Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи » Технологія » Технологія харчової та хімічної промисловості » Просмотр раздела

Технологія харчової та хімічної промисловості


Показать выполненные в CAD программе:
Курсовий проект - Ферментер 100 м3 для виробництва кормового лізин КП Курсовий проект - Ферментер 100 м3 для виробництва кормового лізин | Год выпуска: 2017
НТУУ КПІ / Кафедра промислової біотехнології / Ферментер - серцевинна частина мікробіологічного виробництва. Від якості та надійності ферментера значною мірою залежить успіх виробничого процесу загалом. Ферментери призначені для культивування мікроорганізмів з метою отримання цільового продукту. / Склад: 2 аркуша креслення (Креслення загального виду ферментера) + ПЗ.
Дата: 10.5.18 19:47 | Поместил: Stepan97 | Размер: 1.88 MB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
2
Курсовий проект - Раціональні способи зброджування сусла з крохмалевмісної сировини у виробництві спирту етилового ректифікованого КП Курсовий проект - Раціональні способи зброджування сусла з крохмалевмісної сировини у виробництві спирту етилового ректифікованого | Год выпуска: 2015
НУХТ / Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства / Дисципліна «Технологія спирту, дріжджів і лікеро-горілчаних напоїв» / Вихідні дані до проекту: Передбачити виробництво спирту етилового ректифікованого сорту “Люкс”; Потужність заводу 2 тис. дал спирту на добу; Для виробництва спирту передбачити використання пшениці крохмалистістю 57 %. / Склад: 1 аркуш креслення (Апаратурно-технологічна схема) + ПЗ.
Дата: 3.4.18 20:24 | Поместил: Kaban99 | Размер: 916.48 KB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
1
Дипломний проект - Цех з виробництва макаронних виробів ДП Дипломний проект - Цех з виробництва макаронних виробів | Год выпуска: 2016
ДДАЕУ / Склад: 7 аркушів креслення (технологічна схема виробництва макаронних виробів, генеральний план підприємства, розробка заходів з підвищення стану охоронри праці на підприємстві, ТЕП, план цеху) + ПЗ.
Дата: 29.3.18 14:33 | Поместил: Vitaska | Размер: 1.62 MB | Скачали: 0 Платформа: Kомпас Рб:
4
Дипломний проект - Технічне переоснащення м’ясопереробного цеху ТОВ „Верест” Хмельницької області з удосконаленням автомату для кліпсування КД ДП Дипломний проект - Технічне переоснащення м’ясопереробного цеху ТОВ „Верест” Хмельницької області з удосконаленням автомату для кліпсування КД | Год выпуска: 2013
НУБіП / Кафедра процесів і обладнання переробки продукції АПК / Склад: 7 аркушів креслення формату А1 (Апаратно - технологічна схема виробництва, План цеху, Загальний вигляд машини «КД», Деталювання, Охорона праці, Таблиця економічних показників) + специфікації + ПЗ.
Дата: 29.9.17 12:54 | Поместил: Staruj_250 | Размер: 1.33 MB | Скачали: 0 Платформа: АutoCad Рб:
4
Дипломний проект - Теxнiчне переocнaщення мoлoкoперерoбнoгo цеxy в ТOВ «Вереcт» Xмельницькoї oблacтi iз рoзрoбкoю yльтрaфiльbтрaцiйнoгo мoдyля мoлoчнoї cирoвини ДП Дипломний проект - Теxнiчне переocнaщення мoлoкoперерoбнoгo цеxy в ТOВ «Вереcт» Xмельницькoї oблacтi iз рoзрoбкoю yльтрaфiльbтрaцiйнoгo мoдyля мoлoчнoї cирoвини | Год выпуска: 2014
НУБіП / Кaфедрa процеciв i облaднaння переробки продyкцiї AПК / В диплoмнoмy прoектi викoнaнo теxнoлoгiчний рoзрaxyнoк цеxy пo вигoтoвленню киcлoмoлoчнoгo cирy пoтyжнicтю 34,1тoн зa дoбy. / Склад: 6 (Теxнoлoгiчнa cxемa дiлbницi вирoбництвa киcлoмoлoчнoгo cирy, Ультрафiльтрацiйна установка UFS-6 (ВЗ), Мембранна колона, Плaн цеxy, Oxoрoнa прaцi, Тaблиця екoнoмiчниx пoкaзникiв) + специфікації + ПЗ.
Дата: 29.9.17 11:44 | Поместил: Staruj_250 | Размер: 1.07 MB | Скачали: 0 Платформа: АutoCad Рб:
4
Дипломний проект - Мoдepнiзацiя тexнoлoгiчнoї лiнiї пo виpoбництву xлiба в ДП «ДАК «Xлiб Укpаїни» Кpeмeнeцький кoмбiнат xлiбoпpoдуктiв» Тepнoпiльськoї oбластi з poзpoбкoю тiстoмiсильнoї машини ДП Дипломний проект - Мoдepнiзацiя тexнoлoгiчнoї лiнiї пo виpoбництву xлiба в ДП «ДАК «Xлiб Укpаїни» Кpeмeнeцький кoмбiнат xлiбoпpoдуктiв» Тepнoпiльськoї oбластi з poзpoбкoю тiстoмiсильнoї машини | Год выпуска: 2016
НУБІП / Кафeдpа пpoцeсiв i oбладнання пepepoбки пpoдукцiї АПК / Oб’єкт poзpoбки – мexанiзoваний пpoцeс пepepoбки бopoщна на xлiбoбулoчнi виpoби. / Склад: 8 аркушів креслення( схема технологічної лінії, Тістомісильна машина(ВЗ), Огляд конструкцій тістомісильних машин, Вал привідний (СК), Деталювання(Вал-шестерня конічна, вал, втулки), Аналіз процесів формування та виникнення травмонебезпечних та аварійних, Техніко-економічні показники проекту) + специфікації + ПЗ.
Дата: 29.9.17 11:06 | Поместил: Staruj_250 | Размер: 1.56 MB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
5
Курсовий проект - Розробка технологічної та апаратурної схем біосинтезу каротиноїду астаксантину з використанням мутантного штаму дріжджів Phaffia rhodozyma ВКПМ Y-2342 для синтезу 55,2 мг/л продукту КП Курсовий проект - Розробка технологічної та апаратурної схем біосинтезу каротиноїду астаксантину з використанням мутантного штаму дріжджів Phaffia rhodozyma ВКПМ Y-2342 для синтезу 55,2 мг/л продукту | Год выпуска: 2016
НУХТ / Кафедра біотехнології і мікробіології / Астаксантин являє собою потужний антиоксидант, який вживають в якості біологічно-активної добавки для профілактики та лікування хвороб серцево-судинної системи. Розрахована потужність його виробництва становить 65 кг на рік. Технологічний процес складається з допоміжних (приготування мийних та дезінфікуючих засобів «Біомой» та «Хлорантоїн», підготовка аераційного повітря, приготування та стерилізація поживного середовища та ін.) та основних робіт (вирощування інокуляту в колбах на качалці, в малому інокуляторі об’ємом 50 л, двох інокуляторах об’ємом 250 л, посівному апараті об’ємом 5 м3 та виробничого біосинтезу у ферментері 50 м3). / 3 аркуша креслення (апаратурні і технологічна схеми) + ПЗ.
Дата: 6.2.17 10:27 | Поместил: olesssid123 | Размер: 550.64 KB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
2
Курсовий проект - Проект цеху переробки винограду з виробництва коньячних виноматеріалів  потужністю 0,8 тис. т. винограду за сезон КП Курсовий проект - Проект цеху переробки винограду з виробництва коньячних виноматеріалів потужністю 0,8 тис. т. винограду за сезон | Год выпуска: 2016
НУХТ / Кафедра БПБВ / Проектованої продукцією даного курсового проекту є виноматеріал коньячний. Виноматеріали коньячні – молоді натуральні сухі виноматеріали, виготовлені з винограду по білому способу з дотриманням усіх технологічних особливостей і призначені для виробництва спирту коньячного. Основною сировиною для отримання коньячних виноматеріалів є виноград визначених сортів та дріжджі. Виноматеріали коньячні виробляють із здорового винограду, не пошкодженого хворобами та шкідниками, без гнилих ягід. Для виготовлення коньячних виноматеріалів в даному курсовому проекті використовуються такі сорти винограду : Сільванер, Ркацителі, Рислінг. / 2 аркуша креслення + ПЗ.
Дата: 29.1.17 11:44 | Поместил: hromets5 | Размер: 1.22 MB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
2
Дипломний проект - Розроблення  установки для озонування стічних вод молокопереробних підприємств продуктивністю 10 м3/год ДП Дипломний проект - Розроблення установки для озонування стічних вод молокопереробних підприємств продуктивністю 10 м3/год | Год выпуска: 2016
НУХТ / Метою проекту є розроблення лінії, яку можна було б використовувати на молокопереробних підприємствах для очистки стічних вод. Дана розробка дозволить покращити стан якості водо запасів країни також прибрати штрафи з підприємства по екологічним нормам. В даному дипломному проекті наведено порівняльний аналіз існуючих конструкцій обладнання, подається ряд розрахунків які уточнюють обрані параметри обладнання. Розглянуто питання правил монтажу експлуатації та технічного обслуговування даного обладнання. Розділи проекту виконані в повному об’ємі згідно методичних вказівок і рекомендацій. Розділ з охорони праці розкриває правила експлуатації та техніку безпеки при використанні обладнання. Приведено вибір конструкційних матеріалів. Розрахункова частина дозволяє визначити необхідні значення параметрів для монтажу даного типу обладнання та використання на практиці. Графічна частина розкриває будову апарату, окремих вузлів. / 5 аркушів креслення + специфікація + ПЗ.
Дата: 6.12.16 20:55 | Поместил: 4Fan | Размер: 16.68 MB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
3
Курсовий проект - Обґрунтування технологічної схеми процесу підготовки сировини цукрового виробництва КП Курсовий проект - Обґрунтування технологічної схеми процесу підготовки сировини цукрового виробництва | Год выпуска: 2016
ВНАУ/ Кафедра “Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора П.С. Берника” / Дисципліна: «Процеси та апарати переробних і харчових виробництв» / 3 аркуша креслення + ПЗ.
Дата: 31.10.16 12:07 | Поместил: evgen1107 | Размер: 2.78 MB | Скачали: 2 Платформа: Компас Рб:
2
Курсовий проект - Організація ремонтного циклу в цеху виробництва карбаміду з розробкою відновлення деталі КП Курсовий проект - Організація ремонтного циклу в цеху виробництва карбаміду з розробкою відновлення деталі | Год выпуска: 2015
НУВГП. 2 аркуша креслення (Структура ремонтного циклу / Технологічна карта на відновлення стакану) + ПЗ.
Дата: 15.9.16 19:48 | Поместил: lovemyolya21 | Размер: 408.02 KB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
1
1 2 3 Далее »

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.