Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:

Профиль для tuta888

Все о пользователе tuta888:
Ваш аватар:tuta888
Статистика:
Дата регистрации: 25.4.17
Уровень:
Комментариев/сообщений:0
Последний вход: 25.4.17 21:44

Портфолио пользователя

Дипломний проект - Сучасна технологія виробництва кукурудзи на зерно з модернізацією дискової борониДипломний проект - Сучасна технологія виробництва кукурудзи на зерно з модернізацією дискової борони | Год выпуска: 2014
ЖНАЕУ / Кафедра "Процеси машини і обладнання" / В дипломному проекті розглянуті технологічні особливості, та технологія виробництва кукурудзи, приведені агротехнічні вимоги до ґрунту і машин, виконаний аналіз сучасних напрямків розвитку техніки для вирощування і збирання кукурудзи. Розглянуті питання з охорони праці, розроблені заходів по покращенню безпеки праці. Проведені економічні розрахунки по обґрунтуванню впровадження дипломного проекту. Запропоноване удосконалення борона, яка призначена для рихлення верхніх шарів ґрунту і знищення бур’янів і шкідників. У даному проекті стоїть задача удосконалення технології виробництва кукурудзи на зерно і розробка універсальної дискової борони. / Склад: 7 листів креслення формату А1 + 9 листів деталювання + специфікації + ПЗ.
Дата: 8.5.17 21:02 | Поместил: tuta888 | Размер: 981.59 KB | Скачали: 1Платформа: Компас | Рб:
4
Дипломний проект - Комплексна механізація виробництва озимої пшениці на зерно в господарстві з удосконаленням культиватора КПГ-250Дипломний проект - Комплексна механізація виробництва озимої пшениці на зерно в господарстві з удосконаленням культиватора КПГ-250 | Год выпуска: 2008
ВНАУ / Метою було підібрати найкращий комплекс машин для вирощування озимої пшениці. В дипломному проекті розроблено технологічну карту із застосуванням ПЕОМ. Розроблена конструкторська частина. Це щіцлювач на основі культиватора КПГ-250. Проведена екологічна експертиза та техніко – економічна оцінка всіх показників. / Склад: Пояснювальна записка складається з 87 аркушів (формат А4), в якій викладено 8 розділів, 2 малюнки, 22 таблиці та 4 додатки і 9 аркушів графічної частини.
Дата: 10.5.17 19:39 | Поместил: tuta888 | Размер: 1.43 MB | Скачали: 0Платформа: Компас | Рб:
3
Дипломний проект - Технологічне вирощування і збирання гороху з удосконаленням оприскувача ОПВ - 2000Дипломний проект - Технологічне вирощування і збирання гороху з удосконаленням оприскувача ОПВ - 2000 | Год выпуска: 2009
ЖНАЕУ / Метою дипломного проекту є розробка інтенсивної технології вирощування гороху в господарстві. Перший розділ містить коротку виробничу характеристику господарства з описанням природно кліматичних умов. В другому розділі описана пропонована технологія вирощування та збирання гороху. В третьому розділі приведена конструкторська доробка і розрахунок деталей і вузлів обприскувача ОПВ-2000. В четвертому розділі описані вимоги охорони праці при вирощуванні гороху. В п’ятому розділі ми дали оцінку стійкості МТП і ПЕК до впливу високих температур. В шостому розділі приведено економічний розрахунок ефективності впровадження технології. / Склад: 7 аркушів креслення + специфікації + ПЗ.
Дата: 10.5.17 19:45 | Поместил: tuta888 | Размер: 1.85 MB | Скачали: 0Платформа: Компас | Рб:
3
Дипломний проект - Удосконалення технологічного процесу міжрядного  обробітку при вирощуванні цукрових буряків  в СВК Дипломний проект - Удосконалення технологічного процесу міжрядного обробітку при вирощуванні цукрових буряків в СВК "Шильпахівка" с. Шильпахівка Христинівського району Черкаської області | Год выпуска: 2007
ВНАУ / В проекті приведена коротка характеристика базового господарства, виконано огляд науково - технічної літератури по темі проекту. Представлено результати теоретичних досліджень організації використання техніки при вирощуванні цукрових буряків по інтенсивній технології. Запропонована конструктивна розробка секції фрезерно-лапового культиватора для обробітку міжрядь цукрових буряків з мінімальними захисними зонами. Розрахована і розроблена операційно-технологічна карта. Розроблено заходи по охороні праці та техніки безпеки при вирощування та покращенню екологічного стану господарства. Зроблено техніко-економічні розрахунки проекту. На основі досліджень зроблено висновки та пропозиції виробництву, складено список використаної літератури. Оформлено додатки до проекту. / Склад: 11 аркушів креслення + специфікації + ПЗ.
Дата: 10.5.17 19:59 | Поместил: tuta888 | Размер: 1.31 MB | Скачали: 1Платформа: Компас | Рб:
4
Дипломний проект - Удосконалення технологічного процесу сушіння при вирощуванні озимої пшениці в ВТФ “Сяйво” с. Пугачівка Уманського району Черкаської областіДипломний проект - Удосконалення технологічного процесу сушіння при вирощуванні озимої пшениці в ВТФ “Сяйво” с. Пугачівка Уманського району Черкаської області | Год выпуска: 2007
ВНАУ / Факультет механізації сільського господарства / В проекті приведена характеристика господарства по основним показникам ВТФ “Сяйво”, виконано розрахунок технологічної карти вирощування озимої пшениці, оптимізації процесу сушіння, пневмотранспонтера, оцінки технології на конкурентоспроможність. Розглянуті питання технологій вирощування озимої пшениці. Запропонована сушарка для сушіння будь-яких видів зернових культур. Описані заходи по охороні праці при роботі на сушарці. Виконано економічне обґрунтування застосування спроектованої сушарки. Написано висновки, складено список використаної літератури. / Склад: 9 аркушів креслення + специфікації + ПЗ.
Дата: 10.5.17 20:04 | Поместил: tuta888 | Размер: 575.15 KB | Скачали: 0Платформа: Компас | Рб:
3
Дипломний проект - Розрахунок основних конструктивних параметрів картоплезбирального комбайну ККП-2ВСДипломний проект - Розрахунок основних конструктивних параметрів картоплезбирального комбайну ККП-2ВС | Год выпуска: 2007
ВНАУ / В даному дипломному проекті розглядається нова конструкція двохрядного картоплезбирального комбайну ККП-2ВС. При розробці даного комбайну були максимально враховані позитивні характеристики, що зустрічаються в інших картоплезбиральних комбайнах вітчизняного та зарубіжного виробництва. Основна увага приділяється вивантажувальному пристрою. / Склад: 7 аркушiв креслення + 10 малюнків + ПЗ.
Дата: 10.5.17 20:31 | Поместил: tuta888 | Размер: 1.68 MB | Скачали: 0Платформа: АutoCad, Компас | Рб:
3
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.