Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Машинобудування і механника : Підйомні машини : Дипломний проект - Проект крана - маніпулятора для тягача на шасі спеціального автомобіля КрАЗ – 6511М4 з причепом - розпуском

Дипломний проект - Проект крана - маніпулятора для тягача на шасі спеціального автомобіля КрАЗ – 6511М4 з причепом - розпуском

| Рб:
5
| Платформа: Компас | Поместил: Viktor986 | Дата: 28.2.18 20:25 | Год выпуска: 2018 | Размер: 6.22 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: НТУ «ХПІ» / Кафедра «Технологічне обладнання, машини та механізми» / Об’єкт проектування: є лісовоз (автопоїзд) із краном маніпулятором та причепом-розпуском на базі шасі КрАЗ-6511М4. / Дипломний проект складається із пояснювальної записки та графічного матеріалу. Пояснювальна записка включає 110 сторінок машинописного тексту формату А4, 36 рисунків, 15 таблиць, переліку використаної літератури та додатків. Реферат, титулка, висновки, пояснювальна записка, специфікації, додатки. Графічний матеріал складається із 7 листів формату А1 (загальний вид, кынематична схема, тягова характеристика, гідроциліндр, маніпулятор і грейфер, насос, гідропривід).
Дипломний проект - Проект крана - маніпулятора для тягача на шасі спеціального автомобіля КрАЗ – 6511М4 з причепом - розпуском

ЗМIСТ
ВСТУП
1. ОГЛЯД І ВИБІР АНАЛОГА
1.1 Призначення та область застосування автомобіля тягача з краном маніпулятором та причепом-розпуском
1.2 Огляд аналогічних конструкцій
2. ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЕКТОВАНОГО АВТОМОБІЛЯ
2.1 Обґрунтування загальної схеми автопоїзда
2.1.1 Загальна кількість осей автопоїзда і реакції підними
2.2 Визначення кількості ведучих осей
2.3 Вибір шин
2.4 Відстань між кониками причепа-розпуска і висота стійок коника
2.5 Висота розташування центру тяжіння автопоїзда
3. ТЯГОВИЙ РОЗРАХУНОК АВТОМОБІЛЯ
3.1 Визначення вихідних даних для тягового розрахунку
3.2 Визначення потужності двигуна та побудова його швидкісної зовнішньої характеристики
3.3 Визначення динамічної характеристики автомобіля
3.4 Визначення показників розгону автомобіля
3.5 Визначення мінімальної кількості передач і передаточних чисел трансмісії
4. АНАЛІЗ ТЯГОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОПОЇЗДА
4.1 Розрахунок сил опору руху
4.2 Аналіз тягових властивостей по тяговій характеристиці
4.3 Аналіз тягових властивостей по динамічній характеристиці
5. АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОМОБІЛЯ
5.1 Паливна економічність автомобіля
5.2 Стійкість руху автопоїзда на повороті
5.3 Гальмівні властивості автомобіля…
5.4 Показники розгону автопоїзда
5.5 Продуктивність автопоїзда при перевезенні лісопродукції
6. ВИБІР ГІДРОМАНІПУЛЯТОРА ТА НАВІСНОГО ОБЛАДНАННЯ ЛІСОВОЗА
6.1 Вибір гідроциліндра механізму захвату гідроманіпулятора
6.2 Розрахунок деталей и вузлів лісового грейфера
6.3 Розрахунок гідроприводу
6.4 Вибір гідроманіпулятора
7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА.ВИЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ НА ОСІ І КОЛЕСА АВТОМОБІЛІВ
7.1 Розрахунок напівеліптичної ресори
8. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
8.1 Нормативно-правова основа роботи з охорони працi
8.2 Нормативно-правове регулювання заходів з охорони навколишнього природного середовища
8.3 Роль та призначення цивільної оборони у сучасних умовах
8.4 Правила техніки безпеки під час роботи з гідроманіпулятором лісу
8.4.1 При русі транспортного засобу
8.4.2 При обслуговуванні та ремонті маніпулятора
8.4.3 Підготовка до роботи
8.4.4 Виконання вантажно-розвантажувальних робіт
8.4.5 Завершення робіт
9. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯМ
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ

ВИСНОВКИ
Виконаний дипломний проект на тему проектування крана-маніпулятора для тягача на шасі спеціального автомобіля КрАЗ – 6511М4 з причепом-розпуском виконаний у повному обсязі. У роботі виконано огляд транспортних засобів, які знаходяться в експлуатації і займаються перевезенням, навантаженням і розвантаженням лісопродукції. Серед відомих лісовозів-тягачів лісу запропоновано шасі вітчизняного спеціального автомобіля КрАЗ – 6511М4 з причепом-розпуском для розрахунку потужності, крутного моменту двигуна, сили тяги на передачах, передаточних відношень роздавальної коробки передач, вибору розміру шин, колісної формули, навантаження на осі з метою проектування автомобіля-автопоїзда лісу.
Визначено параметри причепа-розпуска для перевезення довгомірних вантажів, його технічні можливості, такі як відстань між кониками причепа-розпуска і висота стійок коника. Розраховано висоту розташування центру тяжіння автопоїзда, так як він є тримасовою системою, яка знаходиться в допустимих межах 2,215 м.
У дипломному проекті виконані розрахунки тягово-швидкісних властивостей автомобіля, що характеризують його динамічною характеристикою, графіком прискорень та швидкісною характеристикою розганяння. Максимальна розрахункова потужність двигуна дизеля, складає 199,664 кВт при nд= 2100 хв-1. Побудовано графіки залежності потужності, крутного моменту, питомої витрати палива дизеля від частоти обертання вала двигуна. Тягово-швидкісні властивості автомобіля оцінювали за допомогою його динамічної характеристики, графіка прискорень, та швидкісної характеристика розганяння. Для подолання автомобілем з вантажем опору дороги визначено мінімальну кількість передач і передаточних чисел трансмісії. Передаточне число головної передачі забезпечує швидкість руху лісовоза в межах 67 км/год. При цьому, визначені передаточні числа механічної та роздавальної коробок передач. Оцінку тягових властивостей автопоїзда визначали у роботі шляхом побудови графіка тягової характеристики опору руху на горизонтальній ділянці дороги для двох вагових станів автопоїзда (з номінальним навантаженням і без вантажу).
Завдяки тяговій характеристиці визначаємо: передачі, на яких можливий рух автопоїзда; уклін, який може здолати автопоїзд при русі; максимальне прискорення, що розвивається автопоїздом при русі.
Рух автопоїзда включає аналіз його експлуатаційних властивостей таких як аналіз паливної економічності, руху автопоїзда на повороті, розрахунок і аналіз показників гальмування і розгону. Розрахована витрата палива лісовоза при максимальній швидкості складає 52 л/100 км. Розрахунок стійкотсі автопоїзда показав, що швидкість ковзання рівна швидкості перекидання автопоїзда, тому ковзання є малоймовірним. Зупинковий шлях лісовоза з вантажем складає 9,8 м, а повний гальмівний шлях в навантаженому стані складає 24 м.
У дипломному проекті визначено передачу, яку необхідно включити в КПП, щоб автопоїзд на затяжному спуску рухався рівномірно, передавальне число складає цієї передачі складає 1,145.
Продуктивність автомобіля на вивезенні деревини розрахована і складає 3183,8 м3 за зміну.
У проекті також виконуються розрахунки органів маніпулятора та навісного обладнання.
Визначений гідроциліндр типу ГЦ100.50х800.22 із максимальним тиском 20 МПа.
Виконано розрахунок деталей и вузлів лісового грейфера. Розрахунок площі захоплення складає 0,619 м2, а максимальна кількість дерев, яку одночасно може переміщувати грейфер складає 24 од.
У дипломному проекті визначено проект гідравлічного приводу поступального руху. Визначено тип гідромотора НШ-50М-4.
На підставі розрахунків обрано гідроманіпулятор типу ОМТЛ-97-05, який спеціально сконструйований для установки на спеціалізовану гусеничну або колісну техніку.
Гідроманіпулятор обладнується грейфером типу ПЛ-70.40.
У науково-дослідній частині проекту проведені розрахунку ресори на її прогин і напруження від зовнішнього навантаження в корінному листі, де воно має максимальне значення. Розраховане статичне навантаження на ресору складає 7565,5 Н, а прогин під дією цієї сили складає 0,02 м. Для виготовлення ресор приймаються ресорно-пружинні сталі 55С2, 60С2ХА, 50ХГ, 65Г, 45ХНМФА.
У розділі охорони праці та цивільного захисту основна увага приділялася підготовці до роботи гідроманіпулятора лісу, його правильній технічній експлуатації, обслуговувані та роботи при завантаженні та розвантажені вантажів.
Заключний розділ дипломного проекту демонструє його економічне обґрунтуванням. Розраховано наступні оціночні показники: питомі капітальні вкладення; заробітна плата основних робітників у зміну; витрати на паливо-мастильні матеріали; норму витрати палива, яка складається з витрат на виконання транспортної роботи і на 100 км пробігу порожнього автопоїзда; амортизаційні відрахування; витрати на технічне обслуговування і поточний ремонт; витрати на відновлення та ремонт шин, які оцінюють доцільність виконання робіт проектованим транспортним засобом.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.