Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Будівництво : Технологія будівельного виробництва (тсп) : Курсовий проект - Влаштування земляних споруд

Курсовий проект - Влаштування земляних споруд

| Рб:
2
| Платформа: AutoCad | Поместил: Аноним | Дата: 19.2.14 20:46 | Год выпуска: 2009 | Размер: 593.50 KB | Скачали: 8
Коротко о файле: КНУБА / Кафедра технології будівельного виробництва / з технології будівельного виробництва / Намічено виконання земляних робіт з вертикального планування з наступною розробкою котловану. Задані план ділянки з розмірами й нанесеними горизонталями, відмітка кожної з яких означає її відносний рівень, проектні схили, розміри котловану та інші вихідні дані. Прийнята площадка 250х160м з горизонталями через 1м. Проектні схили і1 = 0,011.Ґрунт - середній супісок нормальної вологості. Потрібно спланувати площадку з нульовим балансом (без ввозу чи вивозу ґрунту за межі площадки). На спланованій площадці необхідно викопати котлован з розмірами в плані 30х82м, проектна відмітка дна котловану – 3,5. На місці відвалу ґрунт розрівнюється по будівельному майданчику і пошарово ущільнюється. / Склад: 1 аркуш креслення + ПЗ.
Курсовий проект - Влаштування земляних споруд

Зміст курсової роботи
Частина І.
1.Завдання на проектуваня.
2.Постановка завдання та вихідні дані для проектуваня.
3.Визначення чорних відміток.
4. Визначення середньої планувальної відмітки.
5. Визначення проектних (червоних відміток).
6. Визначення робочих відміток.
7. Побудова нульової лінії.
8. Визначення об’єму робіт у квадратах.
9. Визначення об’ємів відкосів.
10.Відомість об’ємів земляних мас під час планування площадки.
11. Розподіл земляних мас.
12. Розробка ґрунту cкреперами.
13. Розробка ґрунту бульдозерами.
14.Техніко – економічні показники.
Частина ІІ.
15. Визначення об’ємів робіт.
16. Вибір способу виконання робіт, а також комплектів машин.
17.Техніко – економічні показники.
18.Вимоги до якості робіт.
19.Вказівки по виконанню робіт.
20.Вказівки по техніці безпеки.
21.Література.

Визначення обсягу земляних робіт.
Розбивка площадки на квадрати.
Згідно із завданням креслимо в масштабі план ділянки. Наносимо сітку прямокутників зі сторонами 40 м. і 50м.
Переносимо на план ділянки горизонталі зі схеми завдання. Для полегшення перенесення на схемі завдання ділянку потрібно розбити на стільки прямокутників, скільки е квадратів, і із кожного прямокутника у відповідний квадрат переносимо вид і місце розташування кривої /горизонталі/. Проставляємо розміри площадки, відповідні нахили та інші вихідні дані.

Визначення об’ємів робіт.
Щоб визначити об’єм ґрунту, який потрібно розробити, котлован розбиваємо на нижній та верхні площини.
Об`єм котлована визначаємо як середню площу між верхньою та нижньою частинами помножених на висоту. Площа нижньої частини 2460 м2, верхньої частини 2870 м2. Глибина котлована 3.5 м.
Об’єм котловану : V=2665*3,5=9327.5 м3.
При застосуванні, для копання котловану, екскаватора з прямою лопатою для вводу його в котлован, а також для в’їзду і заїзду самоскидів у торці котловану обладнуємо в’їздну траншею шириною по дну 7м з ухилом і=0,10.

Вибір способу виконання робіт, а також комплектів машин.
Виходячи із характеру земляної споруди, об’єму земляних робіт і строків вибираємо найбільш ефективний метод виконання, що забезпечує комплексну механізацію робіт і поточну організацію виробництва.
Копання даного котловану доцільно вести розширеною лобовою проходкою з поперечним переміщенням по котловану. Для заданого котловану приймаємо такі машини: екскаватор Е-652Б – пряма лопата з суцільним ріжучим краєм, та самоскид КамАЗ-5511. Ґрунт супісок.
Виписуємо параметри екскаватора :
R min =2.8м
R max =7.8м
H k = 7.9м – найбільша висота копання
H 2 = 2.7м – висота вивантаження при найбільшому радіусі вивантаження
R b=7.2м
Параметри самоскида :
h T = 2,03м
b = 2,5м
Враховуючи відносно невеликий об’єм роботи, приймаємо екскаватор Е-652Б, обладнаний прямою лопатою з ковшем з суцільним ріжучим краєм ємністю 0.65м3.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.