Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Технологія : Технології виробництва (промисловість) : Дипломний проект - Модернізація лінії для виробництва полімерної рукавної плівки продуктивністю 120 кг/год

Дипломний проект - Модернізація лінії для виробництва полімерної рукавної плівки продуктивністю 120 кг/год

| Рб:
4
| Платформа: KOMPAS | Поместил: Aldo | Дата: 10.6.16 09:22 | Год выпуска: 2015 | Размер: 8.23 MB | Скачали: 1
Коротко о файле: НТУУ. Спроектована лінія дозволить випускати рукавну плівку діаметром 300 мм. з поліетилену високого тиску. У даному дипломному проекті, у технологічній лінії для виробництва рукавних плівок, була змінена конструкція такої традиційної машини для підготовки розплаву, як черв'ячний прес (насамперед, це відноситься до геометрії черв'яка і установці змішувального елемента). Такі технічні зміни дозволили збільшити продуктивність, знизити енерговитрати і питому. Виробництво рукавної плівки здійснюється методом екструзії рукава з роздуванням за схемою «знизу – нагору». Графічна частина проекту включає 8 аркуш креслення: лінія ЛРП63 - 120 – А0,А1, схема автоматичного регулювання – А1, прес черв’ячний ЧП 63-30 – А1х2, головка – А1, , воронка – А1, черв’як –А4х6, кондуктор з пневмоприводом – А2, ролик А4.
Дипломний проект - Модернізація лінії для виробництва полімерної рукавної плівки продуктивністю 120 кг/год

Зміст
Перелік скорочень, умовних позначень та термінів.
Вступ.
1. Призначення та область використання апарата.
1.1 Опис технологічного процесу.
2. Технічні характеристики основних апаратів лінії
3 Опис та обґрунтування обраної конструкції апарата.
3.1 Конструкція і принцип дії апаратів, основних складальних одиниць та деталей
3.2 Порівняння основних показників обраної конструкції з аналогами.
3.4 Патентний огляд конструкцій основного обладнання установки.
4 Розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції апарата
4.1 Параметричний розрахунок черв'ячного преса.
4.2 Розрахунок привода преса.
4.3 Розрахунок корпусу черв’ячного преса.
4.4 Розрахунок черв'яка.
4.5 Розрахунок на міцність корпусу завантажувальної воронки.
4.6 Розрахунок гільзи.
4.7 Розрахунок фланцевих з'єднань.
5. Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях.
6. Рекомендації, щодо монтажу та експлуатації
7. Рівень стандартизації та уніфікації
8 Очікувані техніко-економічні показники застосування лінії ЛРП63-1200 для виробництва рукавної плівки.
Висновок.
Вывод.
Conclusion.
Перелік посилань.
Додаток А. Технологічний процес виготовлення ролика.
Додаток Б. Автоматизація для екструдера.
Додаток В. Програми до розрахунку екструдера.
Додаток Г. Алгоритм розрахунку формуючої головки.
Додаток Д. Регламент документів до патентного пошуку.
Додаток Е. Патенти, які використані в патентному дослідженні
Додаток З. Публікації автора.

Висновок
В дипломному проекті розроблена лінія для виробництва рукавної плівки продуктивністю 120 кг/год.
Аналогічної лінії для поліетилену при патентному пошуку не виявлено.
Тому в дипломному проекті здійснено розрахунок екструдера з пошуком геометрії черв’яка, числа обертів і енергосилових показників, що для даної продуктивності забезпечує необхідну якість переробки.
В результаті багатоваріантних розрахунків змінена довжина черв’яка.
Проведено розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції:
параметричний розрахунок, розрахунок основних вузлів і елементів на міцність (розрахунок черв’яка, корпусу, шліцьового та фланцевого з’єднань, довговічності підшипника).
Розроблено заходи по охороні праці, які включають у себе засоби захисту навколишнього середовища та обслуговуючого персоналу від шкідливого впливу виробництва. Обґрунтовано вибір конструкції і порівняно її з аналогами. Надано рекомендації, що до монтажу та експлуатації. Визначено рівень стандартизації та уніфікації.
Представлено порядок та основні етапи розробки технологічного процесу виготовлення деталі ролик. Розроблена схема автоматизації екструдера. Визначено техніко-економічні показники. Завдяки проведеній модернізації економічний ефект склав 241280 грн.
В цілому виробництво рукавної плівки є досить актуальним та перспективним, оскільки ця продукція використовується на багатьох об’єктах промисловості і народного господарства, а саме для упаковки, гідроізоляції і т.п.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.