Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:


Иностранные чертежи » Казахстан : Дипломные и курсовые работы : Инженерные системы : Водоснабжение и канализация : Дипломдық жоба - сумен жабдықтау Жүйесі кенті "Карауылды" ферма ірі қара мал Алматы облысы

Дипломдық жоба - сумен жабдықтау Жүйесі кенті "Карауылды" ферма ірі қара мал Алматы облысы

| Рб:
4
| Платформа: AutoCad | Поместил: kokzhiek | Дата: 7.4.18 12:44 | Год выпуска: 2013 | Размер: 565.71 KB | Скачали: 0
Коротко о файле: Қазақ ұлттық техникалық университеті / Орындалған диплом жобасының мақсаты құбырлардың гидравликалық есептеуі және тазалау ғимараттарының жұмыс тәртіптерінің әдістері қарастырылған. Су шаруашылық-ауыз су мүдделеріне ұңғымадан алдын-ала хлорландыру қондырғыларынан тазаланып беріледі. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бөлімінде жұмыс өндірісіне және қауіпсіздік техникасы бойынша шараларға негізгі талаптар келтірілген, сонымен қатар тапсырма бойынша есептер орындалған. Экономика бөлімінде тазалау ғимараттарының екі нұсқасының техника-экономикалық салыстыру негізінде техника-экономикалық көрсеткіштері есептелген. / Құрамы: 5 парақ сызбалар + түсіндірме жазба
Дипломдық жоба - сумен жабдықтау Жүйесі кенті "Карауылды" ферма ірі қара мал Алматы облысы

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 Технологиялық бөлім
1.1 Сумен қамтамасыз ету объектілері
1.2 Суды қолдану нормалары, сағаттық бір қалыпсыз коэффициент, қажет тегеурін, суды қолдану режимі
1.4 Өртке қарсы шаралар
1.5 Сумен қамтамасыз етудің көздерін сипаттау және оларды бағалау
1.6 Сумен қамтамасыз ету жүйесі мен оның принципиалды сызба-нұсқасын негіздеп таңдау
1.7 Жобаланған ғимараттар мен сумен қамтамасыз ету желілерін есептеу
1.7.1 I Көтергіш сорғыштар станцаның су алатын ғимарат алаңы
1.7.2 Ұңғымалар құрылымы және өндірістік жұмыстардың әдістемесі
1.7.3 Су алатын ғимараттардың алаңынан II көтергіш сорғыштар станцасының алаңына дейінгі су өткізгіші
1.7.4 II көтергіш сорғыштар станцаның алаңы
1.7.5 II көтергіш сорғыштар станцасы
1.7.6 Сорғыштар сипаттамасы
1.7.7 Суды хлорлауға қажет құрылғы
1.7.8 Қосымша бөлімшелер
1.7.9 ҚТА – дың су өткізгіш желілері
1.7.10 Максималды су алу кезінде желіні есептеу
2 Су қорларын қорғау
2.1 Қоршаған ортаны қорғау
2.2 Жерді қорғау
2.2.1 Жерлерді рекультивациялау
2.2.2 Эрозияға қарсы шаралар
2.3 Суды сақтау зоналары және халық шаруашылық
2.3.1 Санитарлы қорғау зоналары
2.4 Беттік суларды жіберу
2.5 Ауа бассейнін қорғау
2.6 Жергілікті тұрғындардың денсаулығын қорғау
2.7 Өсімдіктер мен жануарлан (балықтар қоры) әлемін қорғау
3 Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі
3.1 Потенциалды – қауіпті факторлардың талдауы
3.2 Өндірістік құрылыс монтаждау жұмыстарында жұмысшы орындары жарықтандыру
3.3 Қауіпті өндірістік факторларды қысқарту жиыны
3.4 Құрылыс кезіндегі тазалау құрамаларының алаңдарында орнатылатын жарық көздерінің есебі
3.5 Сору станцияларындағы жасанды жарықты есептеу
3.6 Электрқозғалтқышының қондырғыларын жерлендіруін есептеу
4 Экономика
4.1 Сумен жабдықтау көздерін таңдау нұсқалары
4.2.1 Ғимараттардың құрылыс құнын анықтау
4.2.2 Пайдалану шығындарын анықтау
4.3 Екінші нұсқа
4.3.1 Ғимараттардың құрылыс құнын анықтау
4.3.2 Пайдалану шығындарын анықтау
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Бастапқы негізгі мәліметтер
ҚТА ауданы - 292га
Тұрғындар(көл) - 16000 адам
Оның ішінде жағдайлары бар - 5000 адам
Жартылай жағдайлары бар - 4400 адам
Жағдайлары жоқ - 6600 адам
Өнеркәсіптер саны - 7 дана
Сейсмика - 8 балл
Грунтқа ОоС өту тереңдігі - 1,5 м

ҚОРЫТЫНДЫ
Дипломдық жобада Алматы облысындағы ірі қара малға арналған фермасы бар «Қарауылды» ауылын сумен жабдыктау жұмыстары қарастырылды. Дипломдық жұмысты жасай отырып технологиялық бөлімде елді мекеннің және мал шаруашылығын сумен жабдықтау және тазалаудың жаңаша тәсілдері қолданды.
Жобалауда, құрылыста және су құбыры ғимараттарын пайдалануда негізгі бағыт алып отырған сумен жабдықтау құрылымының гидравликалық есептері жаңа тәсілдермен шешілді. Су құбыры жүйелерін пайдаланудың экономикалық тиімділігі қарастырылды.
Елді мекен мен ондағы өнеркәсіп орындарын сумен қамтамасыз ету мәселесін шешуде табиғи су көздерін дұрыс таңдалды, өйткені ол сумен жабдықтау жүйесі жұмысының сипаты мен сапасына, оның құрамындағы ғимараттар санына, жалпы айтқанда құрылыстағы және қызмет құнына себепкер болды.
Тәжірибелердің тексеру жұмыстарының нәтижесінде жер асты суының сапасы нормативтік көрсеткіштердің сапасыны сәйкес келді.
Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бөлімінде жұмыс өндірісіне және қауіпсіздік техникасы бойынша шараларға негізгі талаптар келтірілді, сонымен қатар тапсырма бойынша есептер орындалды.
Экономика бөлімінде тазалау ғимараттарының екі нұсқасының техника-экономикалық салыстыру негізінде техника-экономикалық көрсеткіштері есептелді.


Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.