Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Будівництво : Проекти організації будівництва (пос) : Курсовий проект - Проектування організації будівництва промислової будівлі

Курсовий проект - Проектування організації будівництва промислової будівлі

| Рб:
1
| Платформа: AutoCad | Поместил: tarambula_sergey | Дата: 27.4.18 12:05 | Год выпуска: 2016 | Размер: 554.85 KB | Скачали: 0
Коротко о файле: КНУБіА / Кафедра організації та управління будівництвом / Склад: 2 аркуша креслення (Сітьовий графік, Будівельний генеральний план) + ПЗ.
Курсовий проект - Проектування організації будівництва промислової будівлі

Зміст
1. Характеристика об’єкта та умов будівництва.
1.1. Характеристика об'ємно-планувальних та конструктивних рішень прийнятих по об’єкту.
1.2. Характеристика умов будівництва.
2. Загальні рішення по організації будівництва.
2.1. Визначення планової тривалості будівництва.
2.2. Основні рішення по організації та технології будівництва.
3. Організація виробництва будівельно-монтажних робіт.
3.1. Визначення обсягів робіт.
3.2. Вибір основних монтажних механізмів.
3.3. Проектування сітьового графіка будівництва об'єкту.
3.4. Проектування будівельного генерального плану об'єкта;
3.4.1. Визначення потреби в адміністративних та санітарно-побутових приміщеннях.
3.4.2. Визначення потреби в складських приміщеннях.
3.4.3. Розрахунок тимчасового водопостачання.
4. Техніко-економічні показники проекту.
5. Заходи з охорони праці.
6. Список використаної літератури.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА ТА УМОВ БУДІВНИЦТВА
Характеристика об’ємно-планувальних та конструктивних рішень об’єкта
Цех машинобудівного заводу запроектований у вигляді будівлі, яка складається з двох багато прольотних одноповерхових блоків прямокутної форми, що зводиться з метою експлуата¬ції підприємств з горизонтальним технологічним процесом виробництва. 
Блок 1. Кількість прольотів розміром 24м – 1, 30 м – 3.Ширина блоку - 72 м, довжина – 113,5 м. Крок зовнішнього ряду колон - 12 м та внутрішнього ряду колон - 12 м. Плити покриття прийнято розміром 3х12 м .
За відмітку +0,000 прийнято чисту підлогу. Відмітка низу кроквяної конструкції -8.4.Фрагмент поперечного перерізу будівлі показано на рис. 2.
Блок 2. Кількість прольотів розміром 18м – 4. Ширина блоку – 72 м, довжина – 131,5 м. Крок зовнішнього ряду колон - 12 м, внутрішнього – 12 м, по осі «5» розташований температурний шов. По торцях будівель для кріплення стінових панелей запроектовані фахверкові колони з кроком 6 м. Плити покриття прийнято розміром 3х12 м.

Фундаменти під каркас будівлі прийняті ступінчасті монолітні залізобетонні, що стоять окремо, з підколонниками. Розміри фундаментів визначаються розрахунком залежно від несучої здатності грунту і навантаження, що сприймається конкретним фундаментом. При розробці ескізного про¬екту розміри ступенів опорної частини фундаментів крайнього й серед¬нього рядів (а х в) умовно приймаються рівними і встановлюються залежно від виду грунту та величини прольоту. В проекті прийнято вид грунту-суглинок. Якщо розміри прольотів, що примикають до даного фундаменту, не однакові, то роз¬мір підошви фундаменту приймаються за більший із них. Геометричні розміри підошви фундаментів під колони, що розміщені на температурному шві, умовно збільшуються в напрямі кроку колон у 1,6 рази. Об’єм фундаменту середнього ряду, розміщеного на температурному шві умовно приймається в 1,6 рази більшим від об'є¬му рядового фундаменту середнього ряду. Конструктивні рішення фундаментів, які розміщені в місцях примикання окремих складових частин цеху і є водночас опорою для колон цих частин умовно не розглядаються і приймаються рівними за об’ємом фундаментам, розташованим на температурному шві. Геометричні розміри фундаментів, розміщені на температурному шві, умовно приймаються збільшеними в 1.6 рази. Глибину закладання фундаментів під колони будівлі, прийнято (2,5 м). Розрахунок обсягів фундаментів зведено в таблицю.
Огороджуючи конструкції будівлі виконуються із збірних керамзитобетонних панелей і металевих віконних рам, які встановлю¬ють по всьому периметру будівлі. Стінові рядові панелі виготовляють довжиною 6 і висотою 1.8, 1.2 м. Розміри панелей віконних рам відповідають розмірам рядової стінової панелі. При вирішенні фасаду будівлі передбачено встановлення по фундаментних балках цокольну стінову панель висотою 1,8 м.
Для встановлення стінових панелей по торцях будівлі передбачено влаштування фахверкових колон, які встановлюють у збірні залізобетонні фундаменти. Глибина заклаання таких фундаментів становить 1,2 м.
Влаштування підлог у районі розміщення силової плити здійснюється безпосередньо по плиті. У цьому районі як чисту підлогу беруть асфальтобетон, який укладають товщиною 35мм.
Покрівля - утеплена з покриттям у три шари руберойдом.
Внутрішні опоряджувальні роботи передбачають олійне фарбування колон на висоту 1,8 м, цокольної панелі та віконних рам.
Зовнішнє опорядження будівлі передбачає олійне фарбування фасаду та віконних рам.
По периметру будинку на ширину 1.0 м передбачено спорудження вимощення з асфальтовим покриттям на щебеневій основі.
Характеристика умов будівництва:
Умови будівництва прийняті відповідно до виданого завдання:
• район будівництва об’єкта – Київська область;
• початок будівництва – 2 квартал;
• рельєф місцевості – спокійний з перепадами відміток менше 0,5 м.;
• основою для фундаментів є суглинок;
• ґрунтові води знаходяться нижче глибини закладання фундаментів;
• забезпечення джерелами енергозабезпечення здійснюється від існуючих комунікацій
• віддаленість від існуючої мережі автошляхів – 3 км;
• усі будівельні матеріали, вироби і конструкції надходять на будмайданчик зі складів організацій, що беруть участь у зведенні об'єкту, які знаходяться на від¬стані до 12 км від будмайданчика;
• бетон, розчин, асфальт надходять на будмайданчик із централізованого заводу, що знаходиться на відстані 10 км від будмайданчика;
усі будівельні машини і механізми, необхідні для зведення об'єкту можуть залучаються з баз механізації організацій які приймають участь в зведенні об'єкту;
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.