Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Машинобудування і механника : Автомобільна галузь : Дипломний проект - Покращення експлуатаційних властивостей автомобіля ЗИЛ-4331 під час виконання транспортних операцій у ТзОВ "Прогрес" Волинської області завдяки модернізації його у повнопривідний

Дипломний проект - Покращення експлуатаційних властивостей автомобіля ЗИЛ-4331 під час виконання транспортних операцій у ТзОВ "Прогрес" Волинської області завдяки модернізації його у повнопривідний

| Рб:
3
| Платформа: Компас | Поместил: BruhAN67 | Дата: 17.10.19 16:52 | Год выпуска: 2011 | Размер: 1.22 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: ЛНАУ / Тому метою дипломної роботи є проведення аналізу виробничо-фінансової діяльності в господарстві, технологій виробництва продукції рослинництва та зернових зокрема з обгрунтуванням операційної техно-логії транспортування і розробкою конструкції повнопривідного автомо-біля, заходів для покращання безпеки виробництва, охорони довкілля. / Склад: 7 аркушів креслень (характеристика господарства; операційна карта на транспортування зерна; автомобиль зил-4331; деталювання; складальне креслення; характеристики автомобіля; економічна ефективність) + специфікація + ПЗ.
Дипломний проект - Покращення експлуатаційних властивостей автомобіля ЗИЛ-4331 під час виконання транспортних операцій у ТзОВ "Прогрес" Волинської області завдяки модернізації його у повнопривідний

ЗМІСТ
ВСТУП 6
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА 8
1.1. Загальні відомості 8
1.2. Природно-кліматичні умови 9
1.3. Землекористування і структура посівних площ 10
1.4. Аналіз результатів господарської діяльності 12
1.5. Стан механізації виробничих процесів 16
1.5.1. Загальна характеристика машинно-тракторного парку 16
1.5.2. Загальна характеристика автомобільного парку 18
1.5.3. Показники використання машинно-тракторного парку 18
Висновки 20
2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 21
2.1. Транспортний процес і його значення 21
2.2. Характеристика і типи транспортних засобів 22
2.3. Види вантажів і вантажообіг 24
2.4. Планування роботи транспортних засобів 26
2.5. Визначення потреби в транспортних засобах 27
2.6. Продуктивність транспортних агрегатів 31
2.7. Оцінка роботи автотранспорту 34
2.8. Економічні показники використання транспортних засобів 38
2.9. Розрахунок операційної карти на транспортування зерна 40
2.9.1. Вихідні дані до розрахунку 40
2.9.2. Загально-технічні показники роботи навантажувальних та транспортних агрегатів 41
2.9.3. Витрата палива транспортними засобами 44
2.9.4. Економічні показники використання транспортних засобів 44
Висновок 47
3. КОНСТРУКТИВНА ЧАСТИНА 49
3.1. Обґрунтування кінематичної схеми і опис конструктивних особливостей повнопривідного автомобіля 49
3.2. Ваговий аналіз проектованого автомобіля і вибір шин 52
3.3. Тяговий розрахунок автомобіля 55
3.3.1 Вихідні дані 55
3.3.2 Зовнішня швидкісна характеристика двигуна 55
3.3.3 Структура передатних чисел коробки передач 56
3.3.4 Динамічна характеристика автомобіля 57
3.4. Розрахунок параметрів роздавальної коробки 60
3.5. Оцінка прохідності та маневреності удосконаленого автомобіля 64
3.5.1. Тягово-зчіпні показники прохідності 65
3.5.2. Геометричні показники прохідності 66
3.5.3. Конструктивні фактори, що впливають на прохідність автомобіля 67
3.5.4. Оцінка маневреності автомобіля 68
Висновки 70
4. ОХОРОНА ПРАЦІ 71
4.1. Аналіз стану охорони праці у господарстві 71
4.2. Обґрунтування травмонебезпечних ситуацій під час транспортування зерна 74
4.3. Пожежна безпека 76
4.4. Розрахунок загального штучного освітлення дільниці оцінки технічного стану автомобілів 77
4.5. Техніка безпеки під час автомобільних перевезень 78
Висновки 79
5. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ 81
5.1. Охорона земельних ресурсів 81
5.2. Охорона водних ресурсів 82
5.3. Охорона повітря 82
5.4. Зберігання і використання нафтопродуктів 83
5.5. Вплив техніки на навколишнє середовище 84
6. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНСТРУКТИВНОЇ РОЗРОБКИ 86
6.1. Методика визначення економічних показників удосконаленого автомобіля 86
6.2. Розрахунок економічної ефективності використання удосконаленого автомобіля 88
Висновки 91
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 92
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК 94

У проекті проведено аналіз виробничо-фінансової діяльності господарства за останні три роки та особливостей вирощування озимої пшениці, розроблено операційно-технологічну карту на транспортування озимої пшениці, в якій у складі транспортного агрегату запропоновано використовувати автомобіль ЗИЛ-4331 з удосконаленою трансмісією.
Проект передбачає впровадження заходів з дотримання безпечних умов праці та охорони навколишнього середовища. Обгрунтовано економічну ефективність використання удосконаленого автомобіля.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
1. За аналізований період рухомий склад автомобільного парку ТзОВ "Прогрес" зменшився із 18 до 15 одиниць за рахунок вилучення з експлуатації технічних засобів, що відпрацювали свій амортизаційний термін. Переважна більшість автомобілів парку вже відпрацювали рекомендований термін експлуатації. З урахуванням росту затрат на підтримання роботоздатності машин парку, зростання вартості паливно-мастильних матеріалів та запасних частин, а також зменшення загального обсягу перевезень, показники ефективності використання парку погіршуються. Про це свідчить зменшення коефіцієнтів готовності та використання парку та зростання експлуатаційних витрат.
2. Під час вирощування та збирання основних сільськогосподарських культур частка транспортних операцій становить 15...20 %, а затрати на ці операції складають до 40...60 %. В міру інтенсифікації технологічних процесів виробництва питомий вміст транспортних операцій у загальній структурі затрат зростає. Також встановлено, що одним із шляхів зменшення затрат на транспортних операціях є раціональний вибір транспортних засобів в залежності від обсягів та відстаней перевезень. Розглянуто доцільність залучення до виконання масових перевезень спеціалізованих транспортних підприємств. При цьому, собівартість транспортних робіт у загальній структурі затрат на виробництво сільськогосподарських культур мала б зменшитись.
3. У якості прикладу розглянуто використання автомобілів ЗИЛ-4331 для перевезення зерна колосових культур від до приймальних пунктів. Зважаючи на досвід попередніх років, розроблено операційну карту на транспортування зерна. Встановлено показники ефективності транспортної операції: змінна продуктивність 23,74 т або 712,14 ткм, витрата палива 0,077 кг/ткм, експлуатаційні затрати 0,84 грн/ткм, зведені затрати 4,35 грн/т.
4. Одним з шляхів покращення тягово-зчіпних властивостей автомобіля є збільшення його зчіпної маси. У вантажних автомобілів з колісною формулою 4х2 лише 45–55% маси припадає на ведучі колеса. За цих умов рух автомобіля у важких дорожніх умовах (в період дощів на грунтових дорогах) стає проблематичним за рахунок буксування коліс. У повнопривідних (колісна формула 4х4) вантажних автомобілів вся їх маса є зчіпною, за рахунок чого зростає значення дотичної сили тяги за зчепленням і з’являється можливість долання важкопрохідних ділянок дорожньої мережі.
5. Застосування переднього ведучого моста дозволяє збільшити значення зведеного дорожнього опору рухові, який може подолати повністю завантажений автомобіль ЗИЛ-4331 з 0,331 до 0,712.
6. Розроблено заходи, спрямовані на підвищення екологічності виробництва та поліпшення умов праці, а саме санітарно-гігієнічних умов і забезпечення засобами індивідуального захисту.
7. Використання удосконаленого автомобіля дозволить при річному напрацюванні 198315 ткм отримати річний економічний ефект 12369,4 грн.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.