Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Машинобудування і механника : Автомобільна галузь : Дипломний проект (училище) - Проект агрегатного відділення з цільовою розробкою стенда для ремонту V-подібних двигунів автомобілів МАЗ-533702, КамАЗ–5315, КамАЗ-53215 в умовах АТП

Дипломний проект (училище) - Проект агрегатного відділення з цільовою розробкою стенда для ремонту V-подібних двигунів автомобілів МАЗ-533702, КамАЗ–5315, КамАЗ-53215 в умовах АТП

| Рб:
3
| Платформа: АutoCad | Поместил: Passat | Дата: 11.9.18 12:06 | Год выпуска: 2018 | Размер: 6.06 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: ВПУ-22 м.Сарни / зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Методична комісія професійної та практичної підготовки слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, водіїв / Склад: 4 аркуша креслення (Планування агрегатного відділення – (ф.А1), Складальне креслення стенда для ремонту V-подібних двигунів – (ф.А1), Робочі креслення деталей стенда – (ф.А1), Технологічна карта по заміні прокладки головки блоку циліндрів двигуна КамАЗ-740 – (ф.А1)) + ПЗ.
Дипломний проект (училище) - Проект агрегатного відділення з цільовою розробкою стенда для ремонту V-подібних двигунів автомобілів МАЗ-533702, КамАЗ–5315, КамАЗ-53215 в умовах АТП

Зміст пояснювальної записки:
1. Обґрунтування завдання на дипломний проект комерційний аналіз.
1. Характеристика ринку. Вибір техніко-економічних показників і рухомого складу АТП.
1.2 Розрахунок виробничої програми з експлуатації рухомого складу.
1.3 Технічні характеристики вибраного рухомого складу.
2. Технологічний розрахунок автотранспортного підприємства.
2.I. Вибір і коректування вихідних нормативів технічного обслуговування і ремонту.
2.2 План обслуговування і виробнича програма по технічному обслуговуванню і ремонту.
2.3 Річний об'єм виробництва і штати АТП.
2.4 Розрахунок кількості виробничих постів, вибір і обґрунтування методів організації виробництва на постах.
2.5 Організація зберігання рухомого складу, розрахунок місць зберігання. Розрахунок і підбір технологічного обладнання виробничих зон і відділень
2.6 Склад приміщень підприємства і розрахунок їх площ.
2.7 Організація і управління АТП.
2.8 Особливості організації виробничих процесів і компоновки основних виробничих корпусів, їх об’ємно планувальне рішення.
2.9 Технологічні процеси технічного обслуговування і поточного ремонту в розроблюваних дільницях.
3. Обґрунтування конструкції і розрахунок пристрою для механізації трудомістких робіт у агрегатному відділенні .
3.1 Аналіз конструкцій-аналогів, обґрунтування варіантів вибору конструктивних рішень.
3.2 Устрій, особливості, проведене удосконалення та робота конструкції .
3.3 Розрахунок конструкції.
3.4 Правила техніки безпеки при роботі з пристроєм.
3.5 Розрахунок економічної ефективності від впровадження пристрою
4. Охорона праці та техніка безпеки у надзвичайних ситуаціях.
4.1 Значення охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на автомобільному транспорті.
4.2. Аналіз об’єкта проектування з точки зору безпеки праці та безпеки.
4.3. Основні нормативні вимоги безпеки при виконанні робіт в ТО-2 і ПР та агрегатному відділенні.
4.4. Запроектовані заходи та технічні рішення безпеки праці на робочому місці.
4.4.1. Організаційні заходи.
4.4.2 Технічні засоби.
4.4.3 Розрахункова частина.
4.5 Заходи безпеки у надзвичайних ситуаціях
5. Економічний розрахунок автотранспортного підприємства.
5.1 Розрахунок фонду оплати праці.
5.2 Нарахування на заробітну плату.
5.3 Розрахунок витрат на пально-мастильні матеріали.
5.4 Розрахунок витрат на автомобільні шини.
5.5 Витрати на ТО і ПР рухомого складу.
5.6 Оцінка вартості основних фондів і величини амортизаційних відрахувань рухомого складу.
5.7 Загальновиробничі витрати.
5.8 Адміністративні витрати.
5.9 Розрахунок економічної ефективності проекту.
Список використаних джерел

Вихідні дані: Режими роботи рухомого складу і виробничих зон АТП; нормативи технологічного проектування автотранспортних підприємств; техніко-експлуатаційні та техніко-економічні показники роботи рухомого складу.

Загальна характеристика проектуємого АТП:
У відповідності із завданням необхідно розробити АТП, призначеного для комплексного обслуговування об’эктів народного гос- подарства, міських та міжміських перевезень.
Як основні марки рухомого складу для виконання проекту визначені насту- пні марки автомобілів : МАЗ-5336; МАЗ-5433-021 ;КАМАЗ-6520 ; МАЗ-93866;МАЗ-4370.Враховуючи що: Д р.т = 305 днів; Тн = 8,2год.; КУЕ = 2; Клімат-помірний.

Висновок.
В проекті розроблено АТП для вантажних перевезень. Робота складається з розрахунково-пояснювальноїзаписки та графічної частини.
Розрахунково-пояснювальна записка міститьтехнологічний розрахунокАТП, в якому наведена характеристика та обгрунтування усіх зон, підрозділів, корпусів. Технологічний розрахунок задовольняє умовам проектування, тому що з урахуванням усіх факторів всі показники знаходяться в близьких до еталонних значеннях.
Розроблена конструкція стенда призначеного для розбирання і складання V- подібних двигунів вантажних автомобілей, з урахуванням потреб та вимог до такого обладнання та з оглядом на аналогічні конструкції.
Розроблено технологічний процес розбирання двигуна з обгрунтуванням складу робіт і трудомісткості. Графічна частина повністю ілюструє розрахунково-пояснювальну записку і складається з креслень: виробничого корпусу, агрегатної дільниці, загального виду стенда та деталіровки та карти технологічного процесу.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.