Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Технологія : Обладнання хімічної (+ нафтогазової) промисловості : Дипломний проект - Лінія для виробництва назоферону з розробкою реактора - змішувача

Дипломний проект - Лінія для виробництва назоферону з розробкою реактора - змішувача

| Рб:
4
| Платформа: Компас | Поместил: Valeron1349 | Дата: 25.5.18 13:25 | Год выпуска: 2017 | Размер: 2.34 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: НТУУ "КПІ"/ Реактор-змішувач має відповідати наступним вимогам: мати необхідний робочий об'єм, забезпечувати задану продуктивність і визначений гідродинамічний режим руху речовин, створювати поверхню контакту фаз, що вимагається, підтримувати необхідний теплообмін в процесі і т.д. Усі фізико-хімічні процеси, що здійснюються в хімічних апаратах, насамперед, вимагають наявності ємності, обмеженої корпусом. Ці корпуси за умовами процесів, що протікають у них, повинні бути досить міцними і у переважній більшості випадків герметичними. / Склад: 3 аркуша креслення (Реактор-змішувач (СБ), Корпус (СК), Кришка (СК), Деталювання: опора, вал, мішалка, накладка, втулка упорна, півмуфта нижня) + специфікації + ПЗ.
Дипломний проект - Лінія для виробництва назоферону з розробкою реактора - змішувача

Зміст
Перелік умовних позначень, скорочень і термінів
Вступ
1. Призначення та область застосування реактора-змішувача
1.1 Призначення реактора-змішувача і галузь його застосування
1.2. Характеристика назоферону
2. Опис технологічного процесу виробництва назоферону
3. Опис і обґрунтування реактора-змішувача
3.1 Конструкція та принцип дії виробу
3.2 Патентний пошук та огляд літератури
4. Розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції
4.1. Вихідні дані
4.1.1. Матеріальний баланс реактора-змішувача. Розрахунок об’єму апарату
4.1.2. Конструктивний розрахунок реактора-змішувача
4.1.3. Розрахунок потужності, що витрачається на перемішування
4.1.4. Тепловий розрахунок реактора-змішувача
4.1.4.1. Нагрівання розчину до температури розкладання
4.1.4.2. Витримування розчину
4.1.5. Розрахунок штуцерів реактора-змішувача
4.1.6. Розрахунок товщини стінки деталей реактора-змішувача
4.1.6.1. Розрахунок товщини стінки корпусу реактора-змішувача
4.1.6.2. Розрахунок товщини стінки рубашки реактора-змішувача
4.1.6.3. Розрахунок товщини стінки днища реактора-змішувача
4.1.6.4. Розрахунок товщини стінки кришки реактора-змішувача
4.1.7. Розрахунок фланцевого з'єднання реактора-змішувача
4.1.8. Перевірка несучої спроможності обичайки реактора-змішувача під дією опорних навантажень
4.1.9. Розрахунок валу мішалки реактора-змішувача на вібростійкість
4.1.10. Розрахунок мішалки реактора-змішувача
5. Рекомендації з монтажу та експлуатації
6. Рівень стандартизації та уніфікації
Висновки
Перелік посилань
Додатки
ДОДАТОК А. Апаратурна схема виробництва назоферону
ДОДАТОК Б. Патентна документація
ДОДАТОК В. Специфікації

Технічна характеристика
Апарат призначений для отримання розчину назоферону
1. Маса речовин в апараті, кг:
хлорид калію 100
води 700
інтерферон 50
2. Об'єм апарату, м: 1
3. Коефіцієнт заповнення апарату: 0,75
4. Площа поверхні теплообміну рубашки, м: 3,4
5. Тип перемішуючого пристрою: мішалка пропелерна
6. Частота обертання вала мішалки, об/хв: 150
7. Потужність електродвигуна, кВт: 5,5
8. Середовище в апараті:
в корпусі -розчин назоферону
в рубашці -пара
9. Тиск, МПа:
у корпусі 0,14
у рубашці 0,13
10. Температура, С:
у корпусі
початкова 20
кінцева 90
у рубашці
гарячого теплоносія (пари)
початкова 95
кінцева 80
холодного теплоносія (води)
початкова 22
кінцева 28
11. Габаритні розміри, мм:
довжина 1610
ширина 1610
висота 3800
12. Маса, кг: 900

Висновки
У дипломному проекті освітнього ступеня "бакалавр" була розроблена лінія для виробництва назоферону з готового активного фармацевтичного інгридієнту з розробкою реактора-змішувача, що є основним апаратом основним апаратом технологічного процесу. Представлена, у проекті, апаратурно-технологічна схема в повній мірі відображає основні стадії та операції виробничого циклу назоферону. Що дозоляє зробити висновок, що дане виробництво є складним і трудомістким процесом та потребує ретельного дотримання технології та контролю напівпродуктів на кожному етапі.
Особливе місце в дипломному проекті відводиться проектуванню реактор-змішувач, в якому здійснюється забезпечення ефективного перемішування компонентів готового лікарського засобу, за допомогою пропелерного перемішуючого пристрою. Перевагою розробленого апарату є невеликий об’єм, який дозволяє використовувати його як для невеликих кількостей вихідних речовин, так і на серійному виробництві, за рахунок багатократного повторювання робочого циклу.
При проектуванні апарату та виборі конструкції було проведено порівняльний аналіз різних конструкцій з діючими аналогами (проведено патентний пошук) та обґрунтовано вибір механічних перемішуючих пристроїв, внаслідок чого була обрана пропелерній мішалка, використання якої дозволило забезпечити максимальну ефективність процесу. Для підтвердження працездатності та надійності конструкції апарату було виконано тепловий, гідравлічний, конструктивний розрахунки та розрахунки на міцність стінок обичайки та днища апарату і сорочки, фланцевих з’єднань, опор і штуцерів, а вал перемішуючого пристрою перевірено на виконання умови вібростійкості. Також, у проекті наведено рекомендації з монтажу, ремонту та експлуатації реактора-змішувача.
Графічна частина проекту та розрахунково-пояснювальна записка виконані згідно чинних стандартів та норм єдиної системи конструкторської документації. При роботі над дипломним проектом використовувалися сучасні системи та інформаційні технології. В результаті роботи над дипломним проектом мною було удосконалено навички проектування технологічних ліній та виробничого обладнання; отримано досвід роботи з фармацевтичним виробництвом та специфічним обладнанням, що на них застосовується; навчитися застосовувати отримані, підчас навчання, теоретичні знання на практиці, а також приймати самостійні рішення в умовах конкретно поставлених навчальних задач.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.