Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Машинобудування і механника : Автомобільна галузь : Дипломний проект - Проект легкового автомобіля середнього класу з модернізацією гальмівної системи на базі автомобіля ВАЗ-2105

Дипломний проект - Проект легкового автомобіля середнього класу з модернізацією гальмівної системи на базі автомобіля ВАЗ-2105

| Рб:
6
| Платформа: Компас | Поместил: Dortmund | Дата: 18.12.19 17:43 | Год выпуска: 2018 | Размер: 5.84 MB | Скачали: 1
Коротко о файле: ЧДТУ / Кафедра автомобільного транспорту та галузевого машинобудування/ Мета проекту розрахунок динамічних і силових характеристик автомобіля, а також гальмівної системи на прикладі легкового автомобіля ВАЗ-2105. / Склад: 6 аркушів креслення формату А1 + 2 специфікації + ПЗ.
Дипломний проект - Проект легкового автомобіля середнього класу з модернізацією гальмівної системи на базі автомобіля ВАЗ-2105

Мета ВКРБ: вивчення параметрів та показників автомобіля, набуття практичних навичок тягового-динамічного розрахунку автомобіля та визначення показників його експлуатаційних властивостей, навчитися оцінювати досконалість конструкції основних функціональних елементів автомобіля та виконувати необхідні розрахунки їх головних параметрів (визначення розмірів основних деталей та габаритних розмірів, перевірку основних деталей на міцність та довговічності).
Об’єкт ВКРБ: проект легкового автомобіля на базі ВАЗ-2105.
Випускна кваліфікаційна робота бакалавра містить загальну інформацію про автомобіль, його технічну характеристику, розрахунки, ілюстровані таблицями, схемами та графіками, які необхідні для проектування легкового автомобіля. Також побудовано графічні характеристики за показниками динамічності, паливної економічності, гальмівних властивостей та тяговими показниками автомобіля, що проектується.
В результаті проведеної роботи отримано значення певних показників систем та характеристик автомобіля. Вони порівнювалися зі значеннями відповідно до прототипу та корегувалися таким чином, щоб досягти технічної та економічної ефективності в проектуванні.

ЗМІСТ
Вступ 4
1. Аналітичний огляд і постановка задач 6
2. Розрахунок вихідних показників і параметрів автомобіля і двигуна 18
2.1 Визначення повної маси та осьових навантажень 18
2.2 Уточнення колісної формули 19
2.3 Вибір шин 20
2.4 Дорожні умови 21
2.5 Вибір загальної схеми компонування автомобіля 22
2.6 Визначення аеродинамічної характеристики автомобіля 23
2.7 Визначення об’єму двигуна 24
3. Розрахунок параметрів трансмісії автомобіля 25
3.1 Розрахунок потужності й частоти обертання колінчастого вала 25
3.2 Розрахунок й побудова зовнішньої швидкісної характеристики. 26
3.3 Визначення передавальних чисел трансмісії автомобіля 28
3.4 Визначення передавальних чисел проміжних ступеней КПП 29
4. Розрахунок тягово-динамічних характеристик автомобіля 32
4.1 Показники динамічності при рівномірному русі 32
4.2 Метод силового балансу 32
4.3 Метод динамічної характеристики 35
4.4 Показники динамічності при нерівномірному русі 38
5. Розрахунок паливної економічності та гальмівних властивостей авто. 44
5.1 Паливна економічність автомобіля 44
5.2 Характеристика гальмівних властивостей автомобіля 48
5.3 Гальмівна діаграма автомобіля 49
6. Розрахунок гальмівної системи автомобіля 52
6.1 Розрахунок показників гальмівної ефективності 52
6.2 Розрахунок моментів тертя на гальмах 54
6.3 Розрахунок основних параметрів барабанного гальма 56
6.4 Розрахунок основних параметрів дискового гальма 57
6.5 Розрахунок гідравлічного гальмівного приводу 59
6.6 Оцінка працездатності системи 61
6.7 Модернізація гальмівної системи 64
6.8 Розрахунок вакуумного підсилювача гальм 67
7. Охорона праці та безпека життєдіяльності 70
7.1 Автомобільний транспорт як один із видів небезпеки 70
7.2 Вимоги пожежної безпеки 71
7.3 Вимоги до електробезпеки 74
7.4 Охорона навколишнього середовища 76
Висновки 78
Список використаної літератури 82
Додатки 84

Графічна частина:
1 Креслення загального виду автомобіля
2 Креслення графіків зовнішньої швидкісної характеристики і силового балансу автомобіля
3 Креслення графіків динамічних характеристик і паливної економічності автомобіля
4 Креслення дискового гальмівного механізму
5 Креслення барабанного гальмівного механізму
6 Креслення вакуумного підсилювача гальм

Вихідні дані для виконання роботи:
1) Тип автомобіля – легковий автомобіль;
2) Максимальна швидкість руху автомобіля – Vmax, 160 км/год;
3) Маса автомобіля: споряджена – М0, 1065 кг;
4) Коефіцієнт корисної дії трансмісії – ηт, 0,92;
5) Коефіцієнт запасу зчеплення – β, 2,0;
6) Радіус колеса – rk, 0,32 м;
7) Приведений коефіцієнт дорожного опору при Vmax – ψ, 0,03.

ВИСНОВКИ
В даній роботі був спроектований легковий автомобіль. Для виконання необхідних розрахунків вихідним матеріалом був конструктивний прототип автомобіля, робочі параметри якого близькі до вказаних в завданні.
В якості автомобіля, який проектувався, було вибрано автомобіль – прототип ВАЗ-2105. За вказаними в завданні параметрами були зроблені необхідні розрахунки та побудови.
В якості проектованого вузла було обрано гальмівну систему, зроблено необхідні розрахунки та покращення деяких показників та параметрів за рахунок модернізації
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.