Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Машинобудування і механника : Автомобільна галузь : Дипломний проект (коледж) - Дільниця ТО та поточного ремонту автомобіля ЗІЛ – 130. Технологічний процес ремонту редуктора заднього мосту з відновленням працездатності ведучого валу

Дипломний проект (коледж) - Дільниця ТО та поточного ремонту автомобіля ЗІЛ – 130. Технологічний процес ремонту редуктора заднього мосту з відновленням працездатності ведучого валу

| Рб:
2
| Платформа: Компас | Поместил: Serg1910 | Дата: 23.6.17 06:54 | Год выпуска: 2017 | Размер: 1.58 MB | Скачали: 1
Коротко о файле: ХПТК / Ведучий міст автомобіля призначений для перетворення крутного моменту двигуна при передачі його до ведучих колесах таким чином, щоб разом з коробкою передач забезпечити узгодження характеристики двигуна з динамічною характеристикою автомобіля. Ведучий міст зазвичай складається з несучої балки, головної передачі, встановленої в картері, і піввісь. / Склад: 1 аркуш креслення (Редуктор заднього моста автомобіля ЗІЛ-431410) + 2 специфікації + ПЗ (155 сторінок)
Дипломний проект (коледж) - Дільниця ТО та поточного ремонту автомобіля ЗІЛ – 130. Технологічний процес ремонту редуктора заднього мосту з відновленням працездатності ведучого валу

Зміст
1 Вступ
2 Загальний розділ
2.1 Важливість та актуальність вибору теми
2.2 Технічні дані та характеристика автомобіля ЗІЛ – 130
3 Розрахунок виробничої програми
3.1 Вихідні дані
3.2 Розрахунок програми по технічному обслуговуванню, діагностуванню, КР та ПР автомобілів
3.3 Розрахунок програми поточного ремонту автомобілів
3.4 Визначення річної трудомісткості технічних дій поточного ремонту автомобілів зони ПР
3.5 Визначаємо кількості постів або машиномісць для ТО та діагностування
3.6 Розрахунок кількості робітників
3.7 Розрахунок площі дільниці
3.8 Технологія технічного обслуговування та діагностування
3.9 Зведена відомість обладнання та інструментів
4 Технологічний розділ
4.1 Технологічний процес редуктора заднього мосту
4.2 Технологія відновлення ведучого валу
5 Організаційний розділ
5.1 Організаційно-виробнича структура інженерно-технічної служби АТП
5.2 Організація технічного контролю на дільниці
5.3 Організація робочого місця слюсаря – авторемонтника
5.4 Опис транспортних та підйомно-транспортних засобів. Автоматизація та механізація на дільниці
6 Економічний розділ
6.1 Розрахунок фонду заробітної плати
6.2 Розрахунок калькуляційної собівартості та ринкової ціни виробника по видах робіт - ТО1, ТО2, ПР, Д1,Д2, СО
6.3 Зведений розрахунок основних техніко – економічних показників господарської діяльності дільниці
7 Організація охорони праці та захист навколишнього середовища
7.1 Аналіз небезпечних та шкідливих факторів, створюваних автомобілем
7.2 Розрахунок природного та штучного освітлення
7.3 Розрахунок вентиляції
7.4 Заходи по зниженню шуму і вібрацій
7.5 Техніка безпеки, виробнича санітарія та протипожежна безпека на дільниці.
8 Висновки по проекту
Список використаних джерел

Висновки по проекту
В даному дипломному проекті розраховано та спроектовано дільницю технічного обслуговування та поточного ремонту автомобіля ЗІЛ – 130. Розроблені технологічні процеси ремонту редуктора заднього мосту та відновлення працездатності ведучого валу.
В пояснювальної записці наведена характеристика автомобіля та його агрегатів, були виконані наступні розрахунки: на виробничу програму, програми по технічному обслуговуванню,діагностуванню, КР та ПР автомобілів,програми поточного ремонту автомобілів, визначено річну трудомісткість технічних дій поточного ремонту автомобілів зони ПР, визначено кількість постів для ТО та діагностування.
Обрана технологія обслуговування та діагностування, прийнято тупиковий метод обслуговування.
Проаналізовано умови роботи деталей насосу, проведена дефектація його деталей з метою прийняття висновків щодо їх подальшої придатності, розроблений технологічний процес складання масляного насосу.
У процесі виконання економічного розділу були розраховані основні техніко-економічні показники, які характеризують витрати, рентабе-льність та ефективність дільниці. Виконуючи розрахунки, визначено середню заробітну плату працівників дільниці за категоріями
Розрахована заробітна плата відповідає ринковим умовам та кваліфікації робітників. Визначено калькуляційну собівартість та ціну на всі види робіт.
Отримані ціни задовольняють умови сучасного ринку сфери обслуговування та ремонту автомобілів. Із наведених розрахунків прибутку та рентабельності можна зробити висновок, що діяльність підпри-ємства є вигідною.
Загальна кількість робітників на дільниці ТО та ПР автомобіля ЗІЛ – 130 складає 19 чоловіка, в тому числі:
- виробничих робітників – 12 чол.;
- допоміжних робітників – 4 чол.;
- керівники, спеціалісти – 2 чол.;
- некваліфікованих робітників – 1 чол.
Загальна площа дільниці технічного обслуговування і складає 612,2 м2.
Середня заробітна плата для всіх категорій робітників в цілому по підприємстві складає 7775,86 грн., основних робітників – 12172,13 грн.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.