Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Архітектура : Промислові будівлі : Дипломний проект - Майстерня для ремонту сільськогосподарської техніки 24 х 60 м в Чернігівської області

Дипломний проект - Майстерня для ремонту сільськогосподарської техніки 24 х 60 м в Чернігівської області

| Рб:
4
| Платформа: AutoCad | Поместил: Dions86 | Дата: 27.8.18 19:22 | Год выпуска: 2015 | Размер: 4.21 MB | Скачали: 1
Коротко о файле: СНАУ / Проектуємо будівля в плані прямокутна. Майстерня має один поверх. Висота поверху 4,200 м, та 7,200м в приміщенні з підкрановою балкою. Крок будівлі – 6м, проліт 18 і 6м, будівельний об’єм становить 12204 м3. / Склад: 6 аркушів креслення А1 (архітектура, конструкції, організація) + ПЗ.
Дипломний проект - Майстерня для ремонту сільськогосподарської техніки 24 х 60 м в Чернігівської області

Зміст.
Вступ 6
1. Архітектектурно-конструктивна части-на……………………………… 7
1.1 Опис генпла-ну…………………………………………………………… 7
1.2. Розрахунок ТЕП генпла-ну………………………………………………. 7
1.3. Архітектурно – планувальне рішен-ня…………………………………. 8
1.4. Фундаменти, стіни, перегород-ки……………………………………….. 8
1.5. Перекриття, покрит-тя……………………………………………………. 9
1.6. Покрів-ля………………………………………………………………….. 9
1.7. Підло-ги…………………………………………………………………… 10
1.8. Вікна, две-рі………………………………………………………………. 1
1.9. Опоряджен-ня…………………………………………………………….. 11
1.9.1 Зовніш-нє………………………………………………………………….. 11
1.9.2. Внутріш-нє………………………………………………………………... 12
1.10. Інженерне обладнан-ня…………………………………………………... 12
1.10.1 Водопро-від……………………………………………………………….. 12
1.10.2. Каналізація ………………………………………………………………. 12
1.10.3. Опален-ня…………………………………………………………………. 13
1.10.4. Вентиля-ція……………………………………………………………….. 13
1.11. Заходи по енергозбереженню…………………………………………… 13
2. Розрахунково - конструктивна частина………………………………... 14
2.1. Розрахунок плити перекриття…………………………………………... 14
2.2. Розрахунок перемич-ки…………………………………………………... 17
3. Організаційно - технологічна частина…………………………………. 21
3.1. Технологічна кар-та………………………………………………………. 21
3.1.1. Загальні відомос-ті……………………………………………………….. 21
3.1.2. Підрахунок об’ємів ро-біт………………………………………………... 22
3.1.3. Вибір методу виробництва ро-біт………………………………………. 22
3.1.4. Розрахунок ТЕП…………………………………………………………. 24
3.2. Календарний план……………………………………………………….. 25
3.2.1. Загальні відомос-ті……………………………………………………….. 25
3.2.2. Відомість підрахунку об’ємів ро-біт……………………………………. 26
3.2.3. Відомість підрахунку трудоємкостей та витрат матеріа-лів…………... 28
3.2.4. Вибір методів виробництва робіт…………………………………………. 31
3.2.5. Відомість потреб матеріалів .……………………………………………… 32
3.2.6. Розрахунок ТЕП календарного плану…………………………………….. 33
3.3. Будівельний генеральний план……………………………………………. 34
3.3.1. Загальні відомості………………………………………………………….. 34
3.3.2. Розрахунки складських приміщень……………………………………….. 34
3.3.3. Розрахунок тимчасових будівель…………………………………………. 36
3.3.4. Розрахунок водопостачання будівельного майданчика…………………. 38
3.3.5. Розрахунок енергозабезпечення будівельного майданчика…………...... 41
3.3.6. Розрахунок ТЕП будгенплану……………………………………………... 43
4. Охорона праці………………………………………………………………. 44
4.1. Вимоги безпеки в організації будівництва і виконання робіт………....... 44
4.2. Безпека організації будівельного майданчика…………………………. 47
4.3. Безпека при виконанні основних видів БМР……………………. 49
4.3.1. Земляні роботи……………………………………………………………… 49
4.3.2. Кам’яні роботи……………………………………………………………… 51
4.3.3. Монтажні роботи…………………………………………………………… 52
4.3.4. Покрівельні роботи………………………………………………………… 54
4.3.5. Штукатурні роботи………………………………………………………… 55
4.4. Безпека робіт при експлуатації будівельних машин і механізмів………. 56
4.5. Безпечна експлуатація будівельного оснащення………………………… 58
4.6. Організація першої допомоги потерпілим на будівельному майданчику 61
4.7. Пожежна безпека на будівельному майданчику…………………………. 63
4.8. Охорона навколишнього середовища…………………………………….. 65
5. Економічна частина………………………………………………………... 66
5.1. Розрахунок основних техніко – економічних показників проекту……... 66
5.2. Розрахунок економічної ефективності…………………………………… 67
5.3. Договірна ціна……………………………………………………………… 69
5.3.1. Розрахунки до договірної ціни……………………………………………. 71
5.4. Об’єктний кошторис……………………………………………………….. 75
5.5. Локальний кошторис № 1 на загальнобудівельні роботи……………….. 77
Літертература………………………………………………………………. 87

Фундаменти проектуємої будівлі прийняті із монолітної залізобетонної подушки, та монолітних стрічкових залізобетонних фундаментів.
Фундаменти були розроблені під основу будівлі з пролягаючими по всій площі, ґрунти – супсь-лісова, тверді, просідні І типу, рівень залягання ґрунтових вод на глибині 13м не виявлено.
Кладка зовнішніх стін товщиною 510мм виконана зі керамічної цегли з утепленням мінероловатними плитами, та облицюванням керамічної цеглою на цементно-піщаному розчині М50 по ДСТУ Б В.2.7-36:2008.
Внутрішні стіни виконані із пустотілої керамічної цегли, на розчині М50.
Перегородки цегляні товщиною 250 мм з силікатної цегли М75 на розчині М25, по ДСТУ Б В.2.7-36:2008.
Покриття виконане ребристими плитами по серії 1.865.1-4/84. Габаритні розміри плити 5970х2980х250мм. Шви між плитами покриття, а також шви в місцях примикання плити до стіни залиті цементним розчином М150. Зв'язок панелей між собою зі стінами виконані анкерами. Кроквяні балки прийняті залізобетонні заводського виготовлення двох типів по серії 1.462.1-3/80.
Для проектуємої будівлі прийнятий дах з зовнішнім не організованим водовідводом. Покрівля рулонна з трьох шарів рубероїду по цементно-піщаній стяжці та утеплювачу із пенополістерольних плит.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.