Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи » Просмотр раздела

Дипломні і курсові роботи


Архітектура
, Файлов: 411
Будівництво
, Файлов: 408
Машинобудування і механника
, Файлов: 702
Інженерні системи
, Файлов: 332
Технологія
, Файлов: 182
Показать выполненные в CAD программе:
Дипломный проект - Штамповочный цех по изготовлению инструментов 42 х 108 м в г. Хмельницкий ДП Дипломный проект - Штамповочный цех по изготовлению инструментов 42 х 108 м в г. Хмельницкий | Год выпуска: 2015
ОГАСА / Кафедра железобетонных конструкций / Степень огнестойкости здания - II; Степень ответственности здания - II; Степень долговечности здания-II; Класс здания - II; Климатический район строительства - I. / Состав: 6 листов чертежи (архитектура-2, жбк-1, фундамент-1, ТСП-1, Организация-1) + ПЗ. (Дипломная работа была рассмотрена и одобрена преподавателями. И так же защищена на отлично. )
Дата: 10.6.18 14:59 | Поместил: Dima94 | Размер: 14.40 MB | Скачали: 0 Платформа: AutoCad Рб:
4
Курсовий проект - Мережевий адаптер D-Link DFE-528TX КП Курсовий проект - Мережевий адаптер D-Link DFE-528TX | Год выпуска: 2013
ТНЕУ / Факультет комп’ютерних інформаційних технологій / Кафедра комп’ютерної інженерії / з дисципліни «Комп’ютерна графіка» / Мета роботи: створити двовимірне зображення мережевого адаптера D-Link DFE-528TX. У процесі виконання комплексного практичного індивідуального завдання було досліджено мережевий адаптер D-Link DFE-528TX за допомогою програмного забезпечення COMPAS 3D. За допомогою цієї програми було зроблено 3D-зображення, дотримуючись певної послідовності виконання завдання. На основі виконаних послідовних дій було досягнуто певного результату виконання схеми маршрутизатора/ Склад: 3 аркуша креслення (вигляд зверху, вигляд зпереду,вигляд збоку) + ПЗ.
Дата: 20.3.18 14:56 | Поместил: vanyok606 | Размер: 1.04 MB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
1
Курсовий проект - Програматор на основі Lpt порта КП Курсовий проект - Програматор на основі Lpt порта | Год выпуска: 2016
ТНЕУ/ФКІТ/КІ/КСМ / Мета роботи - отримання нових теоретичних знань і практичних навиків в області цифрової схемотехніки і закріплення методології проектування спеціалізованих програматорів, а саме розробкою пристрою на основі LPT порту. На основі практичного прикладу показати переважні характеристики використання мікроконтролерів, необхідності їх впровадження в різні пристрої. / Склад: 1 аркуш креслення + ПЗ.
Дата: 17.3.18 09:14 | Поместил: vanyok606 | Размер: 1.53 MB | Скачали: 0 Платформа: PDF Рб:
1
Дипломний проект - Коректор коефіцієнта мощнисти на базі ir1155s ДП Дипломний проект - Коректор коефіцієнта мощнисти на базі ir1155s | Год выпуска: 2016
НТУУ "КПІ", ФЕЛ / каф. ПЕ / Склад: 3 аркуша креслення (принципова, структурна, ТК) + моделювання в iSIMPE / Є вихідні креслення формат .spl7 sPlan 7
Дата: 9.4.17 21:46 | Поместил: jigado | Размер: 10.51 MB | Скачали: 0 Платформа: PDF Рб:
2
Курсовой проект - Инвертор тока КП Курсовой проект - Инвертор тока | Год выпуска: 2016
НТУУ "КПИ" ФЭЛ / Кафедра промышленной электроники / С дисциплины «Силовые электронные устройства» / Состав: 1 лист чертежи + файл в формате .spl7 sPlan 7 + ПЗ (без приложений см. содержание)
Дата: 9.4.17 21:41 | Поместил: jigado | Размер: 1.85 MB | Скачали: 0 Платформа: AutoCad Рб:
1
Курсовой проект ТГР -  Технологии грузовых робот 425000 т КП Курсовой проект ТГР - Технологии грузовых робот 425000 т | Год выпуска: 2014
ОНМУ / Кафедра “Эксплуатация морских портов” / В курсовой работе обосновываются схемы комплексной механизации в соответствии с намеченным способом перевозки груза. На базе определенной схемы механизации разрабатывается технология перегрузочного процесса, которая определяет конкретный способ выполнения перегрузочного процесса на данной механизированной линии, указывая направление перемещения груза, состав и способы выполнения операций, приспособления и порядок их использования, число занятых портовых рабочих и их расстановку по звеньям. / Состав: 2 листа чертежи + ПЗ.
Дата: 21.5.15 17:34 | Поместил: Parunga | Размер: 1.92 MB | Скачали: 1 Платформа: AutoCad Рб:
1
Курсовой проект -  Напольная камера ПКД КИСИ завода ЖБИ производства многопустотных плит по агрегатно-поточной технологии производительностью 20 тыс. м3 в год КП Курсовой проект - Напольная камера ПКД КИСИ завода ЖБИ производства многопустотных плит по агрегатно-поточной технологии производительностью 20 тыс. м3 в год | Год выпуска: 2010
НАПКС / Кафедра ТСКиСМ / по дисциплине: «Теплотехническое оборудование» / Состав: 1 лист чертежи + ПЗ.
Дата: 11.5.15 19:16 | Поместил: Karamaz007 | Размер: 809.36 KB | Скачали: 0 Платформа: AutoCad Рб:
1
Курсовий проект - Удосконалення організації перевезень пасажирів на маршруті № 92 м. Дніпропетровська рухомим складом ПАТ ДАТП 11205 КП Курсовий проект - Удосконалення організації перевезень пасажирів на маршруті № 92 м. Дніпропетровська рухомим складом ПАТ ДАТП 11205 | Год выпуска: 2015
В курсовому проекті наводиться характеристика організації перевезень пасажирів. Проведено аналіз розподілу пасажиропотоку на маршруті, характеристика маршруту та його обладнання. В технологічному розділі обґрунтовано вибір тип і марка автобусів, обґрунтовані їхні експлуатаційні показники використання, наведено розрахунок показників роботи автобусів на маршруті. В організаційному розділі описано шлях проходження конкурсу на право перевезень пасажирів, організація роботи водіїв, розроблені розкладу руху і диспетчерське керівництво процесом перевезень. У графічній частині наведені графіки руху двох автобусів (двозмінного і працює з відстоєм). / Склад: 1 лист креслення + ПЗ.
Дата: 7.5.15 11:03 | Поместил: Torpeda1 | Размер: 139.60 KB | Скачали: 1 Платформа: Компас Рб:
1
Курсовой проект - Загрузка и спекание агломерата на аглоленте КП Курсовой проект - Загрузка и спекание агломерата на аглоленте | Год выпуска: 2014
ПГТУ / Дисциплины "Проектирование систем автоматизации" и "АСУТП в черной металлургии" / Объект исследования - процесс спекания и погрузки агломерационной шихты. В пояснительной записке рассматриваются вопросы автоматизации участка спекания агломерационного цеха. Описывается состояние автоматизации в агломерационном производстве на данный момент времени. Вначале пояснительной записки рассматривается технологический процесс спекания и конструкция агломашины. На основании рассмотрения автоматизируемых параметров, рассматриваются задачи автоматизации и проектируется система АСУ ТП. В процессе проектирования разрабатывается структурная схема автоматизации, выбираются технические средства для контроля и регулирования параметров агломашины, разрабатывается функциональная схема автоматизации. Проектируется оптимальное расположение технических средств на щитах, принципиально-электрические схемы подключения приборов. / 4 листа чертежи (Структурная схема; Функциональная Схема; Принципиальная Схема; Мнемосхема Wincc) + ПЗ.
Дата: 15.11.14 13:33 | Поместил: StallmanB | Размер: 2.58 MB | Скачали: 5 Платформа: Компас Рб:
2
Курсовой проект - Микропроцессорный контроллер КП Курсовой проект - Микропроцессорный контроллер | Год выпуска: 2014
В рамках данного курсового проекта была разработана микропроцессорная система на базе микропроцессора AT90S8515. / Состав: 4 листа чертежи(Функциональная схема, Принципиальная схема, Печатная Плата) + ПЗ.
Дата: 1.6.14 08:02 | Поместил: UchihaSaske | Размер: 2.48 MB | Скачали: 4 Платформа: Компас Рб:
2
Курсовой проект - Теплогидравлический расчёт ядерного реактора КП Курсовой проект - Теплогидравлический расчёт ядерного реактора | Год выпуска: 2010
СНУЯЭиП / Институт атомной энергетики / Кафедра Ядерных паропроизводящих установок / Дисциплина “ТГР ЯР” / Расчет реактора на стадии проектирования предполагает определение основных параметров активной зоны, значений температуры, давления и расходов сред, определяющих энергопотоки в реакторе, энергораспределений и условий эксплуатации элементов активной зоны ядерного реактора. / 2 листа чертежи ( продольный разрез реактора, тепловыделяющая сборка) + ПЗ.
Дата: 9.3.11 15:43 | Поместил: art_bel | Размер: 1.62 MB | Скачали: 26 Платформа: АutoCad Рб:
1
1 2 Далее »

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.