Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Робочі проекти : Інженерні системи : Електропостачання : Зовнішні мережі електропостачання : ЕП Реконструкція КЛ-6 кВ кабелем із зшитого поліетилену в м. Дніпропетровськ

ЕП Реконструкція КЛ-6 кВ кабелем із зшитого поліетилену в м. Дніпропетровськ

| Рб:
2
| Платформа: АutoCad | Поместил: kovalenko_katja | Дата: 8.5.18 11:21 | Год выпуска: 2017 | Размер: 9.27 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: РП / Реконструкція КЛ-6 кабелем із зшитого поліетилену з профілями «проколів», вузли кріплення і підключення кабелю в камері 6 кВ, опитувальної для замовлення КОЛА, специфікація, відомість робіт. / Склад: комплект креслень + специфікація + ПЗ + розрахунки
ЕП Реконструкція КЛ-6 кВ кабелем із зшитого поліетилену в м. Дніпропетровськ

Даним проектом передбачена реконструкція КЛ-6 кВ від існуючої ПС "Г-2" до існуючої РП-82 кабелем марки АПвЭгаПу 8.7/15 в земляній траншеї з улаштуванням проколу під автодорогами по вул. Юдіна, Київська і Віктора Мерзленка та встановленням двох з'єднувальних кабельних муфт з метою зменшення механічного навантаження на кабель під час монтажу.
Напруга мережі електропостачання в точці приєднанная - 6 кВ.
Джерело електропостачання - ПС "Г-2" (ком.7).
Точка підключення в ПС "Г-2" (ком. №7) - відпайка від трансформатору струму ТВЛ-10-600/5.
Точка підключення в РП-82 (ком. №7) - контакти РВЗ-10/1000.

Техніко-економічні показники проекту:

   №№

  Найменування показника

      Од,

     вим.

Число­ве

зна­чення

Примітка

1

Напруга мережі

кВ

6

 

2

Довжина КЛ 6 кВ, в тому числі:

км

3х2,041

 

2.1

У траншеї

км

3х1,945

 

2.2

У проколі через дорогу

км

3х0,072

 

2.2

По ПС

км

3х0,0014

 

2.3

По РП

км

3х0,008

 

2.4

Ввід в споруду

км

3х0,002

 

3

Довжина кабелю по маркам і перерізу:

 

 

 

 

АПвЭгаПу 8.7/15 3(1х500/70) мм2

 

км

 

6368

+4% на змійку

 

 

 

 

 

 

Даним проектом передбачена реконструкція існуючої КЛ-6 кВ від ПС «Г-2» (ком. 7) до РП-82 (ком. 7) у м. Дніпропетровськ Дніпропетровської області.
Відповідно до завдання на проектування і номенклатури кабельних ви-робів, запроектована лінія 6 кВ виконана кабелем марки АПвЭгаПу 8.7/15 за-вода «Южкабель», перетином 3(1х500/70)мм2.
Перетин жил кабелів вибраний по тривало-допустимому навантаженню в нормальному режимі, перевірений за термічною стійкістю щодо дії струмів ко-ротких замикань та за падінням напруги.
Протяжність КЛ 6 кВ складає 2,041 км без урахування 2% на змійку (п.2.3.16 <1>.) і 2% на відходи <26>. Протяжність кабелю за способам прокладання приведено на кресл
енні «План траси 6 кВ». За даними обстеження в зоні запроектованої КЛ знаходяться автодороги, силові кабелі 6 кВ, кабелі зв’язку, каналізація, газопровід, водопровід і інші підземні та наземні споруди, в зв'язку з чим, при будівництві необхідно визива-ти представників зацікавлених організацій і всі земляні роботи вести в їх при-сутності та дотримуватись вимог <1> п.2.3.74 та п.2.3.103.
Траса запроектованої кабельної лінії намічалась на інструментальній зйомці в масштабі М1:500 з уточненням на місці, шляхом детального рекогно-сцировочного обстеження.
Прокладання кабелю передбачається з запасом (змійкою) в траншеї ви-копаної ручним способом на глибину 0,9 м та 1,3 м (під дорогою та комуніка-ціями) з улаштуванням постелі з піщано-гравійної суміші без сторонніх домі-шок з покриттям звичайною глиняною (цілою без пустот) цеглою в один шар, за виключенням місць перетину з інженерними спорудами, дорогами, в’їздами у гаражі та у двори, де кабелі укладаються в труби із поліетилену для запобі-гання взаємного ушкодження при розкопках та забезпечення електробезпеки комунікацій: каналізації, газопроводу, кабелю зв'язку та кабельних ліній 0,4-10кВ.
Перед початком робіт існуюча КЛ-6кВ виводиться в ремонт з відключен-ням від електромережі, та перепідключуєтся з боку ПС «Г-2» на комірку № 47, а з боку РП-82 на комірку №4. Демонтаж існуючого кабелю не проводиться.
Перетин автодоріг по вул. Юдіна, Київська і Віктора Мерзленка викона-ти «проколом» методом ГНБ з прокладкою трьох кабелів у трьох трубах, плюс одна резервна труба.
Проектована КЛ-6 кВ має ділянку, що проходить відкрито по кабельним спорудам ПС та РП, де згідно з п. 2.3.90 ПУЕ кабелі мають бути стійкими до поширювання полум'я. Згідно з технічних умов ПАТ "Южкабель" ТУ У 31.3-00214534-017-2003 кабелі АПвЭгаПу-15 1x500 можуть прокладатися в повіт-рі, в т.ч. в кабельних спорудах, за умови забезпечення додаткових засобів про-типожежного захисту, у зв’язку з цим приймається рішення про вогнезахисну обробку кабелю на відкритих ділянках, згідно з ТУ У 13481691.01-97 ТОВ НПП "Спецматеріали", що включає в себе: підготовку кабелів перед нанесен-ням суміші та нанесення вогнезахисної суміші.
Для підключення запроектованого кабелю 6 кВ до існуючої комірки ви-користання муфти «Raychem» не можливе через отвір діаметром 22 мм, що не відповідає отвору 12мм на апаратному затискачі. Згідно з технічним завданням можливе використання еквіваленту цієї муфти, тому проектом передбачається кінцева кабельна муфта внутрішньої установки E3UITH 24 400-630 CM фірми «Sicame». Також проектом передбачено встановлення чотирьох з’єднувальних муфт POLJ-24/1x 500 фірми «Raychem» для зменшення механічних наванта-жень на кабель під час монтажу. Мідний екран кабелю заземлити з боку РП та приєднати до вільного контакту ОПН, що мають бути встановлені на проекто-ваному кутику 50х50х4 та підключені до проектованого пристрою шунтування з боку ТП (див. арк. 12 71-16-11844-00-ЕП).
Проектом передбачається заміна існуючого трансформатору струму ну-льової послідовності ТЗЛ-200 в комірці № 7 ПС «Г-2» на KOLA 06 J2 фірми «АВВ», опитувальний лист - 71-16-11844-00-ЕП.ОЛ, з влаштуванням її на іс-нуючому швелері комірки фірми «АВВ».
Для уникання переплетіння кабелів в кабельному каналі ПС «Г-2» під час аварійних режимів в наслідок дії електродинамічних навантажень проектом передбачено встановлення кабельних стійок К1150, кабельних полиць К1163 та кабельних кріпленнь КА3 45-65 УХЛ1 (для проетованої трижильної групи од-ножильних кабелів), та КА 40-65 УХЛ1 (для існуючого трижильного кабелю).
Для зменшення механічного навантаження на опорні ізолятори роз’єднувача в РП-82 на існуючих швелерах комірок встановлюється кабельні кріплення КА3 45-65 УХЛ1 фірми «Енергомет».
При цьому необхідно строго виконувати інструкції заводу по монтажу та експлуатації кабелю. Вказівні знаки про наявність траси кабелю необхідно наносити на стіни будівель і інші постійні споруди або встановити кабельні стовпчики з попере-джувальними плакатами.
Всі перетини виконувати відповідно креслення і в обов’язковій присутно-сті представників зацікавлених організацій з виконанням умов погоджень.
Відстань по горизонталі до перетинаємих інженерних споруд необхідно забезпечити у відповідності з вимогами ПУЕ і СНиП.
Допускається зміна проектних рішень при дотриманні вимог ПУЕ, СНиП, ПБЕ угоджені із проектною організацією.
Земляні роботи вести вручну і у строгій відповідності з ТБ у будівництві.
Після закінчення будівництва необхідно привести в початковий стан зе-лену зону і зруйновані тверді покриття доріг і тротуарів.
Кабелі рекомендується прокладати при температурі зовнішнього середо-вища не нижче 0°С.

Відомість робочих креслень
Загальні дані
Ситуаційний план
Схема электрична однолінійна
План траси КЛ
Кабельний журнал
Вузли перетинів
План підстанції ПС "Г-2", реконструкція комірки
План підстанції РП-82, реконструкція комірки
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.