Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Иностранные чертежи » Казахстан : Дипломные и курсовые работы : Машиностроение и механика : Технология машиностроения : Дипломдық жоба - ІЖҚ бөлшектерін қалпына келтіру технологиялық үдерісін жобалау

Дипломдық жоба - ІЖҚ бөлшектерін қалпына келтіру технологиялық үдерісін жобалау

| Рб:
3
| Платформа: Компас | Поместил: beka1995 | Дата: 9.5.17 13:33 | Год выпуска: 2015 | Размер: 2.65 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: Еуразия ұлттық университеті / Көлік - энергетика факультеті / 5В071300 «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» мамандығы Көлік,көлік техникасы және технологиялары кафедрасы / Құрамы: 8 парақ форматы А1 + жазба + ерекшелігі + презентация PowerPoint
Дипломдық жоба - ІЖҚ бөлшектерін қалпына келтіру технологиялық үдерісін жобалау

Сызбалар жобаның: Бас жоба (Усынылган), Бас жоба (Казiргi уакыттагы), Бөлшектер 8 парақ, Посталык жумыс аймак жобасы, Стенд үшін бөлшектеу және құрастыру бастардың қозғалтқыштар, Ондiрiстiк корпус, Техника-экономикалык, корсеткiштер.

Мазмұны:
Кіріспе
1 Өндірістік қызметтің анализі
1.1 «Кардан» ТҚКС-нің қысқаша сипаттамасы
1.2 «Кардан» ТҚС технологиялық процессі
1.3 «Кардан» ТҚС негізгі жоспары
1.4 ТҚС жұмысының негізгі көрсеткіштерін талдау. Жұмыстың орындалу деңгейі
2 Технологиялық есеп
2.1 Технологиялық есептің мәліметтері
2.2 Өндірістік бағдарламаның есебі
2.3 Өндірістік аймақтар мен цехтар бойынша жұмыс көлемін бөлу
2.4 Қосымша жұмыстардың көлемін есептеу
2.5 Өндірістік жұмысшылардың санын анықтау
2.6 Жұмыс орындарын есептеу
2.7 ТҚС жабдықтары мен құралдарын таңдау
2.8 Диагностика, сақтау, ТҚК және ТР аймақтарының ауданын есептеу
2.9 Қоймалар ауданын өлшеу
2.10 Әкімшілік аудан және тұрмыстық ғимараттарды есептеу
2.11 Бас жоба жоспарлауы
2.12 Тарау бойынша қорытындылар
3 Құрылымдық бөлім
3.1 Кіріспе
3.2 Қозғалтқыш бөлшектерінің қалпына келу үдерісі
3.3 Бөлшектерді қосымша жөндеу бөлшектерін орнату арқылы қалыпқа келтіру
3.4 Пластикалық деформациялы бөлшектерді қалыпқа келтіру
3.5 Металды беріктендіру (жабыстыру)
3.6 Бар құрылымдарға шолу жасау
3.7 Ұсынылған құрылымдардың сипаттамасы
3.8 Тарау бойынша қорытынды
4 Еңбекті қорғау
4.1 «Кардан» ТҚС-ға арналған еңбекті қорғау ұйымы
4.2 «Кардан» ТҚС-ның еңбек шартын талдау
4.3 «Кардан» ТҚС аумағындағы еңбек қауіпсіздігін талдау
4.4 «Кардан» ТҚС-да техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезіндегі өрт қауіпсіздігін талдау
4.5 Арбамен жұмыс кезінде жанармайды төгуге арналған қауіпті аймақты талдау.
4.6 Еңбек шартын жақсарту шаралары
4.7 Бас қозғалтқышты құрастыру үшін стендпен жұмыс істеу кезіндегі еңбекті қорғау инструкциясы
5.Қоршаған ортаны қорғау
6.Экономикалық бөлім
6.1.«Кардан» ТҚС техникалық-экономикалық бағалау
6.2 Басты өндірістік фондтардың бағасы
6.3 Еңбек өнімділігін есептеу
6.4 Жалақы қорын есептеу
6.5 Шығындар сметасы
6.6 Қаржылай есептеулердің нәтижесі
Қорытынды

Қорытынды:
Өндіріс және ТҚС-да талдау жүргізу кезінде олардың әлсіз тұстары белгілі болды.
Есептеу жүргізу кезінде қызмет көрсетуді және күнделікті автокөлікті жөндеу арқылы станциялардың өнімділігін қаншалықты арттыруға болатыны анықталды.
Қажетті технологиялық есептеулер және ТҚС барлық аумағында қайта жобалау жұмыстары жүргізілді.
Жабдықтардың ұсынылған қосымша номенклатуралары олардың генжоспарлауда жақсы орналасуына жол берді.
Майды ағызып тастау үшін арбалардың құрастырылуы ұсынылды.
Еңбек қауіпсіздігін жақсарту мақсатында басты шаралар,талдаулар жүргізілдіжәне өндірістік мекемелерде табиғи және жасанды жарықтылық анықталды.
Қоршаған ортаны автокөліктер қалдықтарының әсерін талдау нәтижесінен салдарынанқоршаған ортаны қорғау шаралары өткізілді.
Өндірісте жүргізілген барлық жақсы өндірістің нәтижесін бағалайтын экономикалық есептеулер жүргізілді.


Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.