Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Иностранные чертежи » Молдавия : Рабочие проекты : Alimentarea cu energie electrică 0.22kV a sistemelor de iluminat public din r-nul.Soroca, sat.Trifăuți

Alimentarea cu energie electrică 0.22kV a sistemelor de iluminat public din r-nul.Soroca, sat.Trifăuți

| Рб:
1
| Платформа: AutoCad | Поместил: To | Дата: 12.8.19 12:39 | Год выпуска: 2019 | Размер: 57.00 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: Faza PE / Reţelele electrice - 0.22 kV / Compoziție: set de desene + notă explicativă.
Alimentarea cu energie electrică 0.22kV a sistemelor de iluminat public din r-nul.Soroca, sat.Trifăuți

Proiectul este realizat în conformitate cu caietul de sarcini pentru proiectare, planul traseului LEAI-0.22kV a s.Trifăuți și cu condițiile tehnice Nr.1665 / 1666, din 14.06.2019, eliberat de S.A.”REȚELELE ELECTRICE DE DISTRIBUȚIE NORD”.
Alimentarea cu energie electrică, conform condițiilor tehnice Nr.1665/1666, este îndeplinită de la ID- 0,4kV PT53ZS17 separatorul de sarcină nou montat nr.4 și respectiv ID- 0,4kV PT852ZS17, separatorul de sarcină nou montat nr.4. Punctul de delimitate a apartenenței de balanță coincide cu punctul de racordare.
Categoria de fiabilitate-III
Pentru PT53ZS17, sarcina contractată a obiectului constituie 5kW, curentul de scurtcircuit în punctul de racordare Isc = 1356A.
Pentru PT852ZS17, sarcina contractată a obiectului constituie 5kW, curentul de scurtcircuit în punctul de racordare Isc = 846 A .
Pentru rețeaua electrică de iluminat public este prevăzut construcția liniilor noi de alimentare cu energie electrică, pozate pe piloni din beton armat (existenți). Linia de iluminat public este pozată pe piloni în comun cu LEA- 0.4kV de alimentare cu energie electrică a consumatorilor sectorului dat.
Liniile de alimentare a rețelei de iluminat public sunt îndeplinite cu conductoarc torsadate izolate de tip СИП4 2x25mm2.
Plafonierele destinate pentru iluminatul public,conform caietului de sarcini pentru proiectare, sunt prevăzute de tip „LED-50W”.
Locul amplasării plafonierelor este indicat în schema grafică (vezi plan traseu 1 și 2).
Zona climaterică este prevăzută pentru periodicitatea de 1 în 25 ani. Chiciura este mai frecventă în lunile decembrie și ianuarie, în media 9-10 zile/lună, grosimea chiciurii - 25mm și viteza vântului - 2.2 m/s.
Protecția de scurtcircuit este realizată prin intermediul întreruptoarelor automate de tip BA47-29, (tip B), instalate în panoul de distribuție. Timpul de acționare a protecției este indicat în tabelul de calcul (vezi schema electrică monofilară 1 și 2). În proiect este prevăzută realizarea sistemului principal de egalare a potențialelor care presupune conectarea părților conductoare ale instalațiilor electrice care în regim normal nu se găsesc sub tensiune, dar pot cădea accidental sub aceasta, este necesar să fie conectate la priza de pământ.
Evidența energiei electrice este realizată prin intermediul contoarelor de energie electrică, electronic, care corespunde prevederilor Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea ANRE, Nr. 382, din 02.07.2010, montat în cutia de evidență omologată de tip BZUM-DDE-25.
La panoul de evidență este necesar de realizat conectarea repetată la priza de pământ a firului PEN.
Grupul rețelei de iluminat va fi racordat la tensiunea de 220V.

Date generale PT53ZS17
Schema electrica monofilara PT53ZS17
Planul traseului LEAI-0.22 kV IEE PT53ZS17
BZUM - DDE-25 PT53ZS17
Fixarea corpurilor de iluminat pe pilon
Instalația prizei de pămînt

Compoziția desenelor de lucru:
Date generale PT53ZS17 ș i PT852ZS17
Schema electrica monofilara PT53ZS17
Schema electrica monofilara PT852ZS17
Planul t raseul ui LE AI -0. 22 kV IEE PT53ZS17
Planul t raseul ui LE AI -0. 22 kV IEE PT852ZS17
BZUM - DDE-25 PT53ZS17
BZUM - DDE-25 PT852ZS17
Fixarea corpurilor de iluminat pe pilon
Instala ț ia prizei de pămînt


Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.