібр є збірним – виконати складальне креслення, специфікацію і креслення основних деталей.
Вихідні дані:
З’єднання Ø75Н9/е8.

Задача 3:
1. Для заданого підшипника визначити граничні відхилення зовнішнього і внутрішнього кілець.
2. Встановити види навантаження кілець підшипника і розрахувати інтенсивність радіального навантаження.
3. Призначити посадки внутрішнього і зовнішнього кілець підшипника відповідно на вал і в корпус.
4. Визначити граничні відхилення розмірів валу і отвору корпусу.
5. Накреслити в розрізі підшипник кочення та схеми розташування полів допусків кілець підшипника, валу і отвору корпусу.
6. Визначити найбільший натяг (для кільця підшипника, яке з’єднується за нерухомої посадки) і перевірити правильність вибору посадки за величиною очікуваного радіального зазору в підшипнику після його встановлення за місцем.
7. Призначити шорсткість і допуски відхилень форми і розташування циліндричних поверхонь деталей при встановленні підшипника кочення на вал і в отвір корпусу.
8. Виконати робоче креслення стакана, в якому монтуються підшипники. Номінальні розміри призначити відповідно до розмірів з’єднуваних поверхонь кілець підшипника та відповідних деталей. На кресленні вказати посадки, допуски розмірів, форми і розташування поверхонь та їхню шорсткість.
9. На робочому кресленні валу, виконаного згідно з завданням 1, зобразити циліндричні шийки, які використовуються для встановлення підшипника, вказати для них шорсткість, номінальні розміри з допуском, а також допуски форми і розташування.
Вихідні дані:
- Клас точності: 6;
- Умовне позначення: 312;
- Зовнішній діаметр: D = 130 мм;
- Внутрішній діаметр: d = 60 мм;
- Ширина кільця: В = 31 мм;
- Ширина фаски: r = 3,5 мм.
Умови роботи підшипника:
- Навантаження радіальне, постійне за напрямком;
- Величина навантаження: 6 кН;
- Характер навантаження: сильні удари і вібрація, перевантаження до 300%;
- Обертається: корпус.

Задача 4
Посадки різьбових метричних з’єднань.
1. Виписати номінальні діаметри: зовнішній (d = D), середній (d2 = D2), внутрішній (d1 = D1), крок (P), кут профілю (α = 600).
2. Виписати граничні відхилення діаметрів болта та гайки.
3. Розрахувати граничні діаметри болта та гайки.
4. Накреслити схеми розташування полів допусків для кожного діаметра різьби, вказати на схемах всі граничні діаметри, відхилення і допуски.
5. Накреслити схеми розташування полів допусків на різьбових профілях болта та гайки, вказати всі номінальні діаметри, відхилення і допуски.
6. Розрахунки внести до таблиці.
Розв’язання.
Задано з’єднання з метричною різьбою M45ˣ2 7G/6h.

Задача 5
Посадки шліцьових з’єднань.
Визначити номінальні розміри шліцьового з’єднання, які не вказані в умові задачі (для евольвентного шліцьових з’єднань розрахувати).
Призначити допуски розмірів деталей евольвентного (див. завдання) шліцьового з’єднання і вибрати числові значення граничних відхилень (для евольвентного шліцьового з’єднання додатки 28).
Накреслити схеми розташування полів допусків шліцьових деталей і вказати на них граничні розміри та відхилення.
Конструктивно оформити шліцьовий переріз деталей з’єднання. Для заданого евольвентного з’єднання зобразити ескіз нормального перерізу з’єднання з шліцьовими зубцями евольвентної форми та проставити визначені розміри з граничними відхиленнями.
Розв’язання.
Задано евольвент не шліцьове з’єднання з центруванням за бічними сторонами зубців e(s) посадкою 9H/8f. Параметри шліцьового з’єднання: модуль m=2 мм, кількість зубців Z=26, номінальний діаметр D=55 мм форму дна западин – плеската.

Задача 6
Спряження зубчастих коліс.
Спроектувати шестерню та виконати її робоче креслення.
Вибрати ступінь точності і вид спряження зубчастих коліс (додаток 30).
Відповідно до ГОСТ 2.403 призначити параметри для контрою точності зубчастих коліс.
Визначити номінальні розміри параметрів для контролю та допуски на встановлені параметри (додатки 31 – 35).
Роз’язання.
Задано косозубу зубчасту передачу (β=14˚) з зовнішнім зачепленням, яка застосовується у редукторах загального призначеннях. Кількість зубців шестернім Z_1=30, колеса Z_2=75, модуль m=10 мм, колова швидкість – 2 м/с.

Задача 7
Розрахунок розмірних ланцюгів.
Знайти на заданому рисунку (рис.1 або рис.2) складові ланки, описати розмірний ланцюг та накреслити його схему.
Визначити номінальний розмір замикаючої ланки та її граничні розміри.
Визначити можливі допуски складових ланок способом одного квалітету, методами повної, а також неповної взаємозамінності (додатки 37,38).
Призначити стандартний допуск кожної складової ланки (додаток40).
Для методу повної взаємозамінності перевірити умову не перевищення допуску замикаючої ланки сумарним допуском складових ланок, а також умову забезпечення заданих граничних розмірів замикаючої ланки при призначених максимальних та мінімальних розмірах складових ланок.
Для методу неповної взаємозамінності перевірити умову не перевищення допуску замикаючої ланки сумарним допуском складових ланок, та умову перевищення заданого процента ризику для призначених допусків складових ланок розмірного ланцюга (додаток 36).
Розв’язання.
Задано розмірний ланцюг із замикаючою ланкою Г_∆, граничні відхилення якої становлять S(Г_∆ )=0,35 мм, І(Г_∆ )=-0,35 мм. Відсотки ризику: Р_1=0,27%,Р_2=2%. Закон розподілу похибок нормальний – λ=1/3.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.