Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Робочі проекти : Інженерні системи : Електропостачання : Дипломный проект - Реконструкція системи електропостачання нафто-перекачувальної станції

Дипломный проект - Реконструкція системи електропостачання нафто-перекачувальної станції

| Рб:
3
| Платформа: Visio | Поместил: kpikpi | Дата: 7.5.18 05:49 | Год выпуска: 2018 | Размер: 2.64 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: НУХТ / Кафедри: Електропостачання і енергоменеджменту / В дипломному проекті представлено заходи щодо підвищення ефективності системи електропостачання нафто перекачувальної станції: на основі розрахункових електричних навантажень вибрано силові трансформатори, силове устаткування і комірки КРП, визначено параметри схеми релейного захисту асинхронного двигуна, розроблено заходи підвищення ефективності використання синхронних двигунів, обґрунтовано заходи безпечної експлуатації підстанції. / Склад: 5 креслень формату А1 + Пояснювальна записка з 8 розділів
Дипломный проект - Реконструкція системи електропостачання нафто-перекачувальної станції

Зміст:
Перелік умовних позначень 7
Вступ 8
1. Технологія і техніка перекачування нафти 10
1.1. Технологія перекачування нафти 10
1.2. Нафтоперекачувальні станції 11
1.3. Лінійна частина нафтопроводу 12
1.4. Основне електроустаткування НПС 13
2. Розробка схеми електропостачання нафто перекачувальної станції 17
2.1. Загальні вимоги до схеми електропостачання НПС 17
2.2. Схема електропостачання НПС 18
2.3. Розрахунок електричних навантажень на стороні ВН ТП 35/10 кВ 19
2.4. Вибір числа і потужності трансформаторів 21
3. Розрахунок струмів короткого замикання 23
4. Вибір електричного обладнання 31
4.1. Вибір перетину і марки кабелів 31
4.2. Вибір комірок комплектного розподільчого пристрою 10 кВ 33
4.3. Вибір шин 33
4.4.Вибір вимикачів 37
4.5. Вибір трансформаторів струму 39
4.6. Вибір трансформаторів напруги 40
4.7. Вибір запобіжників 41
4.8. Вибір обмежувачів перенапруги 41
5. Релейний захист 42
5.1. Функції БМРЗ 42
5.2. Функції сигналізації 44
5.3. Захист асинхронних двигунів ВАОВ-630 L-4У1 44
5.4. Розрахунок захисту двигуна підпірних насосів 44
5.4.1. Розрахунок струмового відсічення для електродвигуна 44
5.4.2. Розрахунок МСЗ для електродвигуна 46
5.5. Вибір джерел оперативного струму 46
6. Підвищення ефективності роботи системи електроспоживання нафто перекачувальної станції 48
6.1. Аналіз режимів робота синхронних двигунів 48
6.2. Оптимізація роботи синхронних двигунів в режимі компенсації реактивної потужності 57
7. Модернізація шафи КРП типу К-104 67
8. Охорона праці 75
8.1. Аналіз небезпечних і шкідливих чинників на хімічних об'єктах 75
8.2. Безпека при експлуатації комплектної трансформаторної підстанції 77
8.3. Захист від електромагнітних полів 78
8.4. Пожежна безпека 79
Висновки 83
Список використаних джерел 85

Висновки:
1. В дипломному проекті були визначені розрахункові навантаження на стороні ВН трансформаторної підстанції 35/10 кВ, обґрунтовані параметри силових трансформаторів, необхідного електрообладнання комірок КРП, розраховані уставки релейного захисту асинхронного двигуна.
Всі розрахунки виконані згідно вимогам ПУЕ. Вибір устаткування виконаний з врахуванням новітніх розробок в області електропостачання.
2. Проаналізовано проблеми з компенсацією реактивної потужності як в мережах споживачів, так і в мережах електропостачальних організацій.
Розглядається компенсація реактивної потужності в електричній мережі споживачів та зменшення перетоків реактивної енергії на межі цієї мережі з електропостачальною організацією шляхом використання синхронних двигунів, котрі підключені до електромереж споживачів.
3. Наведені основні критерії оцінки синхронних двигунів в режимі компенсації реактивної потужності та алгоритм обґрунтування реактивної потужності синхронних двигунів, котру він може віддавати в мережу споживача.
4. При вирішенні задачі компенсації реактивної потужності на підприємствах з високовольтними СД для обґрунтування параметрів високовольтних конденсаторних установок доцільно знати величину економічного реактивного завантаження СД е. При цьому необхідно враховувати і допустиме реактивне завантаження СД, яке обмежене умовами нагрівання його обмоток.
Для однозмінних підприємств величини економічного реактивного завантаження СД мають більші значення і, відповідно, більші обмеження умовами допустимого нагрівання обмоток СД, ніж для двох- і трьохзмінних підприємств. Особливо це стосується швидкісних СД в режимах малого активного завантаження.
Для двох- і трьохзмінних підприємств економічні реактивні завантаження СД мають менші значення і в розглядуваних межах активного завантаження практично не обмежені умовами допустимого нагрівання обмоток.
5. Для СД з меншими швидкостями величини питомих втрат значно більші, що пояснює зменшення економічних реактивних навантажень СД, а, отже, і меншу ефективність використання тихохідних СД для КРП.
6. Із зростанням потужності в серійному діапазоні СД відносна величина економічного реактивного завантаження зменшується в 4-5 разів (в залежності від ). При збільшенні активного завантаження  з 0,5 до 1,1 в.о. економічне реактивне завантаження зменшується в 2-3 рази (в залежності від потужності СД).
Знаючи економічне е та допустимі р.доп, ст.доп реактивні завантаження СД, за меншим з них згідно наведеної методики визначають абсолютну величину генерованої СД в мережу реактивної потужності, та необхідну потужність високовольтної конденсаторної установки.
7. Обґрунтовані заходи з безпечної експлуатації системи електроспоживання нафто перекачувальної станції, зокрема, розраховані параметри захисного заземлення та заходи з пожежної безпеки.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.