Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Машинобудування і механника : Автомобільна галузь : Проектування АТП, СТО : Дипломний проект - Модернізація випробувальної лабораторії технічного обслуговування підйомно-транспортних, будівельних та дорожніх машин ПМК 76

Дипломний проект - Модернізація випробувальної лабораторії технічного обслуговування підйомно-транспортних, будівельних та дорожніх машин ПМК 76

| Рб:
4
| Платформа: Компас | Поместил: Viktor986 | Дата: 10.9.20 00:20 | Год выпуска: 2020 | Размер: 7.80 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: НТУ ХПІ / Кафедра «Підйомно-транспортні машини і обладнання» / Випробувальна лабораторія займається проведенням технічного контролю колісних транспортних засобів. Загальна площа будівлі проектуючої випробувальної лабораторії становить 90 м2. / Склад: 5 листів креслення формату А1 (Генеральний план; Випробувальна дільниця; Техніко-економічні показники проекту; Гальмівний стенд 10 т, Деталювання) + специфікації + ПЗ.
Дипломний проект - Модернізація випробувальної лабораторії технічного обслуговування підйомно-транспортних, будівельних та дорожніх машин ПМК 76

Вихідні дані до проекту: кількість одиниць підйомно-транспортних, будівельних та дорожніх машин ПМК 76; Несправності машин; Умови та обладнання для проведення технічного контролю колісних транспортних засобів; величина робочих постів; число колісних транспортних засобів в місті N=50 тис. од; кількість станцій технічної діагностики (5 од.); площа проектуючої випробувальної лабораторії становить S=90 м2; гальмівний стенд – 10 т.

ЗМІСТ
Вступ
1. АНАЛІЗ ФУНКЦІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ ВИПРОБУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
1.1.Технічні умови забезпечення працездатності машин
1.2 Основні положення системи технічного обслуговування та ремонту машин
1.3 Призначення та загальна характеристика випробувальної лабораторії
1.4 Призначення та загальна характеристика випробувальної лабораторії
1.5 Підбір обладнання для проведення технічного контролю колісних транспортних засобів
1.6 Опис підібраного обладнання для проведення обов’язкового технічного контролю
1.7 Планування робочих місць
1.8 Методика проведення обов’язкового технічного контролю
2. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ВИПРОБУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
2.1 Обґрунтування потужності випробувальної лабораторії
2.2 Розрахунок річного обсягу робіт
2.3 Розрахунок числа виробничих робітників
2.4 Розрахунок площ приміщень проектуючої випробувальної лабораторії
3 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА
3.1 Розрахунок вартості та амортизації основних фондів
3.2 Розрахунок фонду заробітної плати
3.3 Складання «Кошторис витрат на виробництво»
3.4 Розрахунок фінансових показників
3.5 Розрахунок техніко-економічних показників
4 ОХОРОНА ПРАЦІ
4.1 Охорона праці при проведенні обов’язкового технічного контролю у випробувальній лабораторії в умовах ПМК76
4.2 Заходи проти ураження електричним струмом працівників випробувальної лабораторії
4.3 Захист від шуму та виробничих вібрацій
4.4 Виробнича санітарія та гігієна праці
4.5 Заходи щодо профілактики протипожежного захисту у випробувальній лабораторії
4.6 Розрахунок захисного заземлення
5. Науково дослідна робота. Розрахунок гальмівного стенду на 10 т
Висновки
Список джерел інформації

ВИСНОВКИ
У даній роботі визначено сутність обов’язкового технічного контролю колісних транспортних засобів (підйомно-транспортних, дорожніх, будівельних, меліоративних машин і обладнання).
У першому розділі також розглянуто технологічний процес, відповідно до нормативних документів було підібрано обладнання для проведення технічного контролю та були сплановані робочі місця для проведення випробувань. Подана загальна характеристика засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання, яке застосовується при випробувані колісних транспортних засобів.
Також описана методика проведення вимірювань на кожному робочому місці.
В другому розділі було проведено обґрунтування потужності випробувальної лабораторії, що дозволило провести розрахунок річного обсягу робіт. Завдяки раніше проведеним розрахункам було визначено кількість виробничих робітників, необхідних для проведення випробувань, яка складає 2 робітника.
На заключному етапі було розраховано площі виробничих (60 м2) та допоміжних (30 м2) приміщень.
При цьому площа будівлі випробувальної лабораторії становитиме 90 м2.
На основі аналізу способів забудови земельної ділянки прийнято рішення про блокову забудову, тому що вона має переваги перед павільйонною по економічності будівництва, зручностям побудови виробничих процесів, здійсненню технологічних зв'язків і організації руху.
У даній роботі визначили вартість основних фондів – третій розділ, що дало змогу оцінити суму капітальних вкладень на збудування споруди, виконання ремонтних робіт, придбання засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання та виробничого інвентарю. Розрахували «Кошторис витрат на виробництво», що в свою чергу дало змогу визначити суму матеріальних відрахувань на різні потреби.
При розрахунку техніко-економічних показників випробувальної лабораторії ми визначили прибуток випробувальної лабораторії, її рентабельність доходів та витрат. Визначення терміну окупності лабораторії дало змогу зорієнтуватися у який період вдасться окупити капітальні вкладення (1,7 років).
У четвертому розділі представлено заходи охорони праці у випробувальній лабораторії, а саме техніка безпеки при проведенні технічного контролю, заходи проти ураження електричним струмом працівників випробувальної лабораторії та заходи щодо профілактики протипожежного захисту. Також розраховане захисне заземлення випробувальної лабораторії.
В науково дослідній частині – п’ятий розділ, представлено розрахунки гальмівного стенду 10 т.
Визначено необхідні параметри роликів: довжина, відстань між роликами і між осями роликів. Із розрахунків електродвигуна і редуктора в установці будемо застосовувати мотор-редуктор 4МЦ2С80.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.