Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Інженерні системи : Теплопостачання : Дипломний проект - Ефективна система теплопостачання житлового 22 - х поверхового будинку із рекреаційною зоною на даху у м. Київ

Дипломний проект - Ефективна система теплопостачання житлового 22 - х поверхового будинку із рекреаційною зоною на даху у м. Київ

| Рб:
5
| Платформа: AutoCad, Компас | Поместил: paha | Дата: 8.1.19 19:10 | Год выпуска: 2018 | Размер: 5.60 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: ВНТУ / Кафедра ТГП / Будівля складається з 22 поверхів та цокольного поверху. Приміщення мають різне призначення: спальні, зали, підсобні приміщення, кухні, ванні кімнати та санвузли. Висота поверхів – 3 м, висота підвалу – 2,8 м. Загальна площа забудови – 8829 м2. Об’єм будівлі – 26405 м3. / Склад: 7 аркушів кресленнь (Схема системи опалення 1-го поверху (1:100), експлікація приміщень 1-го поверху; Схема системи опалення 2-22 поверхів (1:100), експлікація приміщень 2-22 поверхів; Схема розведення трубопроводів системи опалення по цокольному поверху, план рекреаційної зони на даху будвлі (1:100); Аксонометричні схеми розведення системи опалення по квартирах, сходових кліток, магістральних трубопроводів опалення розвдедених по підвалу для житлових приміщень (1:100); Плани системи повітряного опаленнязимового саду; Вузол нагріву "Титан-100",вузол кріплення котла; Календарний план системи опалення) + ПЗ.
Дипломний проект - Ефективна система теплопостачання житлового 22 - х поверхового будинку із рекреаційною зоною на даху у м. Київ

У розділах науково-технічного та техніко-економічного обґрунтування проведено порівняльний аналіз відомих досліджень у галузі теплопостачання та обгрунтовано прийнятий варіант системи теплопостачання житлового будинку.
У розділі технічної частини проведено такі основні технічні розрахунки, як: теплотехнічний, гідравлічний, розрахунок водоспоживання, на основі чого підібрано відповідне обладнання для системи опалення та гарячого водопостачання житлового будинку.
В науковій частині проведено аналіз конструктивних особливостей споруд зимових садів та виконано математичне моделювання тепломасообмінних процесів у спорудах зазначеного типу.
Наведено технологічний процес монтажу системи та рекомендації з її експлуатації.
Також розроблено основні заходи з енергозбереження та охорони довкілля.
У розділі з охорони праці та безпеки у НС розглянуті технічні рішення з гігієни праці та виробничої санітарії, технічні рішення щодо безпечного виконання робіт, а також проведено оцінку стійкості автоматичних систем управління в умовах дії іонізуючих випромінювань та при впливі на неї електромагнітного імпульсу.

ЗМІСТ
ВСТУП 12
1 НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ОБГРУНУТУВАННЯ 16
1.1 Аналітичний огляд відомих рішень у проектуванні систем теплопостачання із використанням традиційних джерел енергії у поєднанні із альтернативними 16
1.2 Обґрунтування доцільності влаштування індивідуального опалювального пункту та переходу на електроопалення 31
1.3 Оптимальні способи генерації тепла та їх аналіз 32
1.3.1 Способи генерації тепла 32
1.3.2 Аналіз ефективності відомих способів генерації тепла 33
1.4 Оптимальний варіант вибору електричних котлів – індукційні котли 41
1.5 Акумуляційний обігрів 43
1.6 Система гарячого водопостачання на альтернативних джерелах енергії 44
1.6.1 Теплонасосні установки: аналіз конструктивних особливостей, класифікація 44
1.6.2 Геліоустановки: аналіз конструктивних особливостей, класифікація 50
1.7 Аналіз відомих конструктивних рішень та теоретичних досліджень споруд зимових садів 54
1.7.1 Принципові схеми та конструкції зимових садів 54
1.7.2 Теоретичні дослідження у галузі вивчення тепломасообмінних процесів 58
1.7.3 Відомі експериментальні дослідження та результати практичних застосувань .60
Висновки до розділу 61
2 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 62
2.1 Вихідні положення. Характеристика об’єкту, технологічні можливості та економічна доцільність 62
2.2 Обґрунтування проектної потужності об’єкту 63
2.3 Обґрунтування чисельності робочих місць 64
2.4 Матеріальна оцінка впливів на навколишнє середовище 64
2.5 Основні технологічні та будівельні рішення 65
2.6 Основні рішення по вибуховій безпеці 65
2.7 Ефективність використання акумуляційного електричного обігріву 66
2.8 Розрахункова вартість будівництва 67
2.8.1 Розрахунок величини капітальних вкладень на встановлення автономного теплового пункту 67
2.8.2 Розрахунок величини капітальних вкладень на будівництво теплотраси 68
2.9 Економічний ефект від влаштування автономного теплового пункту 68
2.10 Показники економічної ефективності 69
Висновки до розділу 70
3 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА 71
3.1 Природно-кліматична характеристика району забудови 71
3.2 Розрахунок системи опалення 71
3.2.1 Розрахунок тепловтрат приміщень. Підбір опалювальних приладів 71
3.2.2 Моделювання гідравлічного режиму трубопроводів 73
3.2.3 Балансування системи .87
3.2.4 Підбір генератора тепла 89
3.2.5 Підбір бака-акумулятора для системи опалення 91
3.3 Математичне моделювання мережі гарячого водопостачання 91
3.3.1 Розрахунок витрат гарячої води 91
3.3.2 Визначення діаметру трубопроводу на підведення гарячої води 93
3.3.3 Надбавка на приготування гарячої води та підбір теплового насосу 94
3.3.4 Підбір сонячного колектора для потреб гарячого водопостачання 95
3.4 Визначення річної витрати енергоресурсів котельною установкою 96
Висновки до розділу .97
4 НАУКОВА ЧАСТИНА 98
4.1 Вибір раціональних, принципових та конструктивних рішень реалізації споруди типу «Зимовий сад». Об’єкт дослідження 98
4.1.1 Аналіз розроблених способів та принципових схем реалізації тепловологісних режимів 98
4.1.2 Конструктивна схема облаштування споруди типу «Зимовий сад» 99
4.1.3 Аналіз вибраного об’єкту досліджень 100
4.2 Математичне моделювання тепломасообмінних процесів у запропонованій споруді типу «Зимовий сад» 101
4.2.1 Основні припущення при розробці математичної моделі, розрахункова схема 101
4.2.2 Математична модель теплообмінних процесів 103
4.3 Розрахунок системи опалення та вентиляції зимового саду на основі розробленої інженерної методики 118
Висновки до розділу 122
5 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 123
5.1 Конструктивні особливості об’єкта монтажу 123
5.2 Розрахунок кількості основних та допоміжних витратних матеріалів 125
5.3 Отримання об’єкту під монтаж .127
5.4 Визначення складу монтажних робіт 128
5.5 Визначення об’ємів монтажних робіт 129
5.6 Вибір і обґрунтування методів виконання робіт, інструментів, типів машин і механізмів 131
5.7 Визначення трудомісткості монтажних робіт та складу бригад 135
5.8 Визначення витрат енергоносіїв при роботі обладнання та транспортних засобів 137
5.8.1 Розрахунок витрат електроенергії 137
5.8.2 Розрахунок витрат пального 138
5.9 Технологічний регламент і технічні засоби для проведення випробувань систем при їх здачі в експлуатацію 138
Висновки до розділу 139
6 ЗАХОДИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ 141
6.1 Принципова дія системи теплопостачання, що прийнята до експлуатації 141
6.2 Пуск в дію, випробування та налагодження робочих режимів системи та її елементів 142
6.2.1 Пуск в дію та випробування системи опалення 142
6.2.2 Пуск в дію та випробування системи гарячого водопостачання 145
6.2.3 Випробування баків-акумуляторів 146
6.3 Налагодження робочих режимів системи та її елементів 146
6.3.1 Налагодження термостатичних клапанів 146
6.3.2 Регулювання відпуску тепла .147
6.4 Вказівки з експлуатації обладнання 149
6.5 Технічне обслуговування систем 150
6.5.1 Технічне обслуговування системи опалення 150
6.5.2 Технічне ослуговування вузла нагріву «Титан-100» 152
6.6 Експлуатація системи сонячних колекторів (СК) 153
6.7 Оцінка надійності системи 154
Висновки до розділу 157
7 ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 158
7.1 Загальні положення 158
7.2 Заходи з енергозбереження, які передбачені у роботі 158
7.3 Оцінка екологічної ефективності використання підібраного обладнання 159
7.3.1 Загальна оцінка екологічної ефективності використання теплового насосу та сонячного колектору 159
7.3.2 Характеристика холодоагенту та його екологічної безпечності..159
7.3.3 Розрахунок зменшення кількості шкідливих викидів в атмосферу при застосуванні теплового насоса 160
7.4 Розробка енергетичного паспорту будинку 162
7.4.1 Загальні положення 162
7.4.2 Розрахунок параметрів енергетичного паспорту будинку 163
7.5 Моделювання теплотехнічного режиму зовнішньої стіни 168
Висновки до розділу 170
8 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НС 171
8.1 Технічні рішення з гігієни праці та виробничої санітарії 171
8.2 Технічні рішення щодо безпечного виконання робіт 176
8.3 Оцінка стійкості роботи автоматичних систем управління (АСУ) 182
8.3.1 Оцінка стійкості роботи АСУ в умовах дії іонізуючого випромінюванння 182
8.3.2 Оцінка безпеки роботи АСУ в умовах дії електромагнітного імпульсу 185
Висновки до розділу 186
9 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 188
9.1 Локальний кошторис 188
9.2 Загальні техніко-економічні показники 188
Висновки до розділу 189
ВИСНОВКИ .190
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 194

Система опалення складається із вісьми стояків від яких проводиться розведення трубопроводів на поверхах до опалювальних приладів, на яких встановлені терморегулюючі вентилі. До складу системи опалення входять:
• опалювальні прилади, радіатори марки Purmo: тип 11 та тип 22;
• тепловий пункт, який включає: комплект індукційних котлів, баки-акумулятори, колектори;
• мережа трубопроводів із поліпропіленових труб;
• регулюючі пристрої.
Вихідними даними для проектування систем є:
– проектна документація на будівництво житлового будинку;
– технічна документація на технологічне і допоміжне обладнання.

Система опалення представляє собою замкнутий контур, яким рухається теплоносій. Як теплоносій використовується вода. Нагрівання теплоносія відбувається у тепловому пункті за допомогою індукційних котлів. При проходженні через котли теплоносій нагрівається до необхідної температури (за проектом 90/70 ºС).
Варіювання подачі теплоносія від котлів здійснюється за допомогою триходового клапана, який встановлюється на під’єднанні подаючих трубопроводів до котлів. Далі теплоносій надходить в бак-акумулятор для нормалізації рівня температури води і подається до опалювальних приладів. За допомогою зворотного трубопроводу охолоджений теплоносій подається на нагрівання.
Автономний тепловий пункт планується влаштовувати в приміщенні цокольного поверху. Для теплопостачання в опалювальному пункті передбачено встановлення індукційних котлів, тобто 4 вузли нагріву «Титан» (+1 резервний).
Для системи гарячого водопостачання планується встановлювати тепловий насос та сонячні колектори.
Витрата теплоти на опалення будинку – 333,3 кВт.
Витрата теплоти на ГВП – 161,6 кВт/добу.

В будівлі проектується встановлення автономного теплового пункту з 5 індуктивними котлами для нагріву теплоносія (1 з них резервний), тепловою потужністю 100 кВт кожен. Автономний тепловий пункт розміщено на цокольному поверсі 22-поверхового будинку, в спеціальному приміщенні. За нормативами, для споруд, що мають 4 і більше поверхів дозволяється влаштування теплового пункту в приміщенні будівлі при дотримані всіх будівельних вимог безпеки.
Проектується система водяного опалення, двотрубна горизонтальна з нижнім розведенням труб.
Для прокладання стояків та відгалужень використовуються поліпропіленові трубопроводи. Як опалювальні прилади використовуються радіатори марки «Purmo»: тип 11 та тип 22.
Регулювання тепловіддачі опалювальних приладів здійснюється за допомогою терморегулюючих вентилів марки «Danfoss». Як теплоносій використовується вода з параметрами 90/70 ºС.
Використання пристроїв для регулювання тепловіддачі опалювальних приладів дає можливість забезпечення необхідних значень температури для кожного опалюваного приміщення.
Тепловий пункт розміщується на цокольному поверсі будинку у приміщенні з розмірами 3,3×5,7×2,8 м, 11,5×6,6×2,8 м в якому встановлені вузли нагріву «Титан-100» та резервуари з водою, і приміщення з розмірами 3,3×3,8×2,8 м , в якому встановлена шафа керування (таке розташування обладнання пункту дозволяється з дотриманням всіх необхідних вимог з техніки безпеки).
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.