Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Машинобудування і механника : Автомобільна галузь : Дипломний проект - Технічне переозброєння зони ПР ТОВ "Сорочанський мірошник" з цільовою розробкою технологічного процесу заміни ведучого моста вантажного автомобіля

Дипломний проект - Технічне переозброєння зони ПР ТОВ "Сорочанський мірошник" з цільовою розробкою технологічного процесу заміни ведучого моста вантажного автомобіля

| Рб:
3
| Платформа: Компас | Поместил: Witcher155 | Дата: 26.4.18 20:55 | Год выпуска: 2012 | Размер: 1.48 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: Вінницький коледж НУХТ / проект за спеціальністю 5.07010602 "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів" / В першому розділі виконано техніко-економічне обґрунтування проекту. В другому розділі проведено розрахунок виробничої програми по те-хнічному обслуговуванню і ремонту рухомого складу підприємства. Роз-рахована кількість робітників, описана організація виробничого виконання робіт на об’єкті проектування, розрахована площа виробничого приміщення. В третьому розділі розроблено технологічний процес. В четвертому розділі описана конструкторська розробка і виконаних розрахунок на міц-ність. В пꞌятому розділі описані питання безпеки життєдіяльності. / Склад: 7 аркушів креслення (Схема технологічного процесу, Механізм підйому, Таль електрична, План зони ПР, Вал, Колесо зубчате, Втулка) + специфікація + ПЗ( 54 сторінок).
Дипломний проект - Технічне переозброєння зони ПР ТОВ "Сорочанський мірошник" з цільовою розробкою технологічного процесу заміни ведучого моста вантажного автомобіля

Зміст
Перелік скорочень
Анотація
Вступ
1 Техніко-економічне обґрунтування проекту
1.1 Виробнича діяльність і структура підприємства
1.1.1 Загальна характеристика підприємства
1.1.2 Облікова кількість рухомого складу та умови його експлуатації
1.2 Характеристика та аналіз виробничої діяльності об’єкта проектування
1.2.1 Аналіз організації виробництва ТО і ПР ДТЗ
1.2.2 Аналіз забезпечення технологічним обладнанням, інструментом, технологічною та нормативною документацією
1.2.3 Аналіз стану охорони праці на об’єкті проектування
1.2.4 Аналіз техніко-економічних показників виробничої діяльності об’єкту проектування
1.3 Основні висновки та постановка завдань проектування
2 Розрахунково-організаційна частина
2.1 Програмне забезпечення для розрахунку на ЕОМ
2.1.1 Опис програмного забезпечення
2.1.2 Вибір і обґрунтування вихідних даних
2.2 Розрахунок виробничої програми ТО і ПР
2.2.2 Вибір і коригування нормативів ТО і ПР рухомого складу
2.2.3 Визначення річного пробігу автомобілів
2.2.4 Розрахунок виробничої програми в кількісних показниках
2.2.5 Розрахунок виробничої програми в трудових показниках
2.3 Розрахунок чисельності робітників
2.4 Розрахунок кількості постів ТО і ПР
2.5 Розрахункові показники робіт ТО і ПР
2.6 Організація виробничих підрозділів робіт та загальна організація виробничого процесу
2.7 Організація робочих місць
2.8 Підбір технологічного обладнання
2.9 Розрахунок рівня механізації у виробничому підрозділі
2.10 Технологічне планування об’єкту проектування
2.10.1 Розрахунок площ виробничих приміщень
2.10.2 Описання планувальних рішень
3 Технологічна частина
3.1 Аналіз конструктивних, функціональних та експлуатаційних особливостей
3.1.1 Особливості будови, функціонування та умови роботи
3.1.2 Особливості експлуатації, відмови та несправності
3.2 Розробка технологічного процесу
3.2.1 Аналіз шляхів удосконалення та загальна схема технологічного процесу
3.2.2 Розробка маршрутних технологічних карт
3.2.3 Розробка операційних технологічних карт
3.2.4 Розрахунок ступеня механізації технологічного процесу
4 Конструкторська частина
4.1 Огляд існуючого обладнання та обґрунтування вибору конструкції
4.2 Технічна характеристика, будова і функціонування
4.3 Розрахунок конструкції
4.4 Особливості монтажу, наладки, пуску та експлуатації
5 Безпека життєдіяльності
5.1 Виробнича санітарія та гігієна
5.1.1 Шкідливі фактори, що впливають на життєдіяльність людини
5.1.2 Розрахунок вентиляції приміщення
5.1.3 Розрахунок освітлення приміщення
5.2 Техніка безпеки і електробезпека
5.3 Протипожежна безпека
5.4 Охорона навколишнього середовища
Висновок
Список літератури

Висновки
В дипломному проекті проведено вдосконалення організації роботи зони поточного ремонту ТОВ "Сорочанський мірошник". Розрахована необхідна кількість робітників, вибрано нове обладнання та замінено застаріле. Розроблено та обґрунтовано планування зони ПР.
Розроблено технологіч¬ний процес заміни ведучого моста вантажного автомобіля. Дані рекомендації по покращенню технології робіт на зоні поточного ремонту Товариства та наведені заходи по покращенню безпеки життєдіяльності і охорони навколишнього середовища, розроблено заходи по охороні праці.
Дипломний проект виконаний відповідно до завдання на дипломне проектування і теми дипломного проекту.
Проведені заходи по вдосконаленню організації роботи зони поточного ремонту показують, що покращились економічні показники діяльності даної зони Товариства. Ці показники розраховані у економічній частині дипломного проекту і відповідають середньому рівню розвитку техніки та технологій в суспільстві.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.