Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Технологія : Технології виробництва (промисловість) : Курсовий проект - Технологічний потік продуктивністю 50 тис.т/рік паперу для зошитів

Курсовий проект - Технологічний потік продуктивністю 50 тис.т/рік паперу для зошитів

| Рб:
1
| Платформа: AutoCad | Поместил: vladislavrachok | Дата: 9.6.19 11:25 | Год выпуска: 2019 | Размер: 6.79 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: НТУУ "КПИ" / Кафедра екології та технології рослинних полімерів / з дисципліни “Технологія виробництва паперу та картону - 2”/ Мета роботи: розробити технологічний потік з виробництва паперу для зошитів , розрахувати матеріальний баланс волокна і води, вибрати основне технологічне обладнання./ Склад: 1 аркуш креслення + ПЗ.
Курсовий проект - Технологічний потік продуктивністю 50 тис.т/рік паперу для зошитів

ЗМІСТ
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОДЕРЖАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ВИХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЇЇ ВИРОБНИЦТВА 6
1.1 Целюлоза сульфатна вибілена з хвойних порід деревини 6
1.2 Целюлоза сульфатна вибілена із суміші листяних порід деревини 11
1.3Папір для зошитів 15
1.4 Каніфольний клей 23
1.5 Каолін 15
1.6. Алюміній сульфат 15
2 ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ВИРОБНИЦТВА ТА ЇЇ ОПИС 35
2.1 Технологічна схема виробництва паперу для зошитів 35
2.2 Опис технологічної схеми виробництва паперу для зошитів 36
3 МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС ВОЛОКНА І ВОДИ 39
3.1 Блок-схема виробництва офсетного паперу із целюлози 39
3.2 Дані для розрахунку матеріального балансу води і волокна 40
3.3 Розрахунок матеріального балансу води і волокна 43
3.4 Результати зведеного балансу води і волокна 96
3.5 Графічне зображення балансу волокна і води 98
4 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ ВИРОБНИЦТВА 100
4.1 Особливості технології офсетного паперу 100
4.1.1 Розмелювання 100
4.1.2 Проклеювання 100
4.1.3 Наповнення 101
4.1.4 Очищення паперової маси 102
4.2 Екологічна безпека виробництва 103
5 ВИБІР ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 104
ВИСНОВКИ 112
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 113
ДОДАТОК А 114

Представлено теоретичні відомості про основні процеси виробництва паперу для зошитів . Наведено та описано технологічну схему, розраховано матеріальний баланс волокна і води. Надано розрахунок основного технологічного обладнання.
Наведено стандарти на сульфатну вибілену хвойну целюлозу, сульфатну вибілену листяну целюлозу, на каніфольний клей, на каолінову пасту модифіковану, на сірчанокислий алюміній та на папір для зошитів .

ВИСНОВКИ
1. Розроблено технологічний потік з виробництва паперу для зошитів марки М вищого сорту з продуктивністю 50 тис. т/рік.
Вирішено використання 50% хвойної целюлози,та 50% листяної целюлози у результаті це покращує якість паперу для зошитів, є більш економічно вигідним, підвищує його механічну міцність, довговічність, рівномірність просвіту та інші показники.
2. Наведено стандарти на сульфатну вибілену хвойну целюлозу, на сульфатну вибілену листяну целюлозу, каніфольний клей та на папір для зошитів .
3. Розраховано матеріальний баланс волокна і води з виробництва паперу для зошитів марки М вищого сорту. В результаті проведених розрахунків встановлено, що для виготовлення 1 т паперу необхідно 991,3 кг абсолютно сухої композиції 50 на 50% сульфатної вибіленої хвойної , листяної целюлози. Вимої волокна становлять 0,76 %, втрати каоліну на 1 т писального паперу – 164,41 кг та витрати целюлози – 828,69 кг.
Передбачається використання:регістрової води в гідророзбивачах целюлози, в змішувальних насосах №1та №2, в гідророзбивачі сухого браку;надлишкової підсіткової води на розбавлення маси в жолобі №1 та жолобі №2, а також в напірній сортувалці;проясненої води в гауч-мішалці.
4. Представлено теоретичні відомості про основні процеси виробництва паперу для зошитів , а саме: особливості технології паперу; розмелювання; проклеювання; наповнення; очищення паперової маси та екологічна безпека виробництва.
5. Наведено розрахунок основного технологічного обладнання.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.